сряда, 19 декември 2012 г.

За Новата Епоха - New Age.


Човекът е подчинен на
Всеобщото Единство!
                           Тодор Миков                   


За Новата Епоха - New Age.

Глобалните промени при смяната и редуването на времената имат глобален характер, въпреки че малко хора ги забелязват и отчитат, поради плавният се преход! Иначе, промените с катастрофален характер се изживяват от хората, които са потърпевши, а за останалите - катастрофите си остават епизодични събития без особено значение. За това хората в глобален мащаб, не са се замисляли сериозно за причините предизвикващи тези промени и събития. Колкото до началото на поредната Нова епоха, няма точно определена дата, но може би е започнала преди около 40 години и процесът на установяване протича плавно и този преход ще продължи още около 50 години. Възможно е за хората през този период да не се е случило нищо особено, но след петдесет години ще се разбере, че нещо се е променило в глобален мащаб. До тогава ще мине много време и ще се сменят още много поколения, за да се приеме от всички - наложената от времето промяна. Така че след век, може да се очаква радикалната промяна в съзнанието на хората, наречена Новата епоха. Какво в същност се случва? Във физически смисъл, тези промени се налагат от увеличаването на слънчевата енергия, която достига до Земята. Слънчевата система при своето постоянно движение през Вселената, премина през огромен прахов облак и този "тъмен период" ще продължи около 5000 години! Сега, слънчевите лъчи, достигащи до Земята през все по-разреждащото се космическо пространство са още мощни и това дава своето отражение върху земното битие на хората! В какво се състой промяната? Може би, увеличеният достъп на слънчеви лъчи да увеличат ексцентричните прояви на хората. До сега /през изминалия "тъмен период"/ недостигът на енергия е забавил доста човешкото развитие и е отклонил човечеството встрани от правилната посока! Свръх технизацията, поражда глобалните екологични проблеми на Земята и силно влияе на човешкото развитие. Всички знаем, че в човека има заложени способности за телепатично общуване, а той ги замени с телефона, способностите за ясно виждане - ги замени с телевизията, телепортацията - я замени с личен автомобил и ефикасното самолечение на всички болести - с лекарства, който носят по-голяма вреда, отколкото полза за организма. Така действителната човешка същност не може да бъде разкрита, защото посоката на човешките усилия е насочена в развитието на материалните ценности чрез техниката и науката. Днес, тотално се отричат "свръхестествени" човешки способности и ако някой да се опита да ги развие - попада под ударите на обществения гняв. Алиенацията /отчуждаването/ на хората един от друг се дължи на ескалиращия човешкия егоизъм - самовлюбване и безразличие към останалите, липсва любовта и минималният взаимен компромис, необходим за нормалното човешко общуване, също водят до отклонения на човека от правилния път! Именно, това отчуждение нарушава един от основните закони на Вселената - законът за всеобщото единство! Тази масовост на отчуждение, също предизвиква глобални последици, като нарушава основния енергиен баланс на планетата и създава условия за климатични аномалии и повишена сеизмична активност. Отклоняването на човечеството от нормалното развитие, влияе и на земната орбита, като я изтегля във все по-издължена елипса. Повишеното постъпление на слънчева енергия върху Земята ще влоши благоприятните условията за съществуване на хората, чиито души не са завършили своето материално развитие и постепенно ще изчезнат или ще бъдат заменени от по-високо еволюирали души! Възможно е да се предизвика силно намаляване на населението на планетата! Може би, външният вид на хората ще става все по-хармоничен и красив, а ценностната система на новите хора постепенно ще измести материалната насоченост и всеобщото единство ще заеме подобаващото му се място. Всичките тези промени ще се отразят благоприятно и стабилизиращо на планетата. Все пак идеите на Новата епоха са съществували, дотолкова доколкото отразяват действителността във Вселената - известни на повече или по-малко хора, в зависимост от това, колко съзнания са готови да ги приемат в дадения момент. Днес могат да бъдат намерени различни интерпретации в духовните търсения на стремящите се към усъвършенстване и независимо от източника на тези идеи, могат да се срещнат в най-различни варианти, поради многопосочността на истината и влиянието, което е оказал материалният свят върху хората! Така или иначе, Новата епоха постепенно заема своето място и това се наблюдава в световен мащаб от шестдесетте години насам. След движението на хипитата, необходимостта от свободно мислене се увеличи, за сметка на абсолютизирането и догматизирането на истината. Макар и неосъзнато, все повече стават последователите на относителната истина и на разширеното съзнание. Човешкото мислене става все по-гъвкаво и все по-подготвено за възприемането на новите идеи.


                                                                                   Тодор Миков
Няма коментари:

Публикуване на коментар