сряда, 26 декември 2012 г.

За 2012-та година.


Всяко начало си
има своя край!
         Тодор Миков
За 2012-та година.

Днес е 26.12.2012 година и след пет дена ще изпратим годината с различни чувства /според индивидуалното разбиране/. Естествено моето разбиране разширява съзнанието ми и променя гледната ми точка, следователно и моето мнение. През тази година бяхме затрупани с огромна информация /чрез средствата за масово осведомяване/ и много хора изживяха всевъзможни предчувствия и пророчески сънища за катастрофални събития през тази 2012-та година. Ясно осъзнавам, че вероятните възможности са безкрайно много и всеки осъзнава тези вероятности, които са близо до неговото съдържание. В стремежа си, ние съзнателно избираме и подкрепяме вероятностите, които са най-безболезнени и обезателно реализираме избора си, с ясното съзнание, че нашият енергиен потенциал става по мощен отколкото потенциала на тези, които очакват катастрофи. Поне за мен е много по-важно, не какво оценявам с ума си - кое е вероятно и кое е фантастика, а какво е полезното за нас хората. Тоест, съмнението за непостижимост не трябва да ни сковава! Спомняте ли си 2009-та година,  как /след анализ ситуацията на Земята/, Бог щял да промени кардинално плана си за Земята? Ако най важното беше възнесението на планетата /тогава хора се смятаха за безнадежден случай/ - се предвиждаше през него да минат само тези, които подпомагат за възнесението на планетата т.е. първоначалния план бе, хората да изпият горчивата чаша от натрупана карма и да започнат от нула на другите материални планети. Случи ли се нещо? Не! Така не се случи нищо и на 21.12.2012-та година. Защото /след направения анализ за темпа на промяната/, Бог реши, че набраната инерция е добра и има потенциал да се постигне много повече от минимума, които е предвиден. Следователно, се наложи нов план за развитието на Земята, които предизвиква редица промени в първоначалните намерения. Поради многочислеността на населението на планетата - колективната му енергия се оказа решаващ фактор за възнесението на Земята! За да се справям и да не пречим на възнесението /първоначалния план беше просто да преминем през смъртта/, ни беше опростена голяма част от кармичния дълг, за да имаме възможността - съзнателно да пожелаем промените чрез свободния избор! За щастие на човечеството /все пак Бог е Любов/, бяха елиминирани планетарните катаклизми със цел да се избегне масовата паника и да се запази Живота на Земята! Така се промени Енергията на Земята и се даде шанс на човечеството да  вземе съдбата си в свой ръце. Благодарение на Висшите Сили /те направиха и правят всичко което зависи от тях/ човечеството оцеля и избегна апокалипсиса, които беше предвиден от календара на древните Май: на 21.12.2012-та година! Така се даде шанс на масовото съзнание да приема много сериозно идеята за апокалипсиса, които /въпреки всичко/ е възможен във Времето! Всички знаем, че на всяко действие има и противодействие и всичко зависи от човечеството дали ще оцелее, защото изненади могат да възникнат всеки момент и няма абсолютна застраховка! От нас зависи - доколко ще запазим присъствието на духа и доколко всеки ще полага усилия за собственото си усъвършенстване, което неизбежно се отразява и на хората около него/нея! Избегнатите природни и технологични катастрофи, трета световна война и масовите епидемии, съвсем не означава, че морето е до колене, а само, че са ни опростени сериозни кармични задължения! След  "края на света", навлизаме в най-критичната фаза от прехода и се замислям: Ще бъдем ли достойни за опрощаването или ще продължим да се заплесваме в ежедневните си илюзии? Ситуацията съвсем не е толкова розова, както е описана в много от хвалебствените послания получавани отгоре! Все още има много проблеми да решава всеки един от нас, защото тези послания имат за цел да играят ролята на моркова пред заинатилото се магаре, за да го накарат да се движи. Това не е манипулация и да не вярваме на такива послания – ако не държим в съзнанието си това светло бъдеще и не се стремим към него със цената на всичко на което сме способни! Все пак, насочената /съзнателно/ енергия към желаното бъдеще, го материализира - колкото повече хора желаят едно и също нещо, толкова по-бързо ще се реализира. Това, че много обещания не се сбъдват не е болка за умиране - просто много малко хора са пожелали това да стане реалност. Все пак, от масовото съзнание зависи всеки един /променен/ ден на Земята и тази алтернатива е еднозначна, защото колкото по-високи са вибрациите т.е. колкото повече хора се надяват за светло бъдеще /не това, което комунизма ни го насаждаше в масовото ни съзнание/, толкова повече хора се събуждат, контролирайки страха си и понижават общите вибрации. По принцип, земните катаклизми /и не само те/ се дължат на негативната реакция /вследствие приспаното съзнание/ на хората, за това трябва да се отнасяме с любов към Земята, към нейната Природа и природните й богатства - пазейки я като зеницата на очите си! Освен, че Земята е нашия дом - тя е всичко за нас! Нека да не си кривим душата, но проблемът: орел, рак и щука - все още ни пречи да обединим в едно цяло - масовото съзнание към по-добро за нас самите и нашия общ дом Земята! Нима не можем да осъзнаем, че обединението на съзнанията между отделните индивиди на Земята е важно осъзнаването на собствената колективна душа и само спускането в материалния свят е създало завесата, която ни създава илюзията, че сме разделени? Именно от степента на нивото на нашето осъзнаване зависи до каква степен ще открехнем завесата на истината и прозрението, че осъзнатото единение със своята колективна душа ще се превърне във свръх душа! Тоест, колкото по-високо възвисим съзнанието си с по-висок аспект на самите себе в името на осъзнато единство, толкова по-високо ще бъде нивото ни на съзнание. От това обединение на съзнанието зависи обединението на цялата Вселена! Така ще направим квантов скок заедно със Земята на много по-високо ниво на развитие, което ще промени да голяма степен качеството на живот и цялата Слънчева система ще се премести по-близо до Божествения енергиен източник. За да се извърши квантовия скок на Слънчевата система обаче е необходимо въздействието на мощни енергийни импулси, които да предизвикат множество природни катаклизми, който /също/ са в пряка зависимост от нашата работа върху себе си и направените избори. Добре, че такива предсказания все още не са се случили и според мен няма да се сбъднат /въпреки, че е възможно/, защото това означава, че предупреждението си е свършило работата и ние сме избрали друг възможен вариант и със своевременната намеса на Бог! В интерес на истината по света витае безкрайно разнообразие от послания и те отразяват безкрайния избор от възможности, който по принцип ги квалифицираме като истински или лъжливи. В действителност, всички тези послания са истински и потенциално възможни! Но ще бъдат реализирани само тези, който е избрало колективното съзнание. Тоест, можем да изберем определен период: мрак, природни и техногенни катастрофи, но можем и да не ги изберем - в зависимост от това дали имаме нужда от тях или не! Ако колективното съзнание направи промяна чрез съзнателен избор, отпада необходимостта от натиск. Това е все същия кармичен закон – научаваш си урока и кармата престава да действа т.е. тя се неутрализира. Така, че във Вселената съществуват много възможни варианти и от нашия колективен избор зависи реалността! За това спокойно - края на света няма да дойде! Факт е само, че краят на тази година настъпва на 31.декември в полунощ в 00 часа, 00 минути и 00 секунди и ще настъпи Началото на Новата 2013-та година, която ще бъде по-благодатна, по-плодородна и по-щастлива от преходната! За това от все сърце Ви пожелавам Честита Нова Година и Ново начало, което ще промени живота ни на по-високо ниво!


                                                                                   Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар