петък, 28 септември 2012 г.

Как да подредя живота си?

ЦЕЛИЯТ НИ ЖИВОТ Е 
РАЗГОВОР С БОГА !
                         Тодор МиковРАЗГОВОР С БОГА
/ Единадесети разговор /

Как да подредя живота си?

-Добре ли си? - попита ме Той и седна загрижен /за моето необяснимо състояние/ на дивана до мен. В очите Му се четяха въпросите ми, които Той знаеше предварително. Аз не се чувствах добре и не можех да събера мислите в главата си. Той искрено ми съчувстваше, а сърцето ми плачеше и мислите ми бяха като птици разпилени ... Душата ми стенеше от болка и не се чувствах на себе си . Сълзите опарваха лицето ми и се стичаха върху скута ми ... Никога през живота си не бях изпадал в такова безнадеждно състояние ... Той ме прегърна и се наревах до насита. 
- Поплачи си, сине, на воля! Така ще ти олекне! - притисна ме още по силно до себе си Той. Чувствах се в безнадеждно състояние и несъзнателно усещах божествената Му и мека топлина, с която Той ме обгръщаше. Аз /не знам защо/ не изпитвах срам и се държах като дете в прегръдките Му. Главата ми бучеше от мъката, която ми причиняваше неудържимата болка в сърцето и в душата ми ...
-Чувствам се в безизходица, Господи и не зная, как да подредя живота си? Какъв е смисълът на живота ми, ако той е лишен от съдържание?
-Няма живот без съдържание, момчето ми! - погали ме Той по главата - Това, което Аз Съм Създал - Има Дълбок Смисъл и Съдържание! Запомни го това! Ти сам казваше, че: Нищо, случайно не става на този Свят и това е така! Ти не трябва да се огъваш пред изпитанията на живота, защото те си имат своето предназначение и смисъл. Как, иначе ще се научиш да преодоляваш ударите на Съдбата и изпитанията на живота, които ти се изпречват на пътя? Не разбираш ли, че материалния ти живот е вечна борба за оцеляване на материалното ти тяло, тук на земята и трамплин за духовното ти израстване към съвършенство? Всичко около теб и извън теб, е неразривно свързано, като едно цяло, заедно със Вселената и с Мен! Всяка Частица от Структурата на това Цяло, си има своето Предназначение и Цел! Забрави ли, че от дисхармонията се движиш към хармонията, а този път е труден и трънлив. Забрави ли, че това е пътя на твоята еволюция към съвършения свят, към които - твоята Душа се е устремила? Защо още живееш с илюзията на материалния живот, като пред теб е бъдещето за още по съдържателен и смислен живот в сферата на твоето духовно изграждане и развитие? Ако ти държиш на материалния свят, то ти пресъздаваш, на ново и на ново стария свят. Тогава каква промяна очакваш в името на бъдещето за по съвършенен и духовен живот?
-Наистина! - започнах да се съвземам аз и изтрих сълзите от лицето си. Той знаеше, абсолютно всичко за състоянието ми в което бях изпаднал и моето обяснение беше излишно. 
-Знам, че ти е мъчно, но твоята мъка е егоистична, която обслужва само теб и по този начин ти действаш негативно с отрицателните си вибрации в енергийно поле на хората, който те обичат, макар и от разстояние. Как мислиш - дали те се чувстват добре?
-?!?! - изненадах се аз, защото бях от сигурен, по сигурен, че: ТОЙ БЕШЕ ПРАВ! /Как не се сетих? - започнах да се упреквам аз/.
-Прав ли Съм? - попита ме Той.
-Да! - признах си аз и чувствах /някакво необяснимо/ неудобство ...
-Хайде! Не се задълбочавай! - окуражи ме Той и ме потупа по рамото!
-Това беше момент на слабост и отчаяние ...
-Обяснимо е! Нормално е! - прекъсна ме той и се усмихна дружелюбно - ТВОЯТА РЕАКЦИЯ Е НОРМАЛНА и няма защо да се само упрекваш. - Колкото до парите - те се печелят и се губят! Аз няма да ти дам пари, защото те са твоя /материален/ проблем, който ти сам ще си го решаваш! За това съм ти Дал Свободата - да мислиш и да взимаш решения! Ти знаеш пътя към парите и само от теб зависи как ще се сдобиеш с тях! Щом вие /хората/ сте ги измислили, като средство за обмен на стоки, сами ще си оправяте проблемите! Аз мога само да ви помагам /ако го искате от мен/ как да ги управлявате в името на вашето щастие, любов и благоденствие. Аз Съм до тук! А от тук нататък, на ход сте вие! Ясен ли съм, сине? - за първи път сбърчи вежди Той.
-Да! - отговорих му механично аз и усетих чувство на виновност.
-Реакцията и чувствата ти са нормални! Усмихни се на живота и продължавай напред! Лека нощ! - и Той изчезна заедно със Светлината.
-Лека нощ! - отговорих му аз и излизайки от медитацията се замислих за много неща: Всичко, което ние мислим, казваме, споделяме, искаме, желаем, мечтаем и т.н. Е ЕДНА СВОЕОБРАЗНА МОЛИТВА КЪМ БОГА, КОЯТО НИЕ ПРОСТО НЕ ОСЪЗНАВАМЕ! "Бог призовава всичко в молитва!"/Ниил Доналд Уолш/ и продължава: "Всички ние сме творчески същества, направени по образ и подобие на Бога. Тъй като Бог е създател, така и ние сме създатели. Бог ни е дал инструменти за създаване, и те са три: мисъл, слово и дело". "Това е ключът. Това е истинското откровение. Няма време, когато не създавате. Няма време, когато не се молите". Ако "молитва" е съобщението, което изпращате към Бога, това послание /тази молитва/ ще бъде изпратена обратно към вас, както вие сте я изпратили на Бог /без никакви промени/. Така че спрете изпращането на лоши неща в молитвите си към Бога и се отървете от негативните си мисли. Не случайно, аз не отправих негативните си въпроси към Него, защото отлично знаех, че ТОЙ ЗНАЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ВСИЧКО ЗА МЕН! Не прави неща, който ти не би желал да ти ги направят - същото се отнася и за общуването ни с Бог! Той /също като нас/ желае да чува само хубави неща, на които ще ни отговори с любов и загриженост, защото Той ни обича - обичайте Го и вие! Не се ли сещате - ЦЕЛИЯТ НИ ЖИВОТ Е РАЗГОВОР С БОГА? Лека нощ!

                                                                               Тодор Миков


                                                                                                                               

За Природата и Сътворението.

"Природата е безжалостна към живите същества. Тя не се интересува от отделната личност. Нейният интерес е насочен към видовете, към рода. Природата поставя една задача на всеки жив организъм. Не я ли изпълни той умира. Изпълни ли я, все едно - пак умира. Природата е безучастна; много са тези, които й се подчиняват, но вечността е отсъдена само на подчинението, а не на тези, които се подчиняват. Природата бе поставила на живота една задача, беше му изковала един закон. Задачата бе продължението на живота, а законът - смъртта."
                                                              Джек Лондон

Милиарди светлинни години ни делят от
Божествената Истина за Сътворението!
                                       Тодор Миков


РАЗГОВОР С БОГА
/ Десети разговор /

ЗА ПРИРОДАТА И СЪТВОРЕНИЕТО

-Как се чувстваш днес? - усмихна се Той.
-Прекрасно! - отговорих Му с весело настроение и седнах до Него.
-Личи ти! Радвам се за теб! За какво би желал да приказваме днес?
-За Сътворението и Природата! отгворих Му аз с надеждата, че ще науча нещо по-вече от Него.
-Интересен въпрос! Отговорът няма да е с няколко изречения и ще Се Постарая Да ти Отговоря на твоето 4-ри измерно земно ниво разбиране както ти сам се изразяваш и където не разбираш ще ме питаш!
-Съгласен съм! - оживих се аз и се настаних още по-удобно до Него.
-Както знаеш - започна Той - според философията на вашето езотерично познание: Цялата видима и невидима Вселена, Която Съм Сътворил е Плод на Моето Умственно Въображение, Проявена Мисъл и Воля. Вие /хората/ сте Моето Творение, като чрез вас ПОЗНАВАМ СЕБЕ СИ и вие чрез Познанието - познавате Мен. Вселената във вашето виждане е МЕНТАЛНА т.е. това, което се нарича Свят е просто Мисъл! До тука, ясно ли ти е? 
-Да! Отговорих Му аз и ще ми Позволиш ли, аз да продължа по нататък?
-Разбира се! - отново се засмя Той и лицето Му засия като слънце.
-И така - започнах аз - Процесът на СЪТВОРЕНИЕТО е започнал да преминава през различните стадии на развитие още в зачатието на Първоизточника, като ние започнахме да се отдалечаваме от него, потъвайки във все по плътните слоеве на Материята и /според езотериката на Хермес/, сме потънали с четири нива по надолу, като в средата на последното - се случва едно събитие от колосален космически характер, което променя хода на човешкото развитие от инволюция - слизане на Духа в материята, в еволюция - изкачване от материята към Духа. Това събитие ни е известно като слизането на Христос (Божият Син) на Земята. /Той поклати одобрително глава /.   "И докато сегашните учени все още спорят дали това е реален исторически факт или не, то и след милиарди години представителите на идните културни епохи ще изучават мистерията разиграла се на Голгота!" И за да е по лесно достъпно на човешкият ни ум приемаме, че стремежът ни към познаването на Бога /този вечен копнеж на човешката душа/, преминава през познанието на Христос, които казва: "Аз съм Пътят, и Истината, и Животът". Аз съм наясно, че рано или късно: всички ще минем по този път /без да се отъждествяваме с догмите на християнските църкви/. Така, че: познанието ни за Христос е процес, в който ние разкриваме потенциала, който Бог е вложил в нас и го разгръщаме във взаимоотношенията си с хората и Вселената. Чрез нашите добродетели, ние се устремим към духовно просветление, сътворявайки неръкотворен храм на Бога. Защото има безбожници, които притежават много качества и достойнства и живеят според космичните закони, докато други, парадиращи с вярата и с духовността си - не могат да се похвалят с добродетелен живот. Видно е, че: първите са по-близо до Бога. Тогава Механизмът на Сътворяването е следният: "Всичко, което човешките ръце са създали е било проектирано най-напред в нечий човешки ум, след това първоначалната идея е била наситена със силно желание да се реализира, и чак тогава нечии ръце са изпълнили проекта. Мислите определят желанията, а те от своя страна действията. Следователно действителността, в която сме потопени, е резултат от нашите минали мисли и желания. И ако искаме да я променим трябва просто да променим мислите си, и като следствие - света около нас ще започне да се променя. Това е тайната на тайните, с която Посветените от всички времена са трансформирали външната среда - силата на творческата мисъл, която Бог е вложил в нас. Те са знаели да мислят!" Друга философия пък има следните разсъждения за Сътворяването на Света и Човека: "Сътворяването на по-груби, материални светове, става основно в условията на енергиен недостиг. Съществата при недостиг на енергия, имат усещането за постоянно безпокойство, което постепенно прераства във страх. Страхът понижава вибрациите на енергиите им и така се създава по-груба, материална материя". За усилване на страха се използват така наречените: тъмни сили, като неспазването на определени правила, които водят до понижаването на самочувствието, създаване на зависимост от някого или нещо и много други - това е Внушението! За да влезе в действие това внушение е необходимо да се изкриви действителността, т.е да се живее в свят от илюзии. Този, който живее с реална представа за действителността много трудно може да бъде манипулиран. И така е дошло ред на илюзиите, като са измислени: словото и различните езици със цел да се затрудни ОСЪЗНАВАНЕТО, което възприема нещата моментално, а те от своя страна - затрудняват информацията във времето. "Цялата тази информация, която осъзнаваме за един миг, можем да я предадем на друго същество, също за един миг и това се нарича Телепатия. Съобразявате ли, колко забавя и ограничава използването на езика? А именно това забавяне налага възприетата информация да се филтрира, ограничава, за да може да се общува в реално време. Ето ви филтрите, които създават илюзиите и завесата, която изолира от другите светове". Естествено, методите, чрез които се създава плътна материя са безкрайно много, защото те могат да се комбинират по безброй и всевъзможни начини. Нашите учени са доказали, че: Вселената се разширява - за сметка на създадената материя и че този процес на разширяване е приключил. Ако е така, би трябвало: Да започне обратния процес - създадената плътна материя трябва да се разпадне на атоми, което води до усилване на вибрациите в средата на изобилие от различни енергии. По този начин, грубата материя на Вселената се превръща в по-фина материя /светлинно лъчение и разнообразна по състав и съдържание енергия/ и преминава в по висш свят - от материална в астрална. Справедливо би било: плътната материя да се преобразува в по съвършена, понеже /от гледна точка на "егото"/ тази енергия СМЕ НИЕ! Все едно да признаваме ХАРМОНИЧНАТА енергия и да отричаме ДИСХАРМОНИЧНАТА. Всъщност и двете енергии носят в себе си отпечатъка на БОЖИЯТА ИДЕЯ за Сътворението и този факт НЕ Е ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ! За това и двата процеса: разширяването и свиването на Вселената, трябва да се приемат като едно цяло и необходимост от дисхармония /разширяването/ да се премине към хармония /свиването/- това е замисъла на Бог и тъй като сме Негово Творение и Подобие - този замисъл е и наш! Единственият начин да превърнем дисхармоничната енергия в хармонична е да повишим нейните вибрации, защото тези две енергии са наши т.е. на цялото човечество. Представете си, ако тези енергии ги нямаше - щяхме ли сега да съществуваме? Безспорно - НЕ! ТЕЗИ ЕНЕРГИИ СА НИ ВЪРШИЛИ, ВЪРШАТ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ВЪРШАТ ПОЛЕЗНАТА РАБОТА В ЖИВОТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО и всички трябва да се избавим от илюзиите, че сме жертва на нечии зъл замисъл, които ни е принудил да създадем плътната материя. Тъй като ние сме едно цяло, сме длъжни да приемем пасивите, които това цяло ги е създало за добро или за зло. За това е дошло време за хармония със Света. Този преходен период ни предстой и ние сме длъжни да участваме в него! Това е истината! Естествено е човек да попита: Как да го направим? Кой са начините и методите? Според моето виждане и философия - трябва на мястото на илюзиите /които са създали дисхармонията и плътната материя/, да поставим на първо място хармонията - Вярата и Любовта. Това ще ангажира премахването на колективната мисъл /като форма/, която е подчинявала колективното съзнание на хората. Човечеството не трябва да бъде зомбирано от масовото съзнание и дори да се интересува от духовните въпроси, това е само повърхностно любопитство, а така е невъзможен духовния му напредък. Спомням си как по времето на комунизма ни будалкаха за "Близкото бъдеще" с намерението бъдещето да послужи като моркова за заинатилото се магаре, а магарето /народа/ смята, че някой друг трябва да създаде бъдещето вместо него и сега като дойде демокрацията, болшинството не иска да се променя това, с което са свикнали, защото това им дава усещането за някаква сигурност, което си е чиста илюзия. И сега се питам: Колко ли катастрофи или катаклизми трябва да се случат, за да се стреснем и започнем да променяме старите си навици? Една от много важните задачи е да се справим с многобройните илюзии, създавани от множества единномишленици, такива като различните религии и техните секти, разните изкривени учения и масови мирогледи, с дуалистичния мироглед, където всичко е от две противоположности. Грешка е, например: убеждението, че трябва да възпитаваме децата си да станат по наш образ и подобие, защото те са дошли да ни спасят /с новаторското си и ексцентрично мислене/ и ние си мислим, че все още не са пораснали достатъчно /като не им се доверяваме/ и обезсилваме възможността им за изява. Възможно е да не съм прав, защото, ние като родители сме длъжни да им дадем някаква основна база от която да надграждат своето духовно развитие. Мисля, че в съ-творчеството е бъдещето на човечеството в неговото духовно израстване и промяна на посоката от дисхармония към хармония с Природата, от което много хора се страхуват и лежат върху старите си илюзии /като гарант за тяхната материална сигурност/ и по такъв начин - пресъздават стария свят, въпреки че: Бог и Човечеството - ТВОРИМ С МИСЪЛТА СИ! И все си мисля: парадоксът е в това, че: Посланията които идват от висшите светове, ни предсказват прекрасни промени в които хората трябва да се включат, но по вечето хора я карат по старому, по навик и по инерция /въпреки желанието им за промяна/. Поради липсата на голям простор за действие: висшите светове балансират върху острието на бръснача, като се стараят да не предизвикат масов ужас, защото това ще доведе до големи проблеми в цялата Вселена. За това: тази промяна трябва да премине, колкото се може по-безболезнено и по-благоприятно за Света, но тези, които трябва да направят промените, не искат да се събудят ...
-Да! От твоята гледна точка: ти си прав, но все още много има да се учиш!
-Не бях ли изчерпателен? - учудих се аз.
-Не! - отговори ми Той лаконично - Твоята правота в разбирането ти за Света е актуално за момента и за тези, които те разбират тук на земята, но Завесата, зад която стоят Истините, ще ги проумееш във Вечността, която ти предстои и с помощта на Спиралата /по която ще се издигаш/ ще стигнеш до Тях - това е Съвършенството към което твоята Душа се стреми. А сега си почини и до нови срещи! 
-Благодаря Ти! - и излизайки от собствената си медитация проумях, че: Аз все още не съм съвършен в духовното си израстване и съм на милиарди светлинни години от БОЖЕСТВЕНАТА ИСТИНА ЗА СЪТВОРЕНИЕТО!

                                                                               Тодор Миковчетвъртък, 27 септември 2012 г.

За цената на парите.

РАЗУМНОТО БОРАВЕНЕ С 
ПАРИТЕ - Е ПЪТЯ КЪМ 
СЪВЪРШЕННСТВО НА
ЧОВЕШКАТА ДУША И 
ЛЮБОВТА Й КЪМ СВЕТА!
                                      Тодор Миков


РАЗГОВОР С БОГА
/ Девети разговор /

ЗА ЦЕНАТА НА ПАРИТЕ

-Добре ли си? - попита ме Той и Се настани удобно на дивана. 
-Да! - усмихнах се аз, защото бях свикнал с неговото присъствие и какво ли щях да правя, ако Него Го НЯМАШЕ ...
-АЗ, ВИНАГИ СЪМ ДО ТЕБ! - Прочете мислите ми Той и също Се УСМИХНА с характерната си божественна усмивка, която стопляше сърцето и душата ми. Чувствах се спокойно и комфортно ... - Какво мислиш за вчерашният ни разговор? Виждам промяна в теб и това е чудесно.
-Така е! Найстина се промених - особенно, когато прозрях цената на парите /в добрия смисъл на думата/ и прочетох други статии за тях и ...
-И увлечението ти по Даолизма! - останах изненадан - Разбираш ли, Аз намирам всевъзможни начини за да отговоря на твоите въпроси, преди още ти да си Ми ги задал: "Хайде, давай сега. Питай ме нещо. Каквото и да е. Аз ще съумея да те упътя как да намериш отговора. Ще използвам цялата Вселена, за да го сторя. Така че бъди нащрек. * Но наблюдавай и * Слушай... Думите на следващата песен, която чуеш. Информацията в следващата статия, която прочетеш. Историята в следващия филм, който гледаш. Случайно промълвените думи на следващия човек, когото срещнеш. Или шепота на следващата река, следващия океан, следващия бриз, които погалят ухото ти... Всичките тези средства са Мои, всичките тези пътища са отворени за Мен. Ще ти говоря, ако ще слушаш. Ще дойда при теб, ако ме поканиш. Тогава ще ти покажа, че винаги съм бил тук"- /Нийл Доналд Уолш - духовен водач и учител/.
-Да! Така е! И никога не съм се съмнявал в Теб, защото ...
-Защото - прекъсна ме Той - "Аз Съм Онова, Което Съм - както многократно съм ви казвал. Не съществува нищо, което някога съм бил и съм спрял да бъда. Както не съществува нищо, което някога ще бъда и което не съм сега. Не мога да стана нещо, което не съм сега, нито пък мога да не бъда нещо, което някога съм бил. Тъй е било в началото, тъй е сега и тъй ще бъде вечно, во веки веков, един свят без край" /Нийл Доналд Уолш/. Така, че всичко което е писано и информацията която получаваш е от Мен и тя достига по невероятни /за теб/ и всевъзможни пътища. 
-Неведоми са Твойте Пътища Боже! - съгласих се аз и бях сигурен, че Неговата Информация идва още от древността чрез философските учения на древните и сегашни философи и духовни водачи ...
-Проумя ли вече Мисълта Ми? - Той Беше Благоразположен към мен и аз Го чувствах, като РОДЕН БАЩА ...
-Да! Ти си Мой Син, както и ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО, което СЪМ СЪЗДАЛ! а сега Искам да продължиш мисълта си за: Дао /Пътя/ на парите от твоя гледна точка? Ще успееш ли?
-Да! Ще се постарая, въпреки земният ми и ограничен разум.
-О, не се притеснявай! - усмихна се Той.
-Естественно ще ползвам /понякога/ и чужди мисли ...
-В кавички! Както често обичаш да се изразяваш! - засмя се Той.
-Да! Защото не обичам да плагиатствам /плагиатство - кражба на чужд литературен или научен труд , мисли , идеи и представянето им като свои/. 
-Нормално е! Ти си изключително честен и искрен човек!
-Старая се да съм такъв и ако някога или някъде съм пропуснал да "плагиатствам", съм го направил по недоглеждане или пропускане, но в никакъв случай НЕ СЪМ ГО НАПРАВИЛ НАРОЧНО и ако някои се  е почувства засегнат ПРЕДВАРИТЕЛНО МУ СЕ ИЗВИНЯВАМ! 
-ЕСТЕСТВЕННО, осъзнатата грешка е простима! Нататък?
-Ако човек подходи СЪЗНАТЕЛНО и с Любов към паричната ценностна система, ще бъде основна база,   предпоставка, за ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО! Ако аз, например под ходя по разумен начин към парите ЩЕ СЕ ИЗДИГНА /така мисля/ на по високо духовно ниво, което е от жизнено важно значение за мен! Защото, ако успея да се самоусъвършенствам в това направление ЩЕ СИ ПОМОГНА ДА ОБИЧАМ И ДА УВАЖАВАМ ОЩЕ ПО-ВЕЧЕ своите близки, обществото и стойността на парите. Понеже осъзнавам ограниченото си разсъждение, се доверявам  на Теб, за да мога да сравнявам моята философия с Твоята и по такъв начин да извлека най-доброто и най-полезното, не само за себе си, а и за останалите от ежедневните ми проблеми, свързани с: парите, професията и собствеността, като това ще ми даде възможност да получа много по-вече и  нови знания в областта на езотериката /Езотеризъм (от гр. ἐσωτερικός т.е "вътрешен" или вътрешно познание) в най-общ смисъл се назовава всяка религиозна или окултна норма, забраняваща разкриването на дадено тайно познание за изворите на вярата или някакво учение пред непосветени/, /също така: Езотеризмът в различните му прояви: окултизъм, херметизъм, тайни общества, неоплатонизъм, гностицизъм, алхимия, християнска кабала, парапсихология, теософия, от много векове е заклеймяван от ортодоксалната християнска църква. Въпреки мерките, предприемани от църквата срещу него, той продължава да се развива и процъфтява успоредно с християнството и се е проявявал в течение на изминалите 20 века в теологията, философията и най-видимо в литературата и в изкуството/. Сигурен съм, че само С ТЕБ ЩЕ УСПЕЯ ДА ПРОУМЕЯ СВЕТА ПО ДОБРЕ ОТ ВСЯКОГА И ПО ЦЯЛОСТНО! Понеже споменах за езотериката, искам още малко да поразсъждавам: Основите на езотеричното познание са положени преди около 6000 години от Хермес Трисмегист /Хермес Трисмегист (гръцки Ερμής ο Τρισμέγιστος, Хермес Триждивеликия; латински Mercurius ter Maximus) е синкретизъм на гръцкия бог Хермес и египетския Тот. В елинистичния Египет на бога Хермес бил даден като епитет гръцкото име на Тот. Той бил идентифициран и с Енох. Други подобни обединени богове са Серап и Херманубис. Хермес Трисмегист може също да бъде обяснен по начина на Юхемерист като "мъж, който е бил син на Бог", а в кабалистичната традиция, която била наследена от Ренесанса, такъв персонаж е бил съвременен на Мойсей, съобщаващ на редица познавачи паралелна мъдрост./ гласи: “Каквото е вън, това е и вътре.”/ в Древен Египет. До нас са достигнали седем основни принципа, върху които е основано неговото учение: “Вселената е ментална”, “Както е горе, така е и долу и както е долу, така е и горе.”, “Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.” “Всичко е двойствено, всяко нещо притежава два полюса. Противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степента на вибрациите си.”, “Всичко тече навътре и навън, всяко нещо има своите приливи и отливи; люлеенето на махалото присъства във всяко нещо.”, “Всяка причина има свое следствие и всяко следствие има своя причина. Случайността не е нищо друго освен името на закона, който не е познат" и “Всяко нещо притежава своя мъжка и женска част". Тяхното дълбоко разбиране и прилагане във всички сфери на живота е ключът към Мъдростта. И ако се спра на древният духовен принцип на Хермес Трисмегист: “Нищо не е в покой, всичко се движи, всичко вибрира.” - мога да си направя следния извод: Личността на човека може би се изразява в начинът му по които се отнася към притежаваните материални блага. Също така отношението му към любовта към хората, отговорността му към тях /и към себе си/ и от страха към неизвестното, чиито последици не могат да се предвидят. Ако аз, например: не се отнасям с уважение към собствените си постижения или не уважавам успехите на другите около мен, как бих могъл да се издигна на по-високо ниво на разбиране в името на човешките ми добродетели, трупани през годините и мирогледът ми към света за нещо по-добро? Нима моят егоизъм ще направи света по-добър? Едва ли, защото, ако е така: ТОВА ЩЕ Е ПОРЕДНАТА ГОЛЯМА ИЛЮЗИЯ НА СОБСТВЕНАТА МИ САМОЗАБЛУДА /Той, отново се усмихна и поклати одобрително с глава/! Ясно осъзнавам, че: моят духовен подход към парите, като материален израз на постижение/я/ е да го правя с необходимото съзнателно желание към себе си и към близките ми хора е пътя към реализацията на собствената ми дарба да спомагам /да съм полезен/ в общото дело за свободата, мира и красотата на света! Това би трябвало да бъде Дао-то /Дао или тао в Таоизма и Конфуцианството, и въобще в китайската философия е концепция, която се превежда буквално като "път", "пътека", "маршрут", а понякога по-свободно като "доктрина" и "принцип" и се използва философски за да означи фундаменталната или истинска природа на света. Това е активна и холистична концепция, която не е статична или атомична (за ралика от западната онтология и философия)/ или ПЪТЯ на парите за благоденствието на хората по земята! Всичко друго е илюзия или високомерно лицемерие!  "Парите дават свобода!"е казал някога Достоевски /Фьодор Михайлович Достоевски (1821 — 1881) е руски писател и публицист, чиито творби се характеризират със силна морална насоченост. Най-известни негови творби са романите му "Братя Карамазови" и "Престъпление и наказание"./, но много е важно: за каква "свобода" става на въпрос, защото: Съществува и "СВОБОДИЯ" /РАЗПУСНАТОСТ/. Така, че /по отношение на парите/ много зависи от човека, дали той ще се превърне в носител на светлина и свобода или обратно! В това е идеята /целта/ на скритият езотеричен смисъл, които така или иначе е заложен в непрекъснатия поток на паричната система - взимането и даването са енергия, която предава положителни или отрицателни вибрации на всеки с когото влизаме в контакт, а божията цел е: Дао-то на парите, като средство за общуване да носи благоденствие и благополучие на човечеството! Тази максима /афоризъм, поговорка, мисъл, мъдра мисъл или сентенция/ ще има своя положителен заряд винаги, когато боравим с парите /с любов/ и чрез тях излъчваме позитивната енергия. Парите могат да се превърнат в едно мощно средство за лечение на човечеството и неговата природа в хармония с по-високи енергийни вибрации и положителни ефекти. В интерес на истината е, че човечеството, постоянно е изложено на всевъзможни енергийни модели, който се пренасят чрез парите като мощно средство и тези модели оказват върху нас своето влияние /позитивно или негативно/. Ако човек се поразмисли малко - същността на парите е неутрална и зависи само от начинът по които ние ги използваме, като им придаваме едно или друго качество - разпръскваме светлина или мрак /в зависимост от това дали ги харчим с любов, съзнание и отговорност, когато се включваме в потока им, или ги прахосваме безотговорно и без мислено. Не е важно количеството на притежаваните от нас пари - важното е в смисъла: за какво сме ги похарчили или приели, дали те са ни донесли щастието и любовта с нашите близки и приятели, чиято излъчваща енергия е по-силна от тази с която сме ги прахосали без чувство. Цяло изкуство е човек да борави с парите с любов, като предпоставка за доброто му общуване с останалия свят! Именно Любовта към парите и притежаваните от нас вещи са най-доброто средство да се чувстваме по-близки и по-свързани с останалите! ТОВА НЕ Е ЛИ НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО НА ЧОВЕКА ДА ОБИЧА БЛИЖНИЯТ СИ СЪС ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА КОЙТО ТОЙ Е СПОСОБЕН И ПРИТЕЖАВА? ТОВА Е ПЪТЯ НА ДУХОВНОТО НИ ИЗРАСТВАНЕ И ЕДИНСТВЕН ПЪТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО!
-Да! Добре си осъзнал:"ДАО-то НА ПАРИТЕ"! Добър ученик си! До нови срещи! - тръгна си Той, усмихнат ...
-Благодаря Ти! До нови срещи ... - излизайки от медитацията си се чувствах окрилен от прозрението си за добруването на човечеството чрез любовта. 

                                                                          Тодор Миковсряда, 26 септември 2012 г.

За парите и лъжата.

БОЖИЯТА ВОЛЯ КЪМ ЧОВЕЧЕСТВОТО Е:
ЛЮБОВ, ЧОВЕЧНОСТ И БЛАГОРОДСТВО!
                          Тодор Миков

РАЗГОВОР С БОГА
/ Осми разговор /

ЗА ПАРИТЕ И ЛЪЖАТА

-Добре ли си? - усмихна се Той.
-Да! Вчера се замислих: Защо хората ...
-Изопачават истината за Мен и ми приписват многобройни действия, чрез които искат да оправдаят своите безобразия, като: "В Името на Бога те осъждам на ... , за назидание пред човечеството" и разните форми на войни: "Войната е хуманна, защото защитаваме ... в името на Бога" и ред безобразни етикети ...
-Да! - прекъснах го аз - Точно това исках да кажа и съм потресен от подобни човешки безумства! Но това е ...
-Проблем на вас /хората/, а не е Мой проблем. 
-Така е! Защото, човек в инстинкта си за самосъхранение му е по-лесно да търси вината извън себе си, за да ОПРАВДАЕ ДЕЙСТВИЯТА пред СЪВЕСТТА СИ, която рано или късно ГО ОСЪЖДА!
-Това оправдание е илюзия и човек трябва /сам/ да се вразуми - това е свободата, която Съм ви Дал! В противен случай - ТОВА, КОЕТО СЪМ СЪТВОРИЛ ЩЕ ИЗГУБИ СВОЯ СМИСЪЛ И СЪДЪРЖАНИЕ! НО АЗ НЯМА ДА ГО ДОПУСНА! ТРИ ОСНОВНИ НЕЩА СЪМ ВИ ПРЕДОСТАВИЛ: ЛЮБОВ, ЧОВЕЧНОСТ И БЛАГОРОДСТВО! МОЯТА ЛЮБОВ към вас е безусловна и не е "танто за танто", както обичате да се изразявате вие /хората/. ДА СИ ЧОВЕЧЕН е най-трудната ви задача, КОЯТО СЪМ ВИ ПОСТАВИЛ и ДА СИ БЛАГОРОДЕН Е НАЙ-ВИСШАТА ВИ ЦЕЛ КЪМ КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ СТРЕМИТЕ КЪМ МЕН! Всичко останало е плод на вашето човешко въображение, глупост и безумие. За това СЪМ ВИ СЪЗДАЛ ГРЕШНИ НА ЗЕМЯТА, КАТО ОСНОВНА БАЗА ЗА ВАШЕТО ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ /ЧРЕЗ ПОЗНАНИЕТО/ И ПЪТЯ ВИ КЪМ МЕН Е ЕДИН ЕДИННСТВЕН - ДРУГ ПЪТ НЯМАТЕ! 
-Естественно! Но, защо не всички Те ...
-Не Ме разбират, защото ТАКА ИМ ОТТЪРВА и причините са в човешкото лицемерие и алчност!
-Да! Съгласен съм с Теб, защото: Много хора са казали, че това, което Бог иска, е да Му се подчиняваме, иначе ще ни накаже! Аз си мисля обратното: Бог иска да разберем, че ни обича, а по-вечето хора се опитват да ни внушат неговия божии гняв, чрез което целят по-лесно да доминират над себеподобните си и чрез тях да трупат материални блага: "В името на Бога!". Това е върховното човешко лицемерие и голямата илюзия пред обществото, като се стремят да запазят изображението и идеята на един любящ Бог /пак за своя облага/. "Някои казват, че Бог действа с любов, когато той осъжда хората във вечно и безкрайно мъчение. С това обяснение те се стремят да запазят изображението и идеята на един любящ Бог. Един от резултатите на това учение: Много хора са объркани за истинската природа на любовта. Човешките същества интуитивно разбират, че налагането на безкрайно наказание не е любящото нещо, което трябва да се направи. И все пак те са казали, че това наказание е демонстрация на най-чистата и най-голяма любов. Това е Божията любов в действие. Това не е необичайно за човешките същества за да се Страхуват от любовта, дори когато са обладани от страх към Бога, Който е извор на любов. Те са научени, че Божията любов може да се превърне в гняв и с последващи ужасяващи резултати. Тази опаковка на любовта и страха в човешката теология не е без последствия за човешкото поведение" - Нийл Доналд Уолш /духовен водач и писател/ и продължава да пише: "Тези очаквания и страхове подкопават в много отношения любовта от самото начало. Защото любовта е най-лошото мъчение в представите, свързани в съзнанието на хората, като физически дейности от страна на Бога, повечето хора смятат, че това е правилно и уместно за да накажат другите хора за тяхното поведение, точно както прави Бог. И може би най-драматичната демонстрация е в това: много хора да вярват, че е уместно да се убиват хора като предупреждение за човешките същества и че не трябва /неуместно е/ да се убиват хора. Това е, което хората по света вярват, какво иска Бог".
-Да! И двамата сте прави! МОЯТА ОБИЧ НЕ Е НАКАЗАНИЕ, А САМО ЛЮБОВ!
-Парите, които човечеството е измислило също би могло да се съчетаят с Любовта, като трябва да се използват само за добри и възвишени цели, а не за трупане на излишни богатства за сметка на другите! - най-после прозрях истината за себе си по отношение за стойноста на парите, като средство за добруване, спомних си думите на Бог, че парите могат да бъдат насочени за по-добри цели за хората /Той се усмихна и поклати глава на одобрение/. НИЙЛ ДОНАЛД УОЛШ по отношение на парите пише следното: "Посланието тук е: Тъй като "гнусната печалба" е лошо нещо, защото парите са неразривно зло, заплащането трябва да бъде обратно пропорционално на стойността на извършената функция. Колкото по-добро е извършеното дело, толкова по-ниско трябва да е заплащането. Хората не трябва да получават много пари за извършването на добри дела. И ако те правят нещо наистина, наистина, наистина добро, те трябва да искат да го направят безплатно. Лозунгът на човечеството /трябва да/ е: Колкото по-висока е целта /на успеха/, толкова по-ниска да бъде наградата". И според мен това е единственото средство да се заличат завинаги от лицето на земята: алчността, корупцията, завистта, омразата, лъжата и всички отрицателни черти в характера на човечеството!
-Умно! Добър ученик си!  До нови срещи! - оттегли се Той и светлината изчезна след Него ...
-До нови срещи, Боже! Обичам Те! - излязох от собствената си медитация с ясното съзнание, че вече съм на по-високо ниво в познанието си за парите и лъжата. 

                                                                               Тодор Миковвторник, 25 септември 2012 г.

Обичта към парите.

РАЗУМЪТ ЩЕ ПОБЕДИ 
ВЕЛИКАТА ИЛЮЗИЯ НА 
ПАРИТЕ!
         Тодор МиковОБИЧТА КЪМ ПАРИТЕ

РАЗГОВОР С БОГА
/ Седми разговор /

-Как си? Освободи ли се от илюзиите за парите? - попита ме Той и се настани удобно на дивана.
-Да! Сега съм по-добре!
-Какъв е извода в твоите разсъждения? Знам, че желаеш: Да се премахне паричната система, но това е невъзможно! 
-Да! Наясно съм с реалността за паричната система, която е плод на човешката глупост и справедливо би било - същото това човечество да я изхвърли в бунището на Историята. В действителност: "Парите не са фундаментална реалност!"- Нийл Доналд Уолш, духовен учен и писател. /Нийл Доналд Уолш е роден в католическо семейство в Милуоки, Уисконсин. От 15 годишна възраст се увлича по духовни учения. Пръв негов духовен учител е неговата майка. Днес Нийл е посветен изцяло на духовното познание. Книгите му са световни бестселъри, а програмата му е препълнена с пътешествия във всички краища на земята/. Също така, той пише: "Навремето познавах един човек на име преподобният Ике, който обичаше да Казва: „Обичам парите и парите ме обичат.” Това е велико послание: Аз обичам парите и парите обичат мен. Аз не бих се наел да твърдя, че в моята вселена Бог е всичко, само не и пари. По-скоро заявявам, че Бог е всичко, включително и пари; парите са само друга форма на енергия, Която ние наричаме Бог". Според мен: Парите съществува само в колективното човешко въображение  и те са великата илюзия, която отдалечава човека от Теб! /Бог ме погледна снизходително и в очите Му блещукаше мека светлина, кимайки одобрително с глава/ и все пак си мисля: Няма ли някакво компромисно решение, защото аз вярвам в Теб и същевременно парите движат материалното ми състояние на материалното ми тяло в материалния свят в които живея? Парите са само една хартийка или кръгли метални пластинки /монети/ и те не биха могли да ме нахранят или облекат, защото не са храна или облекло. Те са само средство за обмен на стоки и нищо по-вече ...
-Да! Така е! - прекъсна ме Той -  Но Аз мога да те водя /по просветен начин/, как да управляваш парите и пак да Ме обичаш - ТОВА Е КОМПРОМИСНОТО РЕШЕНИЕ!
-Мислех си, че колкото човек се отдалечава от илюзията на парите, толкова той / тя ще е по близо до Теб?
-Естественно. АЗ СЪМ ВИ ДАЛ СВОБОДАТА САМИ ДА ВЗЕМАТЕ РЕШЕНИЯ ЗА СЕБЕ СИ И КОМПРОМИСЪТ Е В РАЗУМЪТ ВИ И В УМЕРЕНОСТТА ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ПРИ ДАДЕНИ СИТУАЦИИ! АКО ПРЕКАЛИТЕ, ТОГАВА АЗ ВЗЕМАМ РЕШЕНИЯ! /Тръпки ме побиха/ Рабираш ли Ме?
-Да! Разбирам Те напълно и си мисля, че: Ако човечеството Те разбере, тогава тази илюзия ще рухне от само себе си и ще настане НОВ ЖИВОТ И МИР НА ЗЕМЯТА!
-Има време! И това ще стане! Нали сам казваше, че: Нищо случайно не се случва на този свят? И ТОВА НЕ Е СЛУЧАЙНОСТ! Едно дете, за да се научи как да ходи, първо се научава как да пада! Същото се отнася за парите и за вас /хората/. Когато човечеството стигне до ръба на Пропастта - само ще се откаже от парите! Убеждението в Разума на човека е най-силното средство за оцеляване в материалния свят, а не във великата илюзия на парите! ... 
-Да! Наистина е така! - излязох от медитацията с ясното съзнание, че: РАЗУМЪТ ЩЕ ПОБЕДИ ВЕЛИКАТА ИЛЮЗИЯ НА ПАРИТЕ!

                                                                              Тодор Миковпонеделник, 24 септември 2012 г.

Илюзията на парите.

ГОСПОД  ДАВА, НО
В КОШАРА НЕ ВКАРВА!
         /народна мъдрост/
РАЗГОВОР С БОГА
/ Шести разговор /

ИЛЮЗИЯТА НА ПАРИТЕ

-ЗНАМ, защо си омурлушен! - седна Той до мен.
-?!?! - изпаднах в неловко положение и наведох глава ...
-Хайде! Бъди искрен с Мен!
-Не знам от къде да ...
-Няма значение от къде ще започнеш! Хаосът в теб е нещо нормално.
-Изпитвам срам и недоволство от себе си.
-Нормално е, когато човек се блъска в тъмнината и търси светлина!
-Чувствам се неловко, защото не мога да ...
-Да излезеш от оковите на материалната си зависимост за физическото си оцеляване? - продължи мисълта ми Той.
-Да! Въпреки, че ...
-Че това не е от важно значение! Разбирам те отлично! Защо мислиш, че нямаш изход и не знаеш: Как да си устроиш живота? Нима до сега живота ти не беше устроен? Как си живял до сега? Защо се предаваш и огъваш пред трудностите и изпитанията на които СЪМ ТЕ ПОДЛОЖИЛ? Защо не се огледаш наоколо за да видиш, че има хора, които са по-зле от теб? Вие, хората сами сте си поставили хомота да слугувате на парите, които са ваше изобретение и сега се чудите "Как да си устройте живота"? Това ли е най-важното и смисълът на живота ви?
-Категорично: НЕ! - излязох от летаргията си /Летаргия (от гръцкото léthargos, съставено от léthì, „забрава“, и argós, „бездеен“) е състояние на дълбок и продължителен сън или на безчувственост, която го наподобява. Възниква в резултат на различни причини/ аз и трескаво започнах да събирам мислите си в главата - Отлично знам, че за да мина на по-високо ниво в еволюцията на познанието си - трябва да мина през земният си живот, като основна база и посока към съвършенство, но има моменти в живота ми, когато се вкопчвам в материалния свят /съзнателно или несъзнателно/ - подобно на животинския инстинк за оцеляване на материалното ми тяло, чиято болка ме кара да изпадам в състояние на безпомощност и отчаяние!
-От твоята гледна /земна/ точка е така и това е нормално!
-Но /за разлика от по-вечето хора/ никога и нито за миг не съм изпускал мисълта си: За какво съм тук! Какво е моето предназначение тук на земята! и Накъде отивам! Това, което съм постигнал в духовната сфера на съзнанието си и познанието до което съм стигнал - са червената лампичка, която алармира, когато "не съм в час" и ме държи в будно състояние! ПРАВ СИ, на мен почти нищо не ми липсва и когато изпадна в подобно състояние ЗНАМ, ЧЕ ТОВА Е ВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ т.е. състояние на объркване и чувство за безнадеждна безизходица! Именно: В СЪЗНАНИЕТО МИ ЧЕ ВИНАГИ ИМА ИЗХОД, ми дава сили да преодолявам бариерите пред себе си. Може би, защото вече остарях ...
-Остаряло е само материалното ти тяло! - коригира ме Той.
-Да! Знам, че Душата ми е Вечна и никога не остарява! Понякога ми се случва да се отклоня от предначертаният си път и ...
-АЗ НЯМА ДА ГО ДОПУСНА!
-И хубавото е, че аз го осъзнавам и намирам сили да се коригирам!
-ТОВА ИСКАХ ДА ЧУЯ! - усмихна се Той. 
- Много добре знам, че: "Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. 25 Затова ви казвам: Не се безпокойте за живота си, какво ще ядете или какво ще пиете, нито за тялото си, какво ще облечете" /записана в Мат. 6:24-34 /. Никога не съм искал да слугувам на мамон - бога на парите, защото те не са моята цел в живота и никога не са ме вълнували. Защото моя живот е "по-вече от храната и тялото от облеклото", "26 Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират: и пак небесният ви Отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях?"/. Това е моето убеждение, въпреки че състоянието в което съм изпаднал в момента е временно  и е въпрос на време за да излезна от този капан.
-Това е пътя, сине и тои е само един! ЗНАМ, че парите нямат никакво значение за теб и все пак: Какво мислиш за парите?
-Първата ми мисъл е, че те са само едно средство за печелене на материални блага, наложени от хората още от дълбоката древност на човечеството и си мисля: Не е ли вече време да обезценим парите и да ги захвърлим в бунището на човешката История, защото пораженията, които са нанесли парите като ценностна система, са ни докарали до ръба на пропастта. Основната трудност при решаването на този проблем е, че при сегашната организация на човешките взаимоотношения, парите са необходимост. Хората трябва да разберат, че трупането на пари, над ежедневните нужди, е престъпление срещу човечеството. Парите не са показател на човешките способности, защото в повечето случаи това става за сметка на подтискане на собствената съвест. Тоест за да печелиш по-вече от необходимото, трябва да извършиш престъпление - да измамиш, да излъжеш, да откраднеш, да насилиш, да манипулираш. Да не говорим за това, че парите са в основата на почти всички криминални престъпления. Трупането на пари не може да ни даде спокойствие, щастие, добро здраве или чувството за благополучие. Стандартното оправдание е, че се "трупат бели пари за черни дни", но парите не са гарантирали бъдещето на никого, още по-малко сега, когато лакомията е докарала Земята до ръба на катастрофата. Всички сме свидетели, че за да се изкарат малко повече пари, всичко в природата се експлоатира безогледно. Парите са една гигантска машина, благодарение на която гладуват милиони хора по света, благодарение на която са всички войни и тероризъм. Аз съм убеден, че за да има на едно място много, то е заграбено от там, където вече няма. Като пример мога да посоча: така наречената американска култура, която е обхванала в пипалата си целия свят и насажда култа към парите и узаконява насилието като нормално средство за придобиването им. Благодарение на фармацевтичните гиганти и другата така наречена развита промишленост, по света са унищожени много повече хора отколкото са били унищожени във всички войни и природни бедствия за цялата история на човечеството - и всичко това за да се трупат пари! Според мен: ПАРИТЕ СА ПЛОД НА ЧОВЕШКОТО БЕЗУМИЕ В МАТЕРИАЛНИЯ СВЯТ НА ЗЕМНИЯТ НИ ЖИВОТ, защото безпаричието разби милиони семейства по света и принуди хората да напуснат родните си места, превръщайки ги в роби на жълтия метал. ПАРИТЕ ИЗРОДИХА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ЧОВЕШКАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА, ИЗГРАЖДАНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ!
-Какво би пожелал на хората?
-Да премахнем парична система! Да се върнем назад към Природата И да я пазим, като зеницата на очите си! Това е пътя към любовта между хората и мирът по целия свят! Това е истината - друга няма!
-Сега, как се чувстваш?
-Божественно! - и излизайки от медитацията се чувствах окрилен с надежда и божественна любов. Лека нощ на всички хора по света!

                       
                                                                               Тодор Миковнеделя, 23 септември 2012 г.

За смисъла на живота.

СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА СЕ
КОРЕНИ ВЪВ СВОБОДАТА  ОТ
ОКОВИТЕ НА МАТЕРИЯТА!
                                           Тодор МиковРАЗГОВОР С БОГА
/ Пети разговор /

ЗА СМИСЪЛА НА ЖИВОТА

-Днес си в бодро настроение! РАДВАМ СЕ за теб! - усмихна ми се Той.
-Да! - отговорих Му - Днес започнах да разсъждавам за ...
-Смисълът на живота! - прочете мислите ми Той - И докъде стигна, сине? - усмихна ми се дяволито Той с характерната си БОЖЕСТВЕННА УСМИВКА и аз вече бях наясно, че Той ЗНАЕ ВСИЧКО за мен. Имах чувството, че със всеки изминат ден се доближавах все по-вече и по-вече ДО НЕГО /Той кимна одобрително с глава/ и се чувствах окрилен, че съм навлязъл на по-високо ниво в разсъжденията си за Света в които живея и смисълът на моя живот ...
-Така е и ВИЖДАМ коренна промяна в теб! Не се ли чувстваш по-добре?
-Чувствам се БОЖЕСТВЕННО и ако преди търсех ИСТИНАТА, сега съм проумял ПЪТЯ по който да тръгна за да стигна до НЕЯ и то благодарение на  Теб!
-Това е нормално! Човек рано или късно СТИГА ДО ИСТИНАТА, но само един човешки живот не стига! В предишният НИ разговор ти КАЗАХ - АЗ СЪМ ТИ ДАЛ ТОЛКОВА, КОЛКОТО МОЖЕШ ДА НОСИШ!
-Да! Не съм забравил и това е началото на новия път по които съм тръгнал и това ми вдъхва увереност и сила да се изкачвам по спиралата към усъвършенстване на ПОЗНАНИЕТО и това е моята най-възвишена цел ...
-Добър ученик си! Тогава продължи за твоите разсъждения за смисълът на живота. Какво мислиш и как го възприемаш?
-Да! Много често съм си задавал въпроса: Какъв е смисълът на живота? Човек се ражда на този свят, живее в него и умира. Тогава, защо човек се ражда, след като ще трябва да умре? Има смисъл да се родиш, има смисъл да живееш и накрая: Какъв е смисъла да умреш? Обаче, /каквото и да си мисля/ ЖИВОТА СИ ТЕЧЕ ПО ЗАКОНИТЕ НА ПРИРОДАТА, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА! Жалко, но е факт! Може би пък да има някакъв смисъл, които аз не мога да проумея и само в едно съм сигурен,че: НИЩО СЛУЧАЙНО НЕ СЕ СЛУЧВА НА ТОЗИ СВЯТ! Започвам да разсъждавам по следния начин: може би, смисълът на живота е в пряка зависимост от процесите протичащи в битието и е съобразен със законите на мирозданието. В противен случай, липсата на такова съгласуване се превръща в безкрайна поредица от конфликти и страдания. Тогава, кой е основния процес в битието /вечното движение/ и как би трябвало да се съобразявам с него? Добре, нека да си представим Бог като едно безкрайно слънце, което разпръсква навсякъде своите лъчи, тогава тази енергия, по принципа на ентропията /"ентропия" е понятие от философията и физиката. Във философията на науката то е дял от онтологията, а във физиката е мярка за безпорядъка (хаоса) в една термодинамична система. Думата има гръцки произход: εν (en - вътре) + τρέπω (trepo - преследвам, бягам, въртя) и е величина, характеризираща състоянието на една термодинамична система, т.е. изразяването на броя на възможните конфигурации или подреждания на градивните частици на системата. Ентропията е критерий за това колко близко до термодинамично равновесие е дадена система. Тя е по-голяма, когато хаосът, а следователно и неговата вероятност, са по-големи/, постепенно "изстива" и се превръща в все по-груба материя. Така частица след частица, ниво след ниво, свят след свят се изгражда битието. За да може този процес да е вечен, съществува и обратното движение - завръщане на материята обратно в първоизточника. Това завръщане ни е познато под термина "еволюция" и когато тя достигне до своето съвършенство, става сливане със Съвършения - Върховният Абсолют. За да продължи еволюцията на човечеството е необходимо ново отношение между индивидите, като се промени способността за оценка на действителността заменяйки претенциите си за абсолютни истини с умерени и допускащи много възможни варианти преценки. От гледна точка на еволюцията, всички недостатъци са временно явление, те са нещо нормално и не могат да бъдат квалифицирани като добро или зло. Понятията "добро и зло" са двигателят, който определя посоката на еволюцията. Напълно нормално е всеки един етап от развитието да си има своите понятия за добро и зло. Околното пространство също е от съществено значение в еволюционния процес от заобикалящите ни хора. Хармоничното съчетание на отделните елементи от пространството около нас е единият от благоприятните елементи. Хармонията се определя от правилното съчетание и от многообразието. Съвременното общество, водено от икономически /а не от еволюционни/ интереси, е създало традиция да създава дисхармонична жизнена среда. Когато преобладава дисхармонията в ежедневието ни, съвсем естествено е да сме подтиснати, раздразнителни, агресивни и безразлични към проблемите на другите т.е. могат да се изброят всички недостатъци на  съвременното ни ежедневие. Но ако със собствени усилия сме успели да създадем едно хармонично пространство, то се превръща в един резонатор, който усилва точно необходимите ни енергии - това приповдига нашето себеусещане, ние се чувстваме въодушевени, щастливи, изпълнени с любов, състрадание и само светли чувства. Изграждането на хармонично пространство е невъзможно само с мъртви предмети - те създават минимален енергиен фон. Колкото повече живи елементи (растения и животни) включите в пространството около вас и те се радват на вашата симпатия и любов и същевременно също са в хармонични отношения по между си, толкова повече те ще ви отговарят със същото - енергийният фон ще става все по-наситен, по-хармоничен и благоприятен за спокойното посрещане на ежедневните проблеми. Този оптимистичен стоицизъм постепенно се превръща в постоянно щастие, а доброто самочувствие дава отлично здраве. Хармонията на Природата е естествена и ако човек си създаде активно /с любов/ отношение към нея - тя ще му отговори със същото отношение. За да ни е по-ясно разбирането за Смисълът на Живота трябва да анулираме илюзията, че живеем само в материалния свят и от илюзията, че можем да намерим истинския носител на истината който да следваме неотклонно. Човешкото съзнание е обсебено от масовата илюзия за съществуването само на материалния свят. Тази илюзия ограничава интересите и грижите единствено до материалното тяло, който определят ценностните системи и ежедневните усилия на човечеството. Хората трябва да са убедени, че живеят едновременно в няколко свята: страстите са енергии на астралния свят, мислите са енергии от умствения свят, вдъхновението, творческите пориви, духовните стремежи са енергиите на душата и духа. Отчитайки тези разлики, човек трябва да свикне с мисълта, че неговото тяло е само един временен инструмент, който има значение само за кратко време и да осъзнае, че  досегашните приоритети са само губене на време, които не са си стрували усилията. За това човек трябва да се събуди от съня на илюзиите и да осъзнае, че СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА СЕ КОРЕНИ ВЪВ СВОБОДАТА ОТ ОКОВИТЕ НА МАТЕРИЯТА!
-Отлично разсъждение!  Лека нощ!
-Лека да е на всички! - вече бях извън медитацията  и заспах в прегръдките на първата есенна нощ.  Градът отдавна вече беше заспал ...                   


                                                                            Тодор Миков
събота, 22 септември 2012 г.

За истината.

Истината е отражение на действителността, а 
БОГ Е АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА !
                                                          Тодор Миков


РАЗГОВОР С БОГА
/ Четвърти разговор /

ЗА ИСТИНАТА

-Добре ли си днес? - ПОПИТА ме ТОЙ.
-Да, Боже! - отговорих му аз - Истината е, че днес се чувствам превъзходно!
-Радвам се за теб и понеже спомена за истината, би ли ми казал: Какво мислиш за ИСТИНАТА?
-Ще се постарая, Боже! Въпреки, че за истината, като определение няма еднозначен отговор: Истината също е неделима част от ежедневието на човека и тя е толкова различна, колкото са различни хората. За това ми е трудно да дам някакво определение за нея, но ако приема Света, като един жив организъм, чиито цели са единни и обединени /в едно цяло/ интереси, би могло да се скалъпи едно определение за истината. Според моите земни представи има различни видове истина и бих се впуснал да ги разчопля за да се добие някаква представа за нея: Ако приема дефиницията, че истината е ОБЕКТИВНО ОТРАЖЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА, значи съществува само една и абсолютна истина - ЦЯЛОТО или ВСЕЛЕНАТА, като ЦЯЛОТО РАЗБИРАМ ТЕБ - ТИ СИ ВЪРХОВНИЯТ АБСОЛЮТ, без да се съобразявам с другите хора, какво мислят за ТЕБ - дали са вярващи или не или каква е тяхната представа за ТЕБ! И определението ми е, че БОГ Е АБСОЛЮТНАТА ИСТИНА / ТОЙ ме ПОГЛЕДНА С ШИРОКО ОТВОРЕНИ ОЧИ, които излъчваха мека светлина/. Така, че всички останали истини са компоненти от единствената абсолютна истина и за това можем да ги наречем частични /относителни/ истини. Понеже истините /даже и абстрактните/, по принцип отразяват действителността в Света в които ние /хората/ живеем и си мисля, че тези истини се отъждествяват с 4-те земни измерения: координатната система - "X,Y,Z" и ВРЕМЕ/ПРОСТРАНСТВО и в същото време са тяхното отражение. Пространствените истини са доста разнообразни и зависят от етапа на развитие в съответната звездна система или галактика, а в зависимост от Времето истините са: минали, сегашни /настоящи, актуални/ или бъдещи. Малко е объркващо, нали?
-Напротив! Продължавай! - насърчи ме ТОЙ. Ако разгледаме пространството като сбор от постоянно движещи се обекти, /то е очевидно/ че във всеки един момент конфигурацията им се мени - променят се разстоянията между обектите и съответно се променят и взаимодействията между тях. Следователно всички конфигурации, съществували до този момент, са вече минали истини, те вече няма да се повторят никога в същия вид, тъй като във Вселената всичко е подчинено на спиралата. За съжаление, човечеството е затънало до гуша в минали истини и трудно осъзнава промените налагани от времето. Ползата от миналите истини е, да се учим от тях, да разбираме по-добре актуалните истини, и да направим опит за прогнозиране на бъдещите истини. Желателно е обаче преходите да са плавни и естествени, защото ако са скокообразни ще се възприемат като някаква катастрофа. Всички сме наясно, че истините предизвикват и противоречия /по принцип те не би трябвало да съществуват/, но в нашите представи, противоречията са два вида: Обективни, например: магнитните полюси - при тях съществува така нареченото единство на противоположностите и не е възможно съществуването само на единия полюс, отделно от другия. Също така от типа: ден - нощ, ИН - ЯН, лято - зима и т.н. Всички останали противоречия, с които се сблъскват хората са Субективни и са в резултат на недостатъчни знания за действителността т.е. не се познават свързващите компоненти /истини/ между забелязаните субективни противоречия. Има и относителни /условни/ истини, например, ако една лъжа се повтаря много пъти се превръща в истина и т.н. Микроскопичните частици имат собствена честота на трептене, която се изразява с милиарди, т.е. частицата се променя милиарди пъти в секунда. А космическите обекти са подчинени на ритъм, който прави един завършен цикъл за милиони и милиарди години. Следователно истините се променят в един почти безкраен диапазон: от невъобразимо бързите промени, до промени, които не могат да бъдат проследени /или забелязани/ за един живот или дори на много поколения наблюдения в материалния свят. Въображението също е неделима част на истината /творческо или фантазиращо/. Откакто свят светува, методът използван за уточняване на истините, се нарича съмнение и ако се разглежда като единия полюс на една цялост, то другият полюс е вярата. Това единство, "съмнение-вяра", е спасението от илюзиите и дава възможност за новия поглед към света. Развитието на човечеството е вече в такава фаза, че хората  започват да се учат да мислят многопланово, като осъзнават относителността, многопосочността и взаимозависимостта на всичко съществуващо на този Свят /за да могат да развиват по-нататък своите способности/ и това е предпоставка за постоянното обновяване на мирогледа. Така, че философията за истината е разнообразна и се променя заедно с Времето и Пространството!
-Да! Така е!  Лека нощ! Обичам те!
-Аз също ТЕ обичам! - и неусетно се озовах у дома! Градът беше заспал в прегръдките на първата есенна нощ.


                                                                                Тодор Миков
петък, 21 септември 2012 г.

За илюзията.

ЛИПСАТА 
НА ИЛЮЗИЯ,
ПРАВИ ЧОВЕКА
ДА БЪДЕ МЪДЪР!
                   Тодор Миков


РАЗГОВОР С БОГА
/ Трети разговор /

ЗА ИЛЮЗИЯТА

-Сега, по-добре ли си? - ПОПИТА МЕ ТОЙ.
-Да! Благодаря ТИ! - отговорих МУ аз - БЕШЕ ЛИ МИ СЕ РАЗСЪРДИЛ ?
-Не! Но трябваше да вземеш спешни мерки за здравето си, защото, ако продължаваше да си правиш илюзии, че зъбната болка ще ти мине, щеше да съжаляваш, още по-вече, защото върху физическата си болка, беше прибавил и психическата си болка!
-?!?!
-Защо се чудиш? Твоята болка към децата ти беше по-силна от зъбобола, защото се чувстваш морално отговорен към тях, но не всичко зависи от теб! Разбира се, АЗ НЕ ТЕ УПРЕКВАМ, защото ти си направил всичко възможно, според силите си и умствените си възможности. Не забравяй, че АЗ СЪМ ТИ ДАЛ ТОЛКОВА, КОЛКОТО МОЖЕШ ДА НОСИШ - НИТО ПО ВЕЧЕ, НИТО ПО МАЛКО!
-?!?!
-Ти си добър и всеотдаен към децата си баща и ЗНАМ, КАКВО СИ УСПЯЛ ДА НАПРАВИШ ЗА ТЯХ и според земното общество където живееш, ти си велик човек, но СПОРЕД МЕН - ЩЕ ИМА ОЩЕ МНОГО ДА СЕ УЧИШ и не се опитвай да се възгордяваш! Да, това което си направил до сега е само ТВОЕТО ЗЕМНО ПОСТИЖЕНИЕ, което все още не значи нищо - сам МИ каза, че имаш грях към децата си, защото не си бил на тяхното ниво на разбиране и че използваш тежки думи, прибягвайки до крайности. Разбира се, от една страна си прав, а от друга не си прав и защо бързаш да си съвършеннен? За къде бързаш? Не забравяй, че след като СЪМ ТЕ СЪЗДАЛ, СЪМ ТИ ПРЕДНАЧЕРТАЛ ПЪТЯ ПО КОИТО ТРЯБВА ДА ВЪРВИШ! Разбира се ДАЛ СЪМ ТИ СВОБОДАТА ДА ИЗБИРАШ, НО НЯМА ДА ДОПУСНА ДА СЕ ОТКЛОНИШ ОТ ВОЛЯТА МИ!
-?!?!
-Забележката МИ към теб е ДОБРОНАМЕРЕНА и недей да си навличаш чувството на виновност, защото ТИ НЕ СИ ВИНОВЕН, а за останалото - АЗ ИМАМ ГРИЖАТА! Това не е твое задължение, а МОЕ! - усмихна ми се дружелюбно ТОЙ и продължи - Понеже ти СПОМЕНАХ за илюзиите, можеш ли да МИ обясниш нещо за тях? ПИТАМ те, защото след отговорът ти ЩЕ ПОГОВОРИМ ПАК ЗА ДЕЦАТА ТИ и ако имаш някакво желание, ЩЕ ПРЕЦЕНЯ ДАЛИ ДА ГО УДОВЛЕТВОРЯ!
-Да! -  отгворих аз, изпитвайки респект към НЕГО и се опитах да си събера мислите в главата ...
-Спокойно! Нали ти КАЗАХ, че нямаш никаква вина и ако не си в състояние да МИ отговориш не го прави! Уморен ли си?
-Не!
-Тогава продължавай! - подкани ме ТОЙ и се настани удобно до мен на дивана.
-Илюзията, също е неделимо чувство на човека в ежедневният му живот и моята философия за него е следната: В най-общ смисъл, под илюзия разбирам нереалистичната представа или възприемане на действителността - субективно преувеличаване или смаляване на някои ценности и смислови определения. Повечето философски направления не употребяват това понятие, защото за тях действителността: или я има, или я няма. Но когато навлезеш в многоплановото битие и се сблъскаш с многопосочните взаимодействия, то неминуемо се натъкнеш на илюзорните възприятия и тяхното отражение върху човешкия мироглед. Значи, желая да бъда правилно разбран: действителността /за мен/ е реално съществуваща, но моите представи за нея са илюзорни, защото съм приел, че материалният свят е единствено съществуващият. Илюзията се явява като следствие от самонадценяване на собствените ми способности за реално възприемане и оценка. В този смисъл илюзията е повърхностно знание, а не несъществуваща действителност, както я възприемам аз, както и останалите хора по света. Една от причините, която създава постоянно илюзии в хората, е самозаблудата, че една причина е напълно достатъчна за някакво събитие. Самовлюбеността е друг постоянен източник на илюзии. Като пример, мога да посоча: почти всеки индивид се смята за потърпевш - жертва на другите, докато в действителност, причина за лошото отношение е самият потърпевш, независимо, че му се струва, че не е давал конкретен повод. Тази илюзия на самовлюбената жертва, поражда много конфликтни ситуации, като същевременно изключва самонаблюдение и установяване на действителността, а заедно с това и възможността за съзнателно поправяне на допуснатите грешки. Мисля, че постоянният източник на илюзиите е: АБСОЛЮТИЗИРАНЕТО НА ИСТИНАТА, която винаги е относителна и подвластна на времето: "Всичко тече, всичко се променя"и в повечето случаи причините са комплексни и в много посоки. А може би най-големия източник на илюзии за хората е едностранчивото осъзнаване на действителността като черно-бяла, като истина и неистина. В реалната действителност: винаги има най-малкото две страни - положителна и отрицателна. Нашето ограничeно съзнание винаги се възприема само едната страна на действителността и изпуска другата /другите/ и по този начин се отдалечаваме твърде много от действителността. Подобно на разума и чувствата, от втория разговор с ТЕБ, не можем да разделим магнита на два самостоятелни, отделни полюса, така и не можем да твърдим, че нещо е само добро, а друго само лошо. Един от аспектите на разширеното съзнание е постоянно да си даваме сметка за съотношението на тези съставки и тогава става трудно да се лепят етикети "това е добро", а "това е лошо" Тук се сблъсквам с две доктрини: едната е философията на съвременната наука, а другата е философията на религията, защото науката твърди, че: човешката същност е само материално тяло и с разлагането му изчезва, т.е. престава да съществува и човешкото съзнание - с премахването на тази илюзия ще изчезнат и всички причини пораждащи стрес, а от гледна точка на религията: човешката същност е изградена от три тела - материално тяло, ментално тяло /мисълта и разума/ и астрално тяло /чувствата/ и накрая моята философия е, че: човешката същност е изградена от две тела - материално и духовно, защото не знам къде да поставя ДУШАТА: В МАТЕРИАЛНОТО, В АСТРАЛНОТО ИЛИ В МЕНТАЛНОТО ТЯЛО, като за мен е по-лесно да събера последните две тела в едно ДУХОВНО ТЯЛО! Естествено, не твърдя, че съм прав, защото съм само един обикновен човек, които прекалено много разсъждава /Бог се усмихна многозначително, кимайки с глава/ или се правя пред ТЕБ на много умен ...
-Нищо! Продължавай! - насърчи ме Той.
-Така, че философията на науката е една масова илюзия, тъй като човешката същност /според науката/ е материално тяло и в него протичат биохимични процеси и ако тя бъде преодоляна ще се промени изцяло и философията на медицината и коренна промяна в мирогледа на човечеството. В някоя от статиите си бях писал за мъдростта на човека и сега ми идва още една дефиниция или определение, че МЪДРИЯ ЧОВЕК Е ОНЗИ ЧОВЕК, КОИТО СЕ Е ОТЪРВАЛ, КАКТО ОТ СОБСТВЕНИТЕ СИ, ТАКА И ОТ ЧУЖДИТЕ ИЛЮЗИИ! Пак повтарям: НЕ ЗНАМ ДАЛИ СЪМ ПРАВ!
-Няма що - добър ученик си! Колкото до това: дали си прав или не ЩЕ ГО ПРОУМЕЕШ, КОГАТО МУ ДОЙДЕ ВРЕМЕТО!  А сега: Лека нощ!
-Лека нощ! - огледах се и всичко като, че ли беше сън. От вън Луната надничаше в прозореца и ми се усмихваше със звездната си усмивка Не бях сам! При мен бяха Звездите и Луната. ЛЕКА НОЩ!

                                                                                  Тодор Миков четвъртък, 20 септември 2012 г.

За ежедневието.

Ежедневието е
неделима част
от живота на
ЧОВЕКА!
       Тодор Миков

РАЗГОВОР  С  БОГ
/ Втори разговор /

ЗА ЕЖЕДНЕВИЕТО

-Каква е твоята философия за ежедневието?
-ВЪПРОСЪТ ТИ Е МНОГО КОМПЛЕКСЕН, ГОСПОДИ?
-Да! Така е! Тогава, мнението ти за разума и чувствата ти! Какво мислиш по този въпрос, синко?
-Найстина, това са две много важни чувства и не знам, защо хората ги противопоставят една на друга? Аз със цялото си съзнание ги приемам, като едно цяло, защото едното не може без другото /Бог се усмихна и кимна одобрително с глава/! Образно казано /според моето разсъждение, което е на земно ниво и ограничено между 4-те измерения:трите "Х,Y,Z" и Време/Пространство/ е подобно на двата магнитни полюса на земното кълбо: "Северен полюс" и "Южен полюс"- ако единият магнитен полюс го няма, няма да го има и другия. По същия начин: РАЗУМЪТ НЕ МОЖЕ БЕЗ ЧУВСТВАТА и като физическа същност, те са две енергии, които обуславят моето астрално тяло, под формата на чувства и разум! Няма да сгреша, ако кажа, че разумът и чувствата в мен са два електрически полюса с противоположни поляритети. Имам в предвид следното: ако приема, че разумът е плюс /електричество/, а чувствата - минус /магнетизъм/, мога да ги възприема, като положително или отрицателно и тези два заряда не са в равновесие, защото, ако единия заряд е количествено по-силен, той доминира над по-слабия /в количествено отношение/ заряд и парадокса е в това, че цялата относително самостоятелна цялост се разглежда като еднополярна система. По принцип положителната страна е тази, която отдава енергия, а отрицателна е приемащата страна. Това се отнася и за Света, като цяло, защото световете /микро-светове и макро-светове/ не са в Равновесие /което създава Хаоса/ И КОЛКОТО ЕДИН СВЯТ Е ПО-ФИН, ТОЛКОВА ПО-МАЛЪК Е ХАОСА В МЕН И СЕ ДОБЛИЖАВАМ ДО ТАКА ЖЕЛАНОТО РАВНОВЕСИЕ т.е. ХАРМОНИЯ В ЖИВОТА МИ! /Бог отнова се усмихна/. Така, че /спокоино мога да приема/: материалният свят е положителен, астралният - отрицателен, умственият - положителен, душевният - отрицателен, духовният - положителен, божественият - отрицателен, а света на Върховният Абсолют е неутрален т.е. уравновесен /Той ме погледна учудено / и това си е моето лично мнение!
-Уважавам мнението ти, защото си прав от твоята /земна/ гледна точка и по-нататък? - оправда ме Той.
-В продължение на мисълта си искам да допълня, че както разумът ми, така и чувствата ми не са постоянни величини. Те са подчинени /както всичко съществуващо на този Свят/ на някакъв ритъм, може би на принципът на спиралата. Тези промени са популярни като биоритми: емоционален и умствен биоритъм. Имам в предвид и следното: ние /хората/ се различаваме по-малко в зависимост от умствените ни възможности, поради количеството информация, с която боравя аз и останалите хора. За мен, например: от голямо и решаващо значение има моята само преценка, защото има хора, които си въобразяват, че знаят много и че са по-умни от другите, те се затварят /до голяма степен/ за информацията, постъпваща от пространството. Тези, които знаят и помнят, че техните знания са несравнимо по-малки в сравнение с това, което все още не знаят, са постоянно отворени, винаги готови да се учат и тяхната интуиция /отчасти/ компенсира недостигът им на знания. За това свободния избор на човека: определя обективно индивидуалната му само преценка при решаването и вземането на съответните решения. За някои хора, емоциите са решаващи в това отношение, а тези които са с високо самочувствие не отчитат това и рядко забелязват и поправят своевременно своите грешки. Мисълта ми е, че не трябва да се пренебрегват: разумът и чувствата в дадени ситуации, когато трябва да се вземат /особено/ важни решения. Тук няма място за емоции, защото са лош съветник и тандемът: разумът и чувствата трябва да са заедно, като взаимно се поддържат и допълват. В противен случай, няма да можем да се избавим от илюзиите, от неконтролируемото влияние на нашето: "его", емоциите и т.н. Забравих да спомена и следното: Всяко единство на две противоположности, както в настоящия случай - разумът и чувствата имат и трети аспект, които се нарича: равновесната точка между тях /Бог, отново се усмихна, поклащайки одобрително с глава/! Може би тази точка на равновесие събира в себе си положителните качества на разумът ми и чувствата ми и това /може би/ оформя моето прозрение, като човек, които вече си е изградил своята философия за живота! Моето прозрение е моята интуиция и моето просветление, но те са ограничени и непълни, защото не винаги мога да разчитам на тях. Въпреки всичко, аз /понякога/ им се доверявам и винаги съм нащрек, поради последиците от едно необмислено или не благоразумно решение /все пак аз не съм идеален човек/. Сигурен съм, че възможностите на прозрението са безгранични и зависят само от пораженията, които си само нанася съответното съзнание. И на края си мисля /разбира се от личен опит/, че моето равновесие или прозрение /изключително/ зависи от дисхармонията, която ме следва, като сянка - колкото по-комфортно се чувствам с природата и с хората, толкова моето просветление е на по-високо ниво и обратното. За това винаги съм се въздържал да не налагам своето мнение за налагане на доброто, да избягвам силовите методи или да се възгордявам от постигнатите си успехи, защото залитането във всяка крайност при дадена ситуация или взимане на решения ще стеснят хоризонта на моето прозрение до пълното му изчезване, което аз наричам ПЪЛЕН ПРОВАЛ!
-Страхотно разсъждение! - потупа ме Той по рамото - Искам само да те поправя, че Аз не Съм те Ограничил във рамките на "4-те измерения", защото това сте си го ограничили вие - хората. Има още измерения, който съществуват и едните от тях са: Духовното и Прозрението. За останалите ще има още много да се учиш през следващите ти животи!
-?!?!
-Не се чуди, защото Душата ти е безсмъртна и се издига по спиралата докато стане съвършенна, като Мен! Изморен ли си?
-Не!
-Тогава, какво мислиш за вързастните хора?
-Възрастните хора се отличават от младото поколение с мъдрост и богат жизнен опит. Те с любов помагат на децата си в отглеждането на техните деца т.е. на внуците си. Независимо от възрастта си, те са изцяло всеотдаини и с неимоверни /за възраста си/ сили се справят с всекидневните си грижи и проблеми. Упорити, бдителни и
самоконтролни. Винаги лекуват омразата с безгранична любов и не се занимават с чуждите грешки, постъпки или нехайства, ако са убедени, че тяхната намеса е безмисленна! Способни са да обуздават надигащият се гняв и го укротяват с любов, а злото - с добро! Към алчните се отнасят със щедрост, а към лъжците - с истина! Такива са възрастните хора: добри, любящи и всеотдайни! Това са нашите родители, нашите баби и дядовци! Дълбок поклон пред белите им коси! Те са нашата безценна съкровищница на мъдростта, любовта и живота!
-Найстина! Много си признателен! Какво мислиш за твоите родители?
-По нищо не се различаваха от горе-описаните от мен, възрастни хора, като искам да им благодаря за всичко, което са направили за мен и за възпитанието, което са ми дали. Много съм им признателен и много ги обичам. Страшно много ми липсват и ...
-Те са живи и ще бъдете пак заедно, но в друг живот и в други измерения! 
-Какво мислиш за собствените си деца и внуци?
-Обичам ги със цялата си душа и сърце. За разлика от много родители, аз никога не съм налагал мнението си или да съм се бъркал в живота им и съм им дал пълната свобода да разполагат със себе си, така, както намерят за добре! Въпреки всичко имам грях, че не съм бил достатъчно разбираем за тях и думите ми са били изключително тежки. Винаги съм бил /и продължавам  да бъда/ справедлив и никога не съм се колебаел да назовавам нещата с истинските им имена. Винаги съм бил на страната на истината и ако се наложи - взимам крайни решения, като разумът ми и чувствата ми към тях, никога не са ме напускали! Обичам ги безрезервно и всеотдайно! 
-Добре! Нищо лошо няма в това да сгрешиш, защото такъв Съм те Създал! Престъпление е когато грешките се повтарят! Достатъчно за днес! Излез от медитацията! - заповяда ми Той и изчезна със светлината! Събудих се целият облян в сълзи ...

                                                                            Тодор Миков