вторник, 11 септември 2012 г.

За структурата на Вселената

ТРИУМФЪТ НА
ЧОВЕШКИЯ РАЗУМ Е
В НЕГОВОТО БЪДЕЩЕ!
                                         Тодор Миков

НАШАТА ВСЕЛЕНА
/рисунка/
За структурата на Вселената 
/Малко философия/


Що е Вселена? - Вселена е понятие, което обикновено означава целия пространствено-времеви континиум, в който съществуваме, заедно с всички форми на енергия и материя в него - планети, звезди, галактики и междугалактично пространство. Тя може да се употребява като синоним на космос, свят или дори природа. От както съществува човечеството до наши дни / и за в бъдеще/ ще излизат нови хипотези и модели за създаването, развитието и структурата на Нашата Вселена. Така учените и философите се стремят да се доближат до истината за космическата еволюция на нашата Вселена. “Пророците на новата космология“, както ги нарича Хекман /Джеймс Джоузеф Хекман (на английски James Joseph Heckman) е американски икономист, работещ в областта на иконометрията и микроикономиката. През 2000 година получава Наградата за икономически науки на Шведската банка в памет на Алфред Нобел/ са: Б. А. Фридман, А. Айнщайн, Е. А. Милне, Р. Джордан, Ф. Хойл, Г. Гамов, А. А. Пензиаз и Р. В. Уилсън. Тези учени и философи не успяха да обяснят /след което би трябвало и научно да докажат/ постраннствената структура (например: отворена или затворена, ограничена или неограничена, крайна или безкрайна, три- или четириизмерна, положително или отрицателно закривена и т.н.) и до днес, поради ограниченото ПОЗНАНИЕ на ЧОВЕКА! Въпреки всичко, тези неуспехи са нулеви и откривателските възможности на ЧОВЕШКИЯ РАЗУМ са малки, но за сметка на това изработените модели за света са доста много и критиките са налице - броят на космологичните теории е обратно пропорционален на броя на известните факти. "В основата на космологията лежат много повече философски допускания, отколкото във всички други клонове на естествените науки. Когато сме принудени да се придържаме към границите на това, което може да се нарече наука, и не можем да се надяваме да отговорим научно на фундаменталните въпроси на космологията, тогава трябва да признаем, че в основата си Вселената е неразбираема. Науката трябва да се примири, че има въпроси, на които не може да отговори. Това, което остава, е теория извън нашето знание." /Фолкер Вайдеман, астрофизик./. Тъй като изучаването на Вселената е предмет на философията както и науката космология /произлязла от физиката и астрономията/, се занимава с произхода, строежа и еволюцията на Вселената. На всеки етап от развитието на човечеството е известна само ограничена част от вселената, наречена Мегагалактика /Метагалактика се нарича тази част, която е достъпна за наблюдения в настоящето или в непосредственото бъдеще. Използват се и термините позната вселена, наблюдаема вселена или видима вселена/. Някои учени, които се занимават с космология, предлагат различна терминология и дефиниция, приемайки модела на /Мултивселена (също така мегавселена) е хипотетичното множество от всички възможни реално съществуващи паралелни вселени (включително и нашата), които взети заедно, съдържат всичко, което съществува - пространство, време, всички форми на материя, енергия, импулс и физичните закони и константи, които са в сила в тях. Терминът за първи път е въведен от Уилям Джеймс /американски философ и психолог, през 1895 година и след това популяризиран от писателя-фантаст Майкъл Муркок./, според който нашата вселена не е сумата от цялата енергия и материя, а просто една от многото отделни вселени, които могат да съществуват паралелно и независимо една от друга. Независимо от всичко писано до тук – Вселената си е такава, каквато е и ще продължава да си съществува, независимо от волята на човечеството и неговият /все още несъвършенен/ човешки разум! За съжаление, такива са фактите! ...
                                                                            
                                                                                   Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар