понеделник, 17 септември 2012 г.

ЧОВЕКЪТ И РЕАЛНОСТТА

НЕРЕАЛНОСТТА Е
ПРОТИВОПОЛОЖНА
НА РЕАЛНОСТТА!
                           Тодор Миков

Нищо случайно
не се случва
на този Свят!
                           Тодор Миков
ЧОВЕКЪТ И РЕАЛНОСТТА

Замислил ли се е някой, какво значи реалност и как се определя като дефиниция? Може би, за да си отговори човек на този въпрос, би трябвало, първо да знае: Какво значи нереалност? Според нашето земно ниво на разбиране /затворено в рамките на 4-те измерения: три пространствени "X,Y,Z" и четвъртото - "Време/Пространство"/, НЕРЕАЛНОТО е онова за което човек си мисли или на което човек се надява, за което човек си мечтае или вярва и т.н. защото всички тези неща, не съществуват! Парадоксалното /"парадоксът" е твърдение или група твърдения, които водят до противоречие или пък са в конфликт с интуитивната логика. В действителност обаче, или противоречието е само привидно, или пък поставените условия в твърдението не са или не могат да бъдат верни в целостта си или по отделно/ е в това, че те имат съдържание и оформят астралното тяло на човека под формата на чувства! Като обща формула, нереалното е това, което човек не го вижда, не го докосва и т.н. Тогава РЕАЛНОТО е противоположно на НЕРЕАЛНОТО т.е: онова което човек вижда, докосва, вкусва, долавя с обонянието си и т.н. Може би привидността, също е реалност и си мисля, че РЕАЛНОСТТА не е постоянна и се променя с Време/Пространството! Света е изграден от атоми, който човек не ги вижда, но те съществуват и определят реалността: Космоса, Вселената, заедно с космическите тела /планети, звезди, галактики и т.н./ и Живота! В нашите земни представи, атомите ИЗГРАЖДАТ ЖИВОТА, ВЛАДЕЯТ ЖИВОТА И ПРЕКРАТЯВАТ ЖИВОТА НА ЧОВЕКА /СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА СВЕТА/! Съдбата на Човека е реален шанс: или има късмет или го няма. Раждането на човека е едно на милиарди шансове за да живее на този свят, но щанса да умре е от сигурно, най-сигурно и ако при раждането си той печели: живее, придобива личност и т.н., то при смъртта си, губи всичко: изчезва завинаги и вече е никой! Понеже споменах, че реалността се променя, би следвало човек да си зададе въпроса: Какво променя реалността? Отговорът се крие в четвъртото измерение "Времето", като не забравяме и "Пространтството", защото реалността е различна на различни места в зависимост от коя гледна точка се разсъждава! Именно ПОЗНАНИЕТО кара Човек да мисли творчески, защото НИЩО НЕ СЪЩЕСТВУВА, ПРЕДИ ДА БЪДЕ СЪТВОРЕНО ВЪВ ФИЗИЧЕСКИЯ СВЯТ ВЪВ ВРЕМЕТО И В ПРОСТРАНСТВОТО! И ето я ЛОГИКАТА: нещото, което не е сътворено е нереално, както и нереално е: когато бъде унищожено! И така: Всичко, което се създава е РЕАЛНО и всичко, което не е създадено или е унищожено е НЕРЕАЛНО т.е: Всичко се създава и всичко се руши! Единственното, което остава е въпрос на време! Накрая, човек си поставя въпроса: Какво има отвъд Пространството? и Какво има отвъд Времето? Тези въпроси продължават да вълнуват Човечеството и са предмет на философията, на религията и на науката! Защото, ако отговорът е: НИЩО, тогава ще се загуби Смисъла и Съдържанието на Божието Сътворение! Моят отговор е, че: Нищо случайно не се случва на този Свят! Може и да не съм прав!

                                                                                  Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар