вторник, 11 септември 2012 г.

ЧОВЕКА И КОСМОСА

Човешкия Космос е
толкова необятен,
колкото необятен
е самият Космос!
               Тодор Миков

ЧОВЕКА И КОСМОСА

Понякога съм се замислял - Кой са Тези Космическите Строители, който са моделирали и създали космическото тяло на човека. Дали това не са множество висши и творчески високоразвити Космически Същества, който непрекъснато са отдадени на неуморна дейност и продължителна активност? Може би ние сме създадени, моделирани и реализирани във Вселената с някаква определена цел, която /искаме или не искаме/, следваме /предначертаните от Тях/ Космическите Закони! Освен физическо тяло Те са комбинирали в Човека невероятна субстанция от чувства и всички типове нива на личностни Съзнания, които обуславят психо-менталната основа на човешка и физическа личност. Също така, те са предвидили, способността на човека, да се самоусъвършенства във времето чрез дълбоко самопознание и само реализация. Така сътвореното същество, наречено Човек е предпоставка за много Съзнания от множество космически цивилизации да получават реална възможност за самоусъвършенстване в хуманоидния клон на дадената форма и тип. За съжаление, не всички от тях успяват да се справят успешно с поставената им задача и отпуснатият им кредит от Еволюционният Космически Цикъл. Тези, който не са успели духовно да израснат и да дадат очакваните от тях плодове, неизбежно изчезват от реалността и дадения тип, като се насочват към друга посока на проява и отстъпват място на по-жизнеспособните субстанции /субстанция (от латински substantia - основа, същност) е философски термин, с който се обозначава първо основата на битието, която поражда всичко останало/ на Космическия Разум. Такава е алтернативата за развитие на милиони Съзнания в състава на така наречената “Човешка Еволюция”. Вечния стремеж на Човека е да се доближи до Великата Тайна за разкриването на собствения си Дух /отразяващ се чрез всички нива на неговото съвкупно Съзнание/ и по този начин да възстанови своята идентичност /подобие/ с Твореца! Единствената алтернатива на Човека да получи Достъп до дълбините на Съкровищницата на Космическото Знание е увеличаване на собствените си духовни усилия чрез неуморни, творчески стремежи и чрез Съзнанията на високоразвитите чакрамни личности /според философията на Йога, това са живи същества със свое име и характер обитаващи в други измерения, но получаващи достъп до тук, чрез кармичните канали, при определени обстоятелства и според честотата на съответните жизнени ситуации, в които попадаме/. Множество човешки семена-Съзнания вече са дали великолепни и пълноценни плодове и активно се трудят като Съ-Творци на най-различни нива на измерност на нашата Вселена. Но още повече са тези Съзнания, които така и не са успели да издържат изпитанията за духовна зрелост в реалностите на Земята и които са се разсеели като безброй потоци от низши енергии по вибрационните простори на Космоса. 

                                                                           Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар