събота, 22 декември 2012 г.

За Здравето на Човека.


Здравето е в зависимост
от хармонията с Цялото!
                              Тодор Миков

За Здравето на Човека.

От гледна точка на Всеобщото единство, не може да съществува здрав човек, който е в дисхармония с това единство, като всички болести и нещастия на хората са следствие конфликт на индивида със заобикалящите и околното пространство. За това човек трябва да ограничи ценността на своето его, като насочи вниманието си извън собствените си интереси и така ще намали или ще постави под контрол конфликтите със Цялото! За да е в хармония със Цялото, той трябва е с доброжелателни интереси, любвеобилен, състрадателен и да не се натрапва! Така, човек ще се радва на добро здраве. Все пак реакцията при дисхармоничните процеси в пространството, е болезнена в областта на енергийните центрове, поради лоша защита т.е. недостатъчна енергия и ако човек съхрани тази хармония, след време болката ще изчезне. Тук огромна роля има кармата, която е естествена закономерност и нормална енергийна реакция т.е. всяко човешко действие променя енергийните състояния и предизвиква ответни реакции. Дори и незабележими, тези реакции съществуват и резултатите се проявяват във времето, като следствие от продължително натрупване. Това е така, поради трудността за осъзнаването на причините, който са породили съответната болезнена реакция. Съвременното ниво на масово съзнание, прекалената технизация и химизация също нанасят своите поражения. Те насищат пространството с излъчвания, чиито съставки се различават от естествения природен фон и тъй като са енергия, предизвикват дисхармония със Цялото и последици от тях не могат да бъдат предвидени! Природата е най-благоприятния стимул за моториката на организма и е чист енергиен природен фон! Естествено, здравословната храна е една от най-важните фактори, които определят тонуса на здравето - стига да не се прекалява с нея. Също така, чрез идеалното тегло се постига равновесие (хармония), като следствие от съчетаването на много фактори, на тяхното взаимно допълване и отсъствието на доминиращ. Знаем, че действителността е по-сложна, отколкото може да си представи човешкото ни въображение, а крайните възгледи проличават във външната ни фигура - слаба или дебела, защото промяната на килограмите говори за промяна на съзнанието. Всички знаем, че в Света съществуват два вида енергии: електричество и магнетизъм, чиято хармония се постига при тяхното уравновесяване. При превес на електричеството тялото постепенно изсъхва, поради надмощието на разума над чувствата. При тази динамика на процесите в организма: съзнанието е по-слабо чувствително на различните чувства и усещания, Такъв човек рядко осъзнава, че е гладен и съответно много по рядко търси храна. И обратно - човек с преобладаващ магнетизъм е с наднормено тегло поради флегматичната отделителна система и преобладаването на чувствата над разума го правят да изглежда безволев! Водата, също е важен фактор за нашето здраве. В Природата има два вида вода: жива и мъртва. Живата вода е заредена с максимално количество енергия, а мъртвата е с минимално количество. Най-жива (най-полезна, лековита) е, когато изворна вода се остави час-два на слънце и след това се употребява, но е неправилно да престоява по-дълго време. Вода престояла повече от 24 часа дори и на слънце, вече може да се смята за повече вредна отколкото полезна по следните причини: във водата се натрупват космически частици и поради краткия си живот в нея измират много бактерии и други нисши организми, които дават вреден ефект. По тази причина вода получена от топенето на снеговете или на ледници не е препоръчителна. Добра е изворната вода, преминала през естествената филтрация и заредена с земен магнетизъм. Мъртва вода е преварената вода - след изстиването u в нея остава много малко енергия. Тя също може да бъде полезна за лекуването на превъзбудени (възпалени) участъци от тялото. Също така, човек може да поддържа тонуса на здравето си, като усвои правилно съзнателното и волево самолечение. Основен похват е способността на съзнанието да управлява енергиите чрез воля, като положителното отношение отдава енергия към обекта на внимание, а отрицателното отношение отнема. Използването на тези възможности дава мощен инструмент за регулиране на човешкия организъм. Проблемите в материалното тяло са следствие недостига на енергия в някоя област (орган) или в цялото тяло и ако се съсредоточите върху мястото на болката с любов и осъзнаете, че не сте достатъчно грижливи към материалното си тяло - болката изчезва! Макар и рядко може да се получи и обратен ефект - болката да се засили. Това показва, че мястото (органа) е превъзбуден и с добавянето на допълнителна енергия засилвате още повече превъзбуда (евентуално възпалението). Възпаление се получава и в следствие на химическото дразнение причинено от дейността на микроорганизми, които са получили благоприятна среда за развитие, поради намалялата енергийна защита на съответното място - гнойни рани. В случаи на енергийна превъзбуда е подходящо насочването на отрицателни мисли за да се отнеме енергия и да се успокои превъзбудата. Нека да не забравяме, че успешното лекарство се състои преди всичко в дозата, а не само в правилно подбрания принцип. Също така, да не се ползва метода за щяло и нещяло. Винаги когато ползваме енергия, ние не я създаваме, а я пренасочваме от едно място на друго. Възможно е, решавайки един проблем, да си отворим друг. За това трябва да се търси помощта на медицината и съответния лекар специалист. Тук обаче започва ходенето по мъките. Случайно попаднах на книгата: "Световната конспирация срещу здравето" на доктор Атанас Гълъбов, в която много подробно и аргументирано беше изложено това, което ми се искаше накратко да включа в тази статия. Тъй като не мога да го напиша по-добре, за което се прекланям пред смелостта и работата на д-р Гълъбов, искам да ви посъветвам лично да се запознаете с тази книга. Като причина здравеопазването да се превърне в болестоопазване, д-р Гълъбов смята жаждата за печалби на световните фармацевтични гиганти. Но моето мнение е, че хората са забравили да разсъждават, защото сме програмирани: че най-важното в живота са парите и омаловажаваме престъпленията в името на печалбата, независимо от последиците. Един ограничен човек трудно осъзнава, че е ограничен и за това по тези въпроси трябва да се говори колкото се може повече, за да се събуди и поеме отговорността за собственото си битие. Това, което го няма в книгата на д-р Гълъбов, е състоянието на здравната система в България. Смятам, че както е изградена в момента е напълно абсурдна и безсмислена. Сегашната здравна система е изработена от Лекарския съюз и е изцяло в интерес на медиците. А тези, които трябва да защитават правата на пациентите, за пореден път са само фигуранти за заплати. Какво да се прави - зомбита, които се интересуват само от собствените си печалби. И сега се питам: Как може този, които плаща да няма право на решение, как да се харчат парите му? На този етап са възможни два варианта: при изградената здравна система да се спира плащането на личния лекар, когато някой от пациентите му се разболее или системата да се преработи на принципа на здравното застраховане и САМО ПАЦИЕНТА ДА МОЖЕ ДА РЕШАВА НА КОГО КОЛКО ДА ПЛАТИ от здравната си сметка. Но събуждането на хората става бавно и много трудно! Когато българите започнат да мислят, тогава ще започне възраждането на медицината в България. Има време! Края на Света си отиде и сега е ред за разсъждения! Успех!


                                                                                   Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар