вторник, 4 декември 2012 г.

Ин-Ян Мисълта.


„Cogito ergo sum“ - 
„Мисля, значи съм“
             Рене Декарт

Мисълта движи Света!
              Тодор Миков

Божията Мисъл е създала Света!
              Тодор Миков
Ин-Ян Мисълта.

Човекът е единственото живо същество, което има възможноста да мисли, чувства и да контролира поведението си. Освен тези качества той е отговорен и способен да носи вина за действията си. Именно тези качества го правят човек, защото мисълта е велика сила и вечна спътница в неговия живот! Неговата способност да създава своите усещания и жизнен опит го правят независим, защото може сам да избира какво и как да мисли! Самата структура и анатомия на мислите е необятна и сложна, както самата Вселена, който се вместват в един човешки мозък и движат света. Мислите нямат точно определение, защото могат да бъдат враг или приятел, позитивни или негативни, повтарящи се или не и т.н. Те са божествена сила и определят характера и разнообразието на индивида. Добрите дела Дао на човека са плод от позитивните му мисли Ян за добро или обратното - злото е плод на злите мисли Ин! Вярата е плод на често повтарящите се мисли, а неверието е плод на липсата на мисли!  „Cogito ergo sum“ - „Мисля, значи съм“ или "Мисля, значи съществувам" е казал на времето френския учен и философ Рене Декарт, което ме навежда на мисълта, че: Мисълта, която озарила Бог е Първопричината за самото Сътворение на Света, Живота и Човека! Тоест: Сътворението е резултат от силата на Неговата Мисъл и най-божественото, което Той е направил е, че е дарил Човека със същата божествена сила - МИСЪЛТА! За това ние притежаваме характерните черти на Бог и СМЕ БОЖЕСТВЕНИ! Така Бог ни е дарил със способността да направляваме и контролираме мисълта в дадена посока - позитивна Ян или негативна Ин! Тогава: От къде идва тази МИСЪЛ? До сега човечеството няма отговор, но аз си мисля, че самата мисъл се ражда от някъде и щом се ражда, то тя е плод от някакво семе, което се засява в нашето съзнание! Феноменалното на Мисълта е в това, че ТЯ МОЖЕ ДА ДОЙДЕ НАВРЕМЕ ИЛИ СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ, ДА БЪДЕ ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ЧОВЕКА И МОЖЕ ДА БЪДЕ КОНТРОЛИРАНА! Колкото повече държим на отделната мисъл, толкова повече  влагаме сила в нея! Живота ни нямаше да има смисъл, ако я нямаше Мисълта, която - ако е позитивна Ян ни носи тишина, любов, мир и щастие, изпълвайки ни с енергия и сила, а ако е негативна Ин ни носи съмнението, нападението, безпокойството, вината, завистта, който източват от нас способности и сила и ни изтощават и изцеждат! За това: Когато Човек вярва в нещо е самата негова мисъл! Не зависимо от факта, че човек не може да контролира другите хора, ситуации или обстоятелства в живота, може да контролира това, което се намира в самият него! По принцип: Човешката Природа е положителна Ян, а негативността Ин е плод на неточно или липса на мислене и хубавото е в това, че човек има силата и способността да променя мислите си, да ги направлява и поставя под контрол! За това и аз се научих да развивам навика си да наблюдавам света около мен, внимателно да се вслушвам във вътрешният си глас - моя Бог и да променям старите си модели на мислене и най-вече да бъда търпелив със себе си! Направете го и Вие! Няма да сгрешите!


                                                                                   Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар