петък, 21 декември 2012 г.

За Изпитанията.


Изпитанията 
са движения
към Еволюция!
               Тодор Миков

За Изпитанията.

Всички сме потърпевши на изпитанията, който ежедневието ни поднасят и всяко наше действие оставя следа в пространството, където се променят взаимодействията. Възможно е тези, които следят разпространението на хаоса да следят косвено и ефекта от нашето битие. Може би, когато се увеличава производството на хаос т.е. зло да се ограничават възможностите на съответния индивид и така да се намалява натискът на злото, като се разпръскват недоразвитите индивиди, обладани от своите илюзии и оказват силен натиск в негативна посока! Ами, ако няма ефект? Тогава трябва да се ограничат енергийните възможности на съответния причинител на зло и да се ограничат пораженията, които той нанася! И обратното, когато един индивид произвежда хармония т.е. добро, тогава се засилват енергийните му възможности от Светия Дух и колкото е по-полезен за общата кауза, толкова се увеличават и свръхестествените му способности. Има логика! Нали? По принцип много хора на злото отговарят със зло /вместо с добро/, но нека да вникнем в историята на религията: Когато тълпата убива Св. Стефан с камъни, последната му мисъл е била: "Прости им Господи, те не знаят какво правят". Един ден, учителя Петър Дънов бил в обкръжението на своите ученици и ги предупредил, каквото и да се случи, да не се намесват. Влязъл някакъв мъж и под претекста, че Учителя е объркал живота на някого си, го потрошава от бой. След излизането му учителя успял само да промълви: "На Рила". Изнасят го на носилка в планината и цяла седмица не е било ясно - ще оживее ли или не? Животът на Исус Христос в последните му дни бил разпънат на кръста от измъчващите го войници, който се гаврили с него. Тези три примера ни показват огромните енергийни възможности на тези светци - мъченици, който ако са искали, биха се защитили и на злото да отвърнат със зло, а вместо това са изтърпели мъченията с безкрайната любов и осъзнатост, че тези мъчителите, поради своето несъвършенство не могат да постъпват по друг начин. Нима не е абсурдно да проповядваш любов и накрая да отговориш на насилието с насилие. Естествено е: повечето хора, включително и аз, да се съгласят, че тези изпитания са за изключително извисени същества! Така е! Но проблемът за насилието е проблем No1 и докато стигнем до такова тежко изпитание, ще трябва да сме издържали на хиляди и по-леки изпитания, защото няма движение нагоре без еволюция. Друг е въпросът: Дали сме готови на такова изпитание! В интерес на истината, аз не бих се въздържал, въпреки, че рано или късно ще ме сполети изпитанието на смъртта, която никога не губи! А самия живот, който живеем - не е ли изпитание, което ежедневно е на дневен ред? Така или иначе - Човек не може да промени божествения закон на материалния живот, защото ще се лиши от възможността към духовното си израстване по спиралата на възхода и сливането с Бог! За това, всичко е подчинено на божествения закон!


                                                                                 Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар