четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Ин-Ян Разликите: Сонг-Санг и Хьонг-Санг.


Ако Вътрешния характер и Външната форма
са същностно хетерогенни, тогава
Бог е дуалистично същество!
                                       Тодор Миков
Ин-Ян Разликите между Сонг-Санг и Хьонг-Санг.

Тук ще разгледаме въпроса дали Сонг-Санг /Вътрешния характер/ и Хьонг-Санг /Външната форма/ в Първоначалния образ са същностно хетерогении т.е. разнородни или не еднакви. Ако Сонг-Санг и Хьонг-Санг са същностно хетерогенни, тогава Бог може да се разглежда като дуалистично същество. Обединителна мисъл обаче не разглежда Вътрешния характер и Външната форма като същностно хетерогенни. Защо мисля така? Ами течностите и газовете са коренно различни по своята физична природа, но в същността си са едно и също в смисъл, че и двете са изградени от едни и същи молекули, от въглерод и кислород. Водата и парата, например - единствено се различават в състоянието си заради различното съотношение между кинетичната енергия (сила на отблъскване) и молекулярното привличане (сила на привличане) в молекулата на водата. Затова водата и парата по принцип не са хетерогенни. За това, двата аспекта - Вътрешния характер и Външната форма/ могат да се разглеждат по един и същи начин, като в основата си Сонг-Санг /Вътрешния характер/ съдържа духовни елементи. Има също и енергийни елементи, но в него духовните елементи са повече от енергийните. По същия начин в Хьонг-Санг /Външната форма/ основно се съдържат енергийни елементи, но също съществуват и духовни елементи. Просто във Външната форма има повече енергийни отколкото духовни елементи. Така че Сонг-Санг и Хьонг-Санг не са същностно хетерогенни и двете имат както духовни, така и енергийни елементи. В сътворения свят, Сонг-Санг и Хьонг-Санг са изразени като дух (или създание) и материя (или тяло). Те са хетерогенни, но имат много общи неща. Може да се каже, че и в Съзнанието има елементи на енергия, защото ако приложим електрически импулс върху нерв на мускула на крака на някое живо същество, то мускулът ще реагира. Но съзнанието също може да движи мускулите точно както физическата енергия (например електрическата енергия). Това показва, че в съзнанието също има енергия, която движи тялото. Дори, когато се появи енергия под формата на елементарни частици, ще се появят само тези частици, които имат определена регулярност. Това показва, че има някои вътрешни характерни елементи, наследени в самата енергия. Също така има външни форми на елементи във вътрешния характер  и обратното. В Изначалния образ Вътрешния характер и Външната форма са обединени в едно цяло, а разликите между тях са породени от едни и същи абсолютни атрибути. Когато тези абсолютни атрибути са изразени в сътворения свят чрез Творението, те се превръщат в два различни елемента. Това е аналогията с карането по права линия в две различни посоки от една и съща точка. Една от линиите се отнася до Сонг-Санг (или духа), а другата се отнася до Хьонг-Санг (или материята). Има логика! Нали? Например, в Библията е написано, че невидимата природа на Бог може да се разбере, като се наблюдават сътворените битиета (Римляни 1:20). Когато наблюдаваме Природата, откриваме, че всяко едно същество съдържа в себе си двойнствени аспекти на дух и тяло (материя), инстинкти и тяло или живот и тяло. От това можем да заключим, че Бог, като Първопричина, също има двойнствени характеристики. В Бог двойнствените характеристики са в хармония помежду си. В Бог дуалните характеристики са в единство. Бог е субект, който съдържа дуалните характеристики на Сонг-Санг /Вътрешния характер/ и Хъонг Санг /Външната форма/. Това наричаме Теория на Единството или Обединителна теория! Това разсъждение е приемливо! Нали? За това и аз си мисля, че: Ако Вътрешния характер и Външната форма са същностно хетерогенни, тогава Бог е дуалистично същество!


                                                                                   Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар