сряда, 21 ноември 2012 г.

Ин-Ян Източна философия.


Света се състой
от Ин и от Ян!
         Тодор Миков
Ин-Ян Източна философия.

От гледна точка на Източната философия - всички неща се състоят от Ин и Ян и повечето от аргументите в нея се отнасят до тези два аспекта. Въпреки това Източната философия съдържа неясноти и двусмислия, свързани с концепцията Ян и Ин. Понякога тя разглежда Ян и Ин като субстанция, а друг път като атрибути. Например, слънцето и планината, като мъжко същество или определения като светъл, топъл и висок за Ян, а Луната и низините като женски същества. Също така - тъмен, студен, нисък са описани като Ин елементи. Характеризирането на Ян и Ин като субстанции, пък противоречи с Обединителна мисъл, чиято гледна точка е че: Ян и Ин са атрибути. Например, мъжът не принадлежи изцяло на Ян, нито жената – на Ин. Мъжът и жената съдържат в себе си елементи и на невидим Вътрешен характер (Сонг-Санг) и на видима Външна форма (Хьонг-Санг), където мъжът има Ян характеристики, а жената Ин характеристики. Нека първо да разгледаме Хьонг-Санг (Външната форма). Във външната си форма и мъжът и жената имат Ян елементи и Ин елементи, но мъжът има повече Ян отколкото Ин елементи, а жената има повече Ин отколкото Ян елементи. Тази разлика във външната форма може да бъде наречена количествена разлика. По същия начин във Вътрешния характер (Сонг-Санг аспекта) - мъжът и жената имат Ян и Ин елементи, но съществува качествена разлика между типовете Ян и Ин елементи, които притежава мъжът и Ян и Ин елементи, които принадлежат на жената! За това в Източната философия има неясноти и двусмислия, свързани с концепцията Ян и Ин. Все пак, Обединителната мисъл е че: Светът е изграден върху двете противоположности - Ин и Ян!


                                                                                  Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар