неделя, 25 ноември 2012 г.

Ин-Ян Творчество.


От Човека зависи
дали ще го има!
                    Тодор Миков

Бъдещето на Човека
е в човешките ръце!
                    Тодор Миков


Ин-Ян Творчество.

По принцип, Творчество е способността да се създава нещо! Винаги, когато хората се опитват да обогатят живота си, са развивали нови идеи и нови неща. Именно, този израз на дейност се нарича творчество! Самото Творчество ни е дарено от Бог още в Началото на Неговото Сътворение! Вече знаем, че: Логосът се формира от Изначалния Сонг-Санг /Вътрешен характер/, чрез вътрешни Сонг-Санг /Вътрешни характери/ и вътрешния Хъонг-Санг /Външна форма/, които влизат в действие на даване и получаване с център целта! Създадените неща се формират чрез логоса и изначалния Хъонг-Санг /Външна форма/, които влизат в действие на даване и получаване! Именно, тази способност на формирането на размножено тяло, като се инициира действието на даване и получаване е самото творчество! Действието на даване и получаване се разделя на два вида - Вътрешно: Това е действието между вътрешния Хъонг-Санг /Външна форма/ и вътрешния Сонг-Санг /Вътрешния характер/ в първоначалния Сонг-Санг /Вътрешен характер/ и Външно: Това е действието между Логоса и Хъонг-Санг /Външната форма/. В този случай: „Вътрешно” и „външно” са концепции с център Първоначалния Сонг-Санг /Върешен характер/. Така, че: Творчеството може да се опише като способност да се образуват вътрешна и външна основа, като се инициира вътрешно и външно действие на даване и получаване. За това, по време на сътворяването, действително на даване и получаване е било зад целта, която е била инициирана от Сърцето За това Божието творчество се основава на Сърцето и когато Бог сътворява Адам и Ева, ги дарява с творчество, което се наследява от тяхното потомство - човечеството! Целта на Бог е била да обучи хората да упражняват господство над всички неща, като използват творчеството си. За това,  човекът е способен да господства над всички неща при условие, че се усъвършенства като личност, създавайки семейство чрез брак със център - Божията любов и продължи да усъвършенства това семейство. В противен случай, хората грешат и не могат да наследят Божието Сърце, което от своя страна, води до сриване на творческите способности, наследени от Бог и стават непълноценни и със център - егоизма! За това човешка история и човешките творчески способности нямат нищо общо с Божията любов! От гледна точка на първоначалното значение - творчеството се базира на любовта, което се осланя на ценностите, контролирайки естествения свят и науката! Но за голямо съжаление се получава обратния ефект - с развитието на науката ценностите се сриват! Защото, човешкият живот става по комфортен, постиженията на науката се използват за подтискане, войни и унищожаване на Природата и хората! Поради човешкото си грехопадение, хората не могат да изявят истинските си творчески способности със център любовта, защото стават жестоки и разрушителни! Тогава цялото Творение започва да страда! И обратно: Ако хората получат отново Божията любов и започнат да изразяват истинските си творчески заложби - жестокостта и унищожението ще отпаднат и самото Творение повече няма да страда. Тогава плодовете на науката ще допринасят само за осъществяването на щастие. За това природозащитните движения по Света са много популярни и се концентрират върху създаването на хармония между науките и ценностите. За това: Единствения път Дао за спасението на човечеството и Природата е в самото проявление на човешките усилия за възстановяване на техните загубени творчески способности! За това всичко зависи само от нас! Ще пропуснем ли този единствен шанс?


                                                                                    Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар