неделя, 18 ноември 2012 г.

Ин-Ян Доминиране.


Единствения Дао път
на България е в ЕС!
                          Тодор Миков


България
Ин-Ян Доминиране.

Самото понятие доминиране означава: управление на партньора чрез психически и физически контрол. Или за по кратко - означава надмощие или подчинение над някого! Например, религията доминира над хората и ги държи под контрол и подчинение Защото, не във военните действия или в победни сражения е нейната сила, а във внушените две разбирания за Създателя /официалната и масовата религия/ и наложената Вяра от едни народи върху други народи, покорени чрез военна сила! Човешката История е пълна с такива примери, като древния град Рим! Именно този град-държава е покорил по-голямата част от обитаемия тогава свят именно заради споменатото съвпадане и припокриване на двете религии и налагането на римските богове сред покорените народи. Но всяко начало си има и своя край и когато тези покорени народи започнали да запазват своите богове и култове, Римската империя изпаднала в трайна криза и разпад! Даже и въведеното от Константин Велики християнство не могло да спаси Рим от тази разруха и разпад! И както казват хората "Всяко зло за добро!", върху руините на Римската империя се ражда нова Християнска Европа. Същото важи и в индивидуален план: Когато един човек подчини друг човек да възприеме собствените му вяра, възгледи и ценности, той неизбежно започва да доминира над другия! Това пък води до обратна реакция - борбата за човешкия дух на индивидуално или на колективно ниво,  на явна или задкулисна и това е основната човешка борба! А как се проявява всичко това в действителност, като се има в предвид зодиакална връзка, която е начална и константна между Горе и Долу, между Небе и Земя по отношение местоположението на самите зодиакални знаци! Не бих могъл да разсъждавам върху тях, защото тази материя не ми е ясна, но бих се опитал да извлека "есенцията" от тяхното взаимодействие и ползата от тях! И така: Какво е началното разбиране за Бог сред хората, населяващи териториите на Франция, Италия, основната част на някогашната Римска империя и Християнския свят като цяло? Те са управлявани или доминирани от тясната им връзка с дома: "Моя дом е моята крепост!", децата, любовта, творенията и творчеството - всичко онова, което най-много обичаме и поставяме в центъра на своя живот! Тоест, разбирането за Бог там неизбежно поставя в центъра на живота на хората любовта (Бог е любов), децата, творенията, процеса създаване и Бог като Създател. Именно от това разбиране идва закономерно и идеята за Божия Син! Защото вярващият човек там, като създава деца и всякакви ценности - материални и духовни - го прави със Съзнанието, че Подражава на Бог. За това Християнския Свят е Свят на Създаването, на изявата на творческите и производителни сили. Божият Син, който обединява отделните християни в единна християнска общност, както децата са обект на обща любов и обединяват родителите в едно здраво семейството. Тъй като домът олицетворява и любовта, то Бог е еквивалентен на универсалната и първоизворна Любов - основна сила на всеки съзидателен процес! Също така: На почит е и Елитът на обществото - най-знатните, най-обичани, с най-голям творчески потенциал и най-уважавани хора! Те стават такива, защото почитат силата на своята вяра и вярват в своя дух! Също така имат смелостта да воюват за честта и вярата (рицарство) разпространявайки я по света. Ето откъде и защо идва мисионерството и рицарството и защо християнската религия е такава, каквато е! Тъй като западно-европейските са под егидата на огнените зодиакални знаци - са най-стабилни и силно развити страни! Римската империя се е разцепила на две поради влиянието на водните и земните знаци Така се появили - Източното православие, както и Източна Римска империя-Византия, тоест териториалното /изначално)/ разбиране за Бог, свързано с енергията на земята и населяващите я хора, в западната и в източната половина на Европа /на Римската империя/ твърде много се различават, както тогава, така и днес. И това не е случайно и не подлежи на промяна! Затова се е наложила външната промяна, която не е адекватна на териториалните енергии, защото в източната половина на Европа господстват и си съперничат две природни стихии и техните зодиакални знаци - на водата и на земята. Именно това е била причината да се появи и Османската империя, управлявана от Исляма и бързо се е разширила териториално за сметка на Византия и на балканските държави и народи. Доминирането на стихията вода над стихията земя в рамките на Османската Империя, обаче, с времето е породило нарастващо вътрешно напрежение, което е довело до нейния разпад! И благодарение на този разпад, възкръсват отново старите балкански държави. А какво е изначалното разбиране за Бог - в Англия, Дания и Германия? Разбирането за Бог там е директно и недвусмислено. Тяхното разбиране е вътрешно, но се стреми навън - за експанзия във външния свят. Там вярващият се стреми да убеди поне няколко човека във вярата си, тоест в тях витае силен мисионерски дух и съзнание за мисия. И ако са успели, търсят нови територии и нови хора извън родното място, извън родината. За това британската колонизация е била, най-тясно свързана с идеята за мисионерство и когато е завладявала нови територии е било с идеята местните жители да се облагородят и цивилизоват, налагайки християнските ценности и морал. Същото се отнася и за останалите западни и високо развити държави, като САЩ, от където идва и се разпространява идеята за Нова епоха (New Age) - едно най-популярно движение за духовен универсализъм и космически хуманизъм, възникнало през 60-70-те години на миналия век и доминиращо в духовния живот. По тези ширини понятието Бог е заменено с понятието - Вселена! Това ни намеква за астрономични, астрологични, космични и научни корелации /корелацията е математически термин, с който в общ смисъл се означава мярка за стохастична (вероятностна, нефункционална) зависимост между случайни величини. Високата корелация между две величини не предполага задължително наличие на причинно-следствена връзка между тях/. Поради същата причина, тамошните психолози и психотерапевти са изместили пасторите във функцията им на посредници между хората и Бог, защото американците и жителите на Западна Англия, поради териториалното си управление, не могат да имат оригинално разбиране и обяснение за Бог. А могат само да перефразират, осъвременяват и пригаждат голям брой външни разбирания. Затова там са добре дошли всякакви гурута и духовни учители. Но когато един индийски или мексикански гуру остане там, той претърпява необикновена метаморфоза и от корените на неговото учение и от свещеното му мълчание не остава почти нищо. Тъй че в тоталната англо-американска доминация днес в процеса обяснение на света и на Пътя Нагоре няма и не може да има нищо оригинално и първоизворно. А може да има само безкрайно преразказване и осъвременяване. За България, както и за не малки части от всички съседни на България балкански страни, връзката с Бог по тези земи неизбежно минава през познанието за Природата, природните сили, техните закони и мъдрост. Затова природните религии и обреди /езичество/, който предхождат монотеизма, са жизнени, а традиционното българско християнство е уникално за Европа с проникването на голям брой езически елементи в него! В древна Тракия свещеното животно е било конят - олицетворяван и от тракийския конник Херос. За това всеки духовен Учител (пастор, гуру) у нас, в Индия и в Мексико задължително е всепризнат Лечител! Такива са Василий Врач, Иван Рилски, Петър Дънов, Петър Димков, дон Хуан (Мексико) и всеки индийски гуру. Ако духовният Учител (пастор, гуру) отгоре на това е и отшелник и живее изолирано и на всичкото отгоре не взема пари за онова, което върши, авторитетът и славата му силно порастват. В противен случай те бързо и неизбежно се провалят. Същото обяснява и защо светият отшелник Иван Рилски още преживе е бил смятан за светец и закрилник на българите. Богомилите и исихастите, самоотрекли се от личен живот и земни блага, заради вярата и служенето на Бог, затова са били толкова тачени и популярни. А останки от техните скални ниши и килии намираме и днес. Такива отшелници там са в изобилие и днес. Ето защо и ислямската религия у нас традиционно е много по-различна (по-свързана с природните сили и езичеството) от проповядваната извън пределите на България. А освен всичко това, в Индия, Мексико и България, както е във всяка друга територия, отношението към Бог налага и запазване на всичко най-старо и древно. В същото време Османската империя, както и Византия преди нея, така също и съвременна Турция, са предизвиквали драмите и трагедиите по балканските земи в ония времена. Тези трагедии и драми ще се повтарят и повтарят до тогава, докато техните територии и народи да живеят в общо икономическо и политическо пространство. Естествено, те могат да са си отлични и много полезни съседи, но само при ясни правила и спазване на границите /външни и вътрешни граници/. За Русия, Финландия, Швеция и Канада са носители на социум /общество/, свобода и нови идеи! Според преобладаващите тамошни изначални разбирания, Бог е Онзи, Който омиротворява, създавайки вътрешен мир и хармония, както и Който се грижи за обществото и носи свобода. А когато на социума (обществото) му липсва достатъчно свобода, той е в състояние да свали старите си богове и на тяхно място да произведе нови, под действието на масов ентусиазъм. Така в болшевишка Русия преди около век е било създадено новото божество Светлий Комунизъм. В тези странни отношения към Бог в посочените територии, тенденцията към непрекъснато обновяване, модернизация и осъвременяване на култовете и вярата е била константна и водеща, независимо от факта че, това е отдалечавала Русия от някои вечни и непреходни ценности, провокирайки хаос и масова психоза. За Турция и Северна Африка, Бог-Аллах се проявява чрез служба  за Него, като засяга и армията, чиято главна задача е да разпространява (налага) вярата, характерно за държавата, народа и племето. А в представата за Бог (Аллах) няма никакви видими форми и образи /няма икони/, а има само безплътно, невидимо и безгранично усещане за Него, носещо екзалтация на чувствата и готовност за саможертва. За това, психичните нагласи и илюзии на хората по тези земи са водещи. А в моменти на саможертва - при максимума в откъсването от егото - се концентрира надеждата за съпреживяване и усещане на Всевишния. Същото преди векове е било валидно и за Византия - за ранното византийско християнство, макар формално да се отнася за друга религия и друг народ, но на една и съща територия и на една и съща изначална връзка с Небето. Относно Ислямския свят, опорните стълбове на вярата там, като изначално разбиране за Бог, са най-богатите хора и са задължени да подпомагат най-много религиозните нужди на общността. Но същото важи и за останалите мюсюлмани. В мюсюлманския свят, парите и богатството не служат за удоволствия, а за поддържане институциите и материалната база на вярата. За това първа грижа в една новосформираща се мюсюлманска общност е построяването на джамия, а преди това - събирането (получаването) на пари за същата цел. В исторически план пък процесът на ислямизация и асимилация на десетки древни народи се е разраствал главно поради икономически причини: мюсюлманинът е плащал много по-малко данъци. Поради подобни причини, мюсюлманските малцинства в Европа и по света днес получават щедри парични дарения от ислямски организации и братства с цел построяване на джамии, изучаване на Корана, обучение в Ислямска култура и норми на поведение и със цел - създаване на битови условия за отглеждане на повече деца, които един ден да станат ревностни мюсюлмани. За това добрият мюсюлманин е онзи, които освен здраво семейство има и много деца. Поради същото основен стълб на вярата там е семейството и семейните ценности. Бащата и майката там са на пиедестал, а семейството и семейните връзки са свещени. Затова в мюсюлманските страни на родителите и на възрастните хора продължава да се целува ръка в знак на уважение и почит. Подобно е отношението и към родното място и родината. И последното важна опора на Ислямския свят е музиката, която неизменно и задължително носи специфичен ритъм и религиозни мотиви. Горе долу така стоят нещата, защо едни народи или държави са богати, а други бедни! Разбира се, могат да се посочат още много примери с други страни и територии по Света! При всички положения правилата и изводите са едни и същи! За това едни страни и народи са станали големи и силни, други не толкова, а трети са станали малки и слаби! Освен от горе изложеното, България е останала малка държава /около 8 милиона жители/ и много бедна, може би поради факта, че нейната територия е разположена върху най-прекия път между Европа и Азия през който преминават хора, стоки и наркотрафик! Да се надяваме че членството ни с Европейския съюз Ян ще пресече престъпността, наркотрафика Ин и ще ни помогне Дао да развием висока и конкурентна икономика и просперитет! Мисля че, това е единствения Дао на България да излезе от кризата Ин и да стане икономически силна Ян държава, като силен и достоен партньор в общото европейско семейство! На добър път и успех България!


                                                                                    Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар