сряда, 14 ноември 2012 г.

Ин-Ян Колелото.


В Ин-Ян Колелото е
Кръговрата Дао на Живота!
                 Тодор Миков  
Ин-Ян Колелото.

Изключително трудно е да се каже къде и кога най-напред е било изобретено колелото, което символизира безкрайността, защото точката на Началото е и точката на Края! Кога и как е намерило то приложение в живота на хората? Може би е създадено още в праисторически времена, като най-вероятно по причина пренасянето на големи каменни блокове или дървесни трупи, някой праисторически човек се е сетил да подложи дънери отдолу, по които да ги търкаля. След това с течение на вековете, това най-примитивно транспортно средство постепенно е било усъвършенствано, докато се стигне до колата с животинска тяга, после до автомобилите и локомотивите, до корабните и самолетните витла и до всички транспортни средства, познати ни днес! Също така чрез вятърното и водното колело, необходими за нуждите на хората е била впрегната и енергията на природните стихии, в последствие, което са се появили водениците, вятърните мелници, тепавиците, различни други по-сложни механизми, задвижвани с течаща вода и вятър, по-късно и с пара, появили се и машините и машинното производство и т.н. И като се замисли човек, няма нито един механизъм, в който колелото, макар и различно по вид и размери и често в комбинация с други колела, да не е негова главна част! Тоест в основата на всяка научно-техническа мисъл и на всяко достижение на съвременната техника във всички времена и епохи е било, е, и продължава да е, най-великото човешко изобретение - колелото, чиято неговата роля не може да бъде сравнена с никоя друга роля! Именно Колелото символизира най-точно принципа, средството и начина, чрез които протича един Фундаментален Процес - Вечния Кръговрат в Природата! Същия този принцип, чрез който се проявява онзи ритъм и онова неспирно движение, наречено Живот! Както Движенията през Годината и Сезоните - Пролет, Лято, Есен, Зима и пак се повтарят, редувайки се по същия ред ... Като и денонощния ритъм - Сутрин, Обяд, Вечер, Полунощ, пак същото редуване ... Ами движението на планетите около Слънцето, и на Земята - около нейната ос? Обикалянето на електроните около ядрото на атома, кръговрата на водата и веществата в Природата и в Човека? Нима Колелото, със своя Център в средата, не ни представя главната схема, по която функционира човекът, човешките общества, природата и светът? Ако се вгледаме с повишено внимание в това колело може да открием колко много и важни тайни крие то в себе си - търкаляйки, приемайки и предавайки движение във вътрешния свят в нас самите и във външния свят който ни заобикаля! Замислял ли се е някой? Защото от него можем да получим важен отговор за много още неща в живота: Самото сглобяване или създаване на каквото и да е, представляващо някаква система - човек, отбор, колектив, машина, природна и човешка среда и всичко започва от неговия център Ян. И това безспорно е така, защото Колелото е Основен Модел на Всичко в Природата,. и поради което е задължително да следваме същото правило във всички подобни случаи. Изменим ли Дао на това правило, неизбежно резултатът ще е някакво авария Ин, както и много още куп неприятности. Така, че именно от тук следва най-важния извод: най-напред, човек има големия шанс да открие, да разчисти и укрепи Своя Вътрешен Център Ян, а това значи - и своята “ос на въртене” и своята главна идея и цел Дао. И после - да построи целия свой живот около тях и в съответствие с тях. Именно, свързаната с онова, което Човек най-много обича, трябва да бъде неговата най-главна цел и идея - всичко останало е от второстепенно значение. Така, че докато Човек, не открие онова, което най-много обича, за да го превърне в свой център, той не може да очаква сериозен успех и не може да е здрав, силен и щастлив! Същото се отнася и в семейството, в професионалния екип, в спортния тим, в обществото, в държавата и в цялото човечество. Каквото поставиш в средата им като ос, като основна ценност, другото, “въртящото се” около “оста” скоро става нейно подобие. Поставиш ли там нещо смърдящо, много скоро от всичко околно започва да се разнася неприятна миризма и тръгва да се разпространява едно всеобщо разпадане. А ако в средата има нещо вдъхновяващо, мъдро, красиво и силно, тогава всичко наоколо бързо се устремява към нов подем и възход! Има логика! Нали? И така, много е близко до ума, че колелото има само един, единствен  център и няма как да има повече от една ос, защото ако има по-вече от една ос, няма да може да се върти. Същото важи и за нас хората, защото, ако в едно общество се допусне да има няколко центъра на влияние и в него ще липсва трайно доминиращата и обща за всички обединяваща идея и цел: ос на въртене, тогава хората ще започнат да мислят, че обществото е блокирало и няма да има посока на движение и всичко ще остане в траен застой. Същото ще стане и с всеки колектив и с отделния човек. Ако той е лишен от единен вътрешен център, ще му липсва консолидиращата сила на вътрешното единство. Тогава той ще се чувства като разпънат между своите противоречия и всичките му усилия ще бъдат напразни. Може би една от многото причини да е била необходимостта от появата на монотеистичните световни религии - юдаизъм, будизъм, християнство, ислям и т.н. със цел /чрез тях/ обществената енергия и обществата да получат нова и по висока степен на вътрешно единство и консолидация. Същото се отнася и за отделния човек. В “колелото” на обществото - пътищата, транспорта, телефоните, медиите, компютрите, рекламата, маркетинга, парите, банките, търговията, както и хората са "спиците", свързани със центъра на това общество. А при отделния човек, същата роля играе неговата информираност, неговото образование, неговите съображения, неговата способност да се изразява и да убеждава. В съвременното високо технологично общество, наречено информационно, най-голямо внимание се обръща именно на този елемент, но /за съжаление/ Противоречи на Модела, Създаден от Самата Природа - не може спиците да доминират в едно колело, да са по-важни от главината и оста. Не може те да задвижват колелото и да определят параметрите на неговото въртене. Защото каквото и както да гледаме, те са важни, но си остават междинно звено и посредник на който се отдава най-много внимание, въпреки че внася сериозна диспропорция в естествените съотношения и нарушаване на вътрешната йерархия, определена от самата Природа - Бог. Това поражда нарастваща нестабилност, както на обществото, така и на отделния човек в него, което се изразява чрез силно рационализиране и механизиране на мисленето и поведението, с липса на вдъхновяващи идеи и цели и с недостиг на творческа сила. Така тази нестабилност рефлектира и върху периферията на "колелото" на обществото чрез ограничаване на свободата, насочване към някаква форма на диктатура, докато в отделния човек, същото се проявява чрез консерватизъм и диктат, свръх дисциплина и неотстъпчивост, понякога и жестокост, невъзприемчивост към всичко ново, липса на творчески идеи, стремеж към лишаване на околните от свобода. За това трябва да се замислим върху себе си и заедно с останалите хора по света да задвижим онези неща в нас и около нас така че, да възстановим Равновесието и Хармонията в Кръговрата на Живота в която кръгова орбита е Цялата Вселена!


                                                                                   Тодор Миков

Няма коментари:

Публикуване на коментар