понеделник, 19 ноември 2012 г.

Ин-Ян Здравето на Човека.


Редуването на Ин-Ян
синхронизира Живота
с природните процеси!
                                     Тодор Миков



Балансът между Ин и Ян.



Ин-Ян Здравето на Човека.

Всички знаем че, Животът на нашата планета Земя е пронизан от ритмични вълни, които представляват редуващи се приливи и отливи на ЯН и ИН. И според философията на древната китайска медицина в Основата на Всичко Живо по Света е Жизнената Енергия Чи и тя се проявява в две форми: ИН и ЯН! Именно тези две форми са свързани една с друга, противопоставят се и преливат една в друга. Под термина “ЯН” се подразбира мъжкото начало, деятелността, денят, енергията, а под термина “ИН” се подразбира женското начало, пасивността, натрупването, нощта и кръвта! По отношение на годишният сезонен цикъл и енергиите ИН-ЯН, през лятото преобладава ЯН, а през зимата - ИН. По време на зимното слънцестоене /21 декември/ до периода на лятното слънцестоене /21 юни/, ЯН нараства И подтиска ИН. И обратно. А как двете Ин и Ян влияят върху здравето на Човека? Пак според китайската медицина - в годишния цикъл съществува определено разпределение на енергията по органи: тя се засилва и отслабва в определени части на тялото! За това за всеки орган има “лошо време”, при което настъпват или се изострят различни заболявания, като всеки орган преживява такъв период на заболеваемост се случва веднъж или два пъти в годината. Така например, според китайските медици - за черния дроб това е пролетното и есенното равноденствие, за далака и панкреасът - май, за главата и сърцето /инсулти, инфаркти и функционални нарушения на нервната система/ - в периода на лятното слънцестоене, белите дробове - след есенното равноденствие, а психиката най-лесно се разстройва през месец ноември. Върху здравето на човека влияят също така и метеорологичните условия! Тоест, съществува време на Ин и време на Ян! Древен китайски афоризъм гласи: “Когато ЯН е в изобилие, настъпва горещина, когато ИН е в изобилие, настъпва студ.” Също така, китайските медици и китайската традиция, определят пет фактора, който също влияят върху състоянието на човека - вятърът, сухотата, влажността, топлината и студът! Вятърът, сушата и топлината носят със себе си ЯН, а влажността и студът - ИН. От гледна точка на Ин-Ян баланс - влажността и сухотата не са количествени характеристики на съдържанието на водни пари във въздуха, а са качествени характеристики за преобладаването в природата на едно от противоположните начала. Същото се отнася и за топлото и студеното! Само вятъра няма свой антипод. По отношение на денонощието, което също влияе върху човешкото здраве - денят е Ян, а нощта - Ин, като има една подробност: "Ако денонощието се разглежда в неговата цялост, периодът от зазоряване до обяд съответства на “ЯН в ЯН”, т.е. организмът съществува само за сметка на собствената и постъпващата от Слънцето енергия. Периодът от обяд до здрачаване съответства на “ИН в ЯН”. Също така, собствените енергийни процеси на организма се съчетават с енергията, получена от частично смляната храна. Така организмът, от собствено енергийно състояние, преминава в смесено за сметка на погълнатата храна, т.е. съществува за сметка на собствената и хранителната енергетика. Като цяло двата дневни периода се отнасят към ЯН, но показват енергийната и материалната пропорция на деня. От заздрачаване до полунощ периодът съответства на “ИН в ИН”, като през това време на денонощието най-много са изразени материалните, кръвните процеси, свързани с възстановяването на организма. Периодът от полунощ до зазоряване съответства на “ЯН в ИН”. С други думи, енергийните процеси се уравновесяват с материалните. По този начин в нашия организъм двата процеса - енергийният ЯН и материалният ИН, протичат постоянно, като се редуват. Ако преобладават ЯН-процесите, това води да намаляване на ИН /разрушава се структурата на тялото/. Ако се увеличава ИН /тялото/, което изисква допълнителна енергия за синтеза, намалява ЯН /човек става дебел и трудно подвижен/. Увеличаването и намаляването на ИН и ЯН, тяхното взаимно редуване са основните условия за развитието и съществуването на човешкия организъм." За това и цялата китайска медицина се изградена върху Ин-Ян основата и задачата на лечението е да възстанови редуването на тези процеси в организма, като ги синхронизира с природните!


                                                                                    Тодор Миков





Няма коментари:

Публикуване на коментар