вторник, 20 ноември 2012 г.

Ин-Ян Великия принцип и Човека.


Създавайки Вселената, 
Живота и Човека - Бог
е постановил Великия 
принцип: Дао-Ин-Ян!
                           Тодор Миков
Ин-Ян Великия принцип и Човека.

Малко хора в България са чували или запознати с този Велик принцип на Дао /път/ и двете противоположности Ин и Ян в китайската философия и медицина, който са от важно значение и за нас българите. За това някой ще са на ясно, а други невежи в тази наука и философия за българското ни здравеопазване! За това ще се опитам да внеса малко светлина за онези, който се интересуват за своето и на близките си хора здраве! И така: Създавайки Вселената, Живота и Човека - Бог е постановил един Универсален закон, наречен Великия принцип, чрез който се проявява Дао за Ин и Ян - според учението на древната китайска философия! Това учение е било развивано и усъвършенствано от велики мъдреци, философи и учени, преди по-вече от три хиляди години. Принципът за двете противоположности: Ин и Ян е една всеобхватна система, която е в състояние да даде реален отговор на всички естествени явления в Природата и Света. Този принцип е издържал изпитанието на времето и в наши дни е най-мащабният модел на Вселената - известен на човечеството! Животворните Ин и Ян са два равностойни, но противоположни компонента на едно неразделно цяло, като са взаимно зависими, в постоянно взаимодействие и поддържат нормалното състояние и неразделността на Божието Сътворение! Именно това взаимодействие на противоположните сили: Ин-Ян съставляват основата на цялото съществуване и на всички промени в бурната динамика и циклично-полюсна природа на всичко във Вселената. Всички знаем, че Вселена се разширява и свива, а светлината и звукът се движат, като циклични електро-магнитни вълни. Земята се върти около своята ос, което води до множество циклични прояви върху нея. Циклите на сън и бодърстване при хората, промените в сезоните и милионите микроскопични цикли, които поддържат тези ежедневни и сезонни промени са резултат от по-мащабните цикли в нашата Слънчева система, галактика и галактични мъглявини. Ин, като част от цикъла - натрупва, поема и съхранява енергията за по нататъшна употреба, а Ян - изразходва енергията за създаването на определено действие. Едното не може да съществува без другото, тъй като и двете са части от едно цяло. За това Ин се свързва с почивката, възприемчивостта, спокойствието и обновяването, докато Ян - с действието, разрастването и движението. Всъщност Ин е самата същина на живота и е абсолютно необходимо за всички функции, докато Ян е функционалният аспект на всеки процес и също е съществен за живота. Именно върху този принцип за Ин и за Ян се ръководи китайското тонично билколечение! Едните билки имат Ин качества, а другите - Ян качества /нагоре и навън/, който изсушават, затоплят или сгорещяват човешкия организъм. Също така има и билки, който укрепват силите на тялото, ума и духа и се наричат Ян тонични /укрепват тонуса на човека/ билки. От друга страна, за билките, които действат в посока надолу или навътре и билки, които овлажняват, охлаждат или действат противовъзпалително се казва, че имат Ин природа. Веществата, които подхранват истинските, основни резерви на тялото, ума и духа се наричат Ин тонични билки. Също така. Ин и Ян се свързват с женските и мъжките сили! За жената се казва, че е възприемчива и подхранваща, докато мъжът е агресивен и покровителстващ. Обаче, независимо от пола, един агресивен човек с избухлив нрав се счита за Ян, а един студен и пасивен човек за Ин. Човек, който е обезводнен (Ян) ще трябва да увеличи течностите и кръвта (Ин), а човек, чиито крайници са студени (Ин), ще трябва да раздвижи кръвообращението си (Ян), за да има здравословна и балансирана физика. Връзката между Ин и Ян никога не е статична. Двете сили винаги се състезават една с друга за превъзходство. Едната преобладава, докато дойде време да надделее другата. При нормални обстоятелства, взаимодействието между двете сили би останало в едни добре определени граници. Ин осигурява храна за Ян, а Ян пази Ин докато извършва функциите на съществуването. Обикновено нито Ин, нито Ян би стигнало до такива крайности, че другата противоположна сила да не може да се възстанови. Ако обаче по някаква причина Ин или Ян надвиши нивото, характерно за системата при нормални обстоятелства, то саморегулиращият се механизъм се нарушава и следва криза. За това здравето зависи от поддържането на точното равновесие между силите Ин и Ян на тялото и душата. Нито Ин, нито Ян не трябва да се увеличават или намаляват отвъд нормалните граници. Възможно е чрез използването на китайското тонично билколечение да се помогне на тялото и ума да поддържат своето саморегулиране, осигурявайки оптимално функциониране и прекрасно здраве. "Според източната медицина, здрав е този човек, който не е допуснал никакви причини за нарушаване на триединството – дух, душа, тяло. В нашето тяло винаги се водят борби, без да има още болест. Заболяването се явява като резултат на настъпило и не отстранено трайно изменение в съотношението на силите ИН и ЯН. Те са две явления с противоположна природа и две противоположни начала на едно явление. Ако едната страна добие преимущество – възниква недостатък в другата и обратно, при отслабване на едната страна настъпва засилване на другата. Ин означава материални съставки на тялото, а Ян неговите функции. Ин се съхранява вътре – материална основа за Ян. Ян външно функционира като проявление на Ин. Вътрешните органи се класифицират като кухи и плътни органи. Кухите органи са Ян-органи, а плътните органи – Ин-органи. Към Ян-органите спадат: стомах, тънки черва, дебело черво, пикочен мехур. Ин-органи – черен дроб, далак, задстомашна жлеза, сърце, бели дробове, бъбреци. Те натрупват част от преработената храна като резерв от енергия за организма. Тези органи са нечувствителни на болка. Болката е функция на кухите органи. За да бъде човек здрав, необходимо му е равновесие между ИН и ЯН енергиите в организма му. Мъжете по-често изразяват своите чувства, защото по често проявяват характера на Ян-енергията - откритост, сила. Ин - женско начало; енергия на нощта; на луната; енергия на болестта, енергия стремяща се към покой (натрупва се лоша енергия - болест). Болката, породена от Ин-енергията е дълбока, неопределена, студена. Ян - мъжко начало; енергия на светлината, на слънцето; енергия на движението; на здравето. Болките, предизвикани от нея са близки до повърхността горещи и нетърпими". За това китайските медици, освен билко лечението са измислили и нестандартни за нас методи на лечение, като игло терапията, която се нарича акупунктура и лекува всички акупунктурни точки на човешкото тяло и възстановяват баланса между Ин и Ян!


                                                                                    Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар