петък, 9 ноември 2012 г.

Ин-Ян Дух и Душа.

Духът и Душата са
между Ин и Ян!
                      Тодор Миков


Ин-Ян Дух и Душа.

Винаги съм се питал, какво значи Дух и какво е Душа? Има ли разлика между тях? Какво е структурната им анатомия и какво общо имат с нашето "его", монада /дух/ или личност? Може би, Духът, Душата и Его-то да са едно и също нещо? Интересни разсъждения и не ми остава нищо друго, освен да поразчопля тази плетеница от човешки чувства в рамките на земният си разум, разсъждения и жизнен опит? И така: Духът дава стимула на човека да прави различните неща в живота, Праната (виталната сила) осигурява необходимата енергия, а възможностите на човека и есенцията от натрупания жизнен опит са притежание на душата. Хората на този Свят работят едновременно за развитието и на духа и на душата. От гледна точка на Ин и Ян на нашата планета Земя съществуват два духа - отрицателен Ин и положителен Ян, който са винаги свързани по между си и преливат едно в друго. Само че, Монадата не е Дух, а е част от него. Монадите са свързани с двата духа: Ин-Ян! Така че, всеки един от нас, който е изградил съзнателна връзка с монадата си, може да осъществява /по телепатичен път/ контакт с хора, както и с други същности от нашия човешки или друг план, които също са свързани със своите монади. Точно така се обясняват контактите с духовните учители и духовни водачи, с умрелите, с животните и т.н. Няма да сгреша, ако твърдя че, самата Душа не може да съществува самостоятелно. Е не съм много сигурен, но съм сигурен че, тя е посредник между духа и материята и се отразява в монадата, егото и личността - нещо като Дао. Тогава би трябвало на една монада /дух/ да съответства една душа, като тази душа на човека се появява заедно с неговата монада? Интересно, защото /ако е така/, би трябвало душите чрез своите монади да се изграждат на групи - две по две с Ин и Ян ориентация т.е. всяка душа се дели на Ин и Ян части, инициирайки много души. . Тогава е логично да се мисли че, една душа съдържа в себе си минимум три групи от души - едната, който я е породила и другите две, които самата тя поражда чрез физическите тела на Ин и Ян половинките си. Да не би пък една група от души да обхваща всички души, които са обусловени и които работят за една и съща душа (общия им родител) от по-високо ниво? Тогава ще излезе че, Човешките ни души са разпределени по планетите от слънчевата система, по системите от съзвездията, по съзвездията от локалната система и т.н. в цялата Вселена. След това в човешкото тяло душите най-напред се разпределят по системите, после по органите, които те съдържат, после по части, зависещи от съответните органи и накрая - по клетките чрез кръвоносната система - сърце, вени, артерии, кръв, слуз и клетки. В момента на Земята живеят около шест милиарди човешки души (двойки пламъци-близнаци) и групи, създадени от души на ниво "системи от съзвездия". Повечето пламъци-близнаци са мъж и жена, но има и двойки: мъж-мъж, жена-жена и всяка една от частите на душата може да се инкарнира и като мъж, и като жена. Тогава, близнаците, тризнаците, еднояйчните, с еднакъв и различен пол - те винаги са една душа. Може Ин или Ян части на душата да се въплътят едновременно в повече от един човек с цел ускоряване на еволюционния процес и не е задължително тези личности да са близнаци. Даже е възможно двама родени близнаци да са и пламъци-близнаци, но може и да не са и техните пламъци-близнаци са други близнаци, други личности на Земята или да не са инкарнирани. При въплътяване контактите между Ин и Ян частите на една душа може да са всякакви. Понякога частите образуват съпружеска двойка, но /понякога/ и да не се познават. Съществува възможност две личности да се създават за конкретно прераждане на душата на всичките планети от слънчевата система и ако са извън Времето - всичките те ще еволюират едновременно т.е. паралелно. Но при всички случай една от двете части е водеща в конкретната инкарнация и това се определя от задачите, които пламъците имат да изпълняват. Същото се отнася и за духовните половинки - един от четиримата, оформящи двете двойки пламъци-близнаци, има определящи функции. За това Ин и Ян частите на една душа вървят по собствени пътища на развитие, като еволюционните им нива може да са различни и степента на развитие на душата се определя от достигнатите нива на съставящите я части. стимулирайки еволюцията и на двете си части и в унисон със задачите във всяка инкарнация. Разбира се, не е задължително, двете части при въплътяване да отработват едни и същи качества и опитности и е  нормално едната от двете части да проявява добродетелите, заложбите и да развива общата душа, докато другата помага на хората и най-вече на тези, които развиват душите си! Често единият пламък е към Ин, а другият към Ян. Душата приема еднакво добрите постъпки на Ян и лошите на Ин и всички те й помагат да се развива. Възможно е двете части на душата да вървят по един и същи Дао /път/ - на светлината на Ян или на мрака на Ин. Естествено - Духовните посвещения са на душите, а Личността, чията основна цел е развитието на душата, също се свързва с посвещенията. Помагащата личност влияе върху посвещенията на приемащата личност чрез душата, но не се свързва с тях, т.е. за да получи душата следващото посвещение трябва "развиващата" личност сериозно да поработи за това, но също и "помагащата" личност трябва да отговаря на съответни действия. Зная че, Душата е тази, която посочва необходимото на двете личности. Така двете личности зависят една от друга, въпреки че понякога не могат директно да си влияят и тогава връзката им се контролира единствено от общата им душа. Сега вече съм убеден че, душите-близнаци еволюират до изчистване на кармата на общата им душа, докато се прояви всичкото добро Ян, защото кармата на душата се създава от Ин и Ян частите й, а натрупаната от Ин частта карма се обработва от Ин частта, както и обратното. Но има и изключения - душата може да определи карма, създадена от Ин-частта, да бъде отработена от Ян личността и обратното. Двете части на душата се използват така че, да се проявят всички добродетели при различните видове енергии, за да се ускори развитието на душата, а също така и за да си помагат взаимно по между си! Тогава идва най-вълнуващият ми въпрос: А какво става с душите в телата ни, когато настъпи смъртта? Каквото ще стане с нас - човеците при смъртта на космическия човек? Може би отговорът е че: Съществува пълна аналогия между човека с душите, населяващи тялото му и космическия човек с душите на Земята! Всички знаем се, че клетките се обновяват през определен период от време. Тогава те "умират" и се "раждат" нови, точно както и ние умираме, а после се раждат нови личности, за да продължат развитието на душите! Тогава със сигурност Ин и Ян частите на душите контактуват помежду си и извън инкарнациите. Всеки пламък си има своя Висш Аз и между Висшите Азове съществуват взаимоотношения, наподобяващи човешките - някои се познават помежду си, други - не. Между някои взаимоотношенията са по-дружески, между други - по-хладни и т.н! Възможно е при следващото прераждане да има други личности с кармични връзки помежду им, установени от предишните Ин-Ян същности на душата. Някои двойки пламъци-близнаци в някакъв момент се обединяват и от тук нататък душата им започва да обитава само един човек или една същност при инкарнациите. Обединението може да е в резултат на пълната еволюция на душата. Възможно е, също така, да е осъществено заради някаква по-специална задача, която душата ще изпълнява. Една обединена душа се развива по-бавно от необединената душа. Не знам! Ние едновременно работим и за Духа, и за Душата, като в един по-късен период от време усъвършенстваната и обединена Душа ще бъде погълната от Духа и когато Душите се обединят, тогава и Духът ще се обедини. За това си мисля че в Божия план се отразява маркираният статус Ин-Ян на пламъка-близнак, както и пола на настоящата личност, кармичните връзки между двете части на душата. В този Божии план е заложена кармата, натрупана от душата (от тази нейна Ин или Ян част, а понякога и от другата й част), върху който е предвидено да се работи в настоящата инкарнация. Това е анатомията и структурата на Духа и Душата вплетени между мистериозната магия на двете противоположности във Вселената и в Живота - Ин и Ян!


                                                                                  Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар