събота, 24 ноември 2012 г.

Ин-Ян Човешките Чувствата.


Интелекта е Знание!
Емоцията - Стремеж!
Волята - Морал! А
Сърцето е техния Дом!
                                Тодор Миков

Мотивацията на Сърцето
е самото Творчество!
                                Тодор Миков

Мотивацията на Божието Сърце е
Причината - Бог да Създаде Света!
                                Тодор МиковИн-Ян Човешките Чувства.

Освен, че Бог е Създал Човека - го е надарил със чувства без който Живота не би съществувал на този Свят! Именно тези човешки чувства движат Живота и Вселената! И сега се питам: Какво е предназначението на всяко чувство и какви са неговите функции в Живота на Човека? Мисля, че в интелекта, емоциите и волята на човек - функцията на интелекта е да се стреми към знания, функцията на емоциите е стремеж към изкуството, а функцията на волята е да се стреми към етика и морал. Но те не биха съществували, , ако го нямаше Сърцето, което е коренът на Сонг-Санг /Вътрешния характер/ от което да избликват тези човешки чувства. Тогава стигам до заключението, че Сърцето е извор и център на тези чувства. Щом е така: Каква е неговата цел? Естествено, целта му е да осъществи целта на Творението! Тогава Човешкото творчество започва с мотивация на сърцето му, защото, Божието творчество започва с мотивация на Сърцето и от гледна точка на Изначалния образ, действието на даване и получаване между Изначалния образ Хъонг-Санг /Външната форма/ е изградено с център Сърцето. За това: Когато импулсивната сила на Сърцето в Изначалния Сонг-Санг /Вътрешен характер/ се обедини с енергийните елементи на Изначалния Хъонг-Санг /Външната форма/ - това единство се проявява именно в Първична сила. Безспорно, Първична сила Действа Върху Всички Неща и се проявява под формата на сила, която образува действието на даване и получаване, което ние наричаме: УНИВЕРСАЛНА ПЪРВИЧНА СИЛА! Тогава, как се проявява тази сила в Човека? Може би тя формира взаимовръзки между тях, като сила на Любовта? Тъй като религията и науката все още не са обяснили факта, че Бог е същество на Сърцето - не са успели да дадат ясен отговор на въпроса: Защо Бог е създал Вселената. Обединителната мисъл предлага: „Теория с мотивация на сърцето”, която обяснява причината, скрита зад Божието Творчество. Тогава и аз се питам: Тази теория не е ли безспорно потвърждение на теорията на сътворението, която ни дава увереност в съществуването на Бога като Творец? И според мен: "Теорията с мотивация на Сърцето", трябва окончателно да сложи край на конфронтацията между "Теорията на сътворението" и "Теорията за произхода". Защо мисля така ли? Ами вникнете в разсъжденията на "Теорията на Сътворението", която твърди, че: Бог е сътворил света, но не изяснява мотивацията, когато Той е започнал да твори! И на това отгоре и стои проблема, че Материята е Създадена от Нищото?!?! ... От друга страна пък Обединителната мисъл е на мнение, че: Причината за съществуващия свят е в Бог, но светът не извира от Бог! Ами тогава? Какво е заключението и какъв е изводът за Произходът на Света? Не е ли по достоверно да мислим, че: Под въздействието на Сърцето, Бог е бил мотивиран да създаде Света, Живота и Човека по своя образ и подобие, като е вложил с Любов своя Сонг-Санг /Вътрешен характер/ и Хъонг-Санг /Външна форма/ във всяко едно създадено творение! Може и да греша! Не знам!


                                                                                   Тодор Миков Няма коментари:

Публикуване на коментар