четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Ин-Ян Материята.


Материалния Свят на Сътворението
е Фундаменталната Причина на Бог!
                                           Тодор Миков
Ин-Ян Материята.

По отношение на: Изначалният Хьонг-Санг /Вътрешен характер/ или Божият Хьонг-Санг /Външна форма/, е аспект на Бог, който се отнася до тялото или атрибутите на Бог, които са основната причина за видимия свят и материалния аспект на всички сътворени битиета. С други думи, Хьонг-Санг /Външната форма/ се отнася до всичко, което е „материя” и тя формира всички битиета и неограничен брой различни форми. Божията Външна форма е фундаменталната причина за материалния свят на хората, животните, растенията и минералите. Или по-точно казано: човешкото тяло, животинското тяло и материята на растенията и минералите са изява на Божия Външна форма в различни измерения. За това видимият свят на всички сътворени неща се състои от материя и външна форма! А изначална причина за това е фундаменталната материя и потенциалът за безброй много форми в Божията Външна форма. А сега следва логическия въпрос: Каква е същността на материята? Нека първо да вникнем в философията на древните мъдреци и философи! Например: "Древните гръцки философи наричат корена на всички неща или фундаменталната материя арче. Талес (624-546г. пр. Хр.) определя арче като „вода”, Анаксимандър (610-547г. пр. Хр.) я нарича апейрон или „без граница”, Анаксимен (585-528г. пр. Хр.) я нарича „въздух”. Това, което Анаксимандър нарича апейрон също така може да бъде наречено хаотична, безгранична материя. Хераклит (490-430г. пр. Хр.) определя арче като огън, Емпедокъл смята, че всъщност то представлява и четирите елемента – огън, вода, въздух и земя, а Демокрит (460-370г. пр. Хр.) смята, че тя е фундаментална частица, която повече не може да бъде разделяна - „атом”. От другата страна китайците от древни времена са смятали Чи /Живота/ за произход на Вселената. Чи е нещо, което може да бъде описано като материя, изпълваща Вселената. Теорията за Ян и Ин, създадена от Цоу Йен (305-240г. пр. Хр.), обяснява, че Великият Изначален (Тай-Чи) поражда Ян и Ин. От своя страна Ян и Ин пораждат „четирите образа”: великият Ян, малкият Ян, великият Ин и малкият Ин. Тези четири образа създават „осем триграми” (па-куа), които създават Вселената чрез взаимодействие и размножаване. По-късно Великият Изначален бе прекъснат като фундаментален единствен Чи, който поражда Ян и Ин. Ето как в теорията за Ян и Ин също се смята, че произходът на Вселената е Чи". Според модерната физика цялата материя се състои от атоми, атомите се състоят от елементарни частици, а те - от енергия. Това означава, че същността на материята е енергия. От гледна точка на Обединителна мисъл същността на Божия Хьонг-Санг /Външна форма/ е определен вид енергия. Тази енергия не е същата физическа енергия, която познаваме от физическия свят. Това е енергия в състояние точно преди да бъде феноменализирана като енергия в сътворения свят. Енергията на Божия Хьонг-Санг може да бъде наречена „приенергия” или „приматерия”. В смисъл, че може да стане материя. Когато първоначалният Сонг-Санг /Вътрешен характер/ и първоначалният Хьонг-Санг /Външната форма/ (т.е. приенергията) влязат в действие на даване и получаване, се генерира енергия или сила. В зависимост от различните цели може да бъде генерирана два вида енергия: действаща енергия (или действаща сила) и формираща енергия (или формираща сила). Действащата енергия е силата на Бог наречена, „първична сила”. Първичната сила действа на всички сътворени същества и се изразява като сила, която предизвиква действие на даване и получаване между субект и обект и се нарича „Универсална първична сила”. А формиращата енергия оформя масата от частици в сътворения свят. Материята (хиле) както е спомената от Аристотел, обикновено означава чист материал без никакво определение. Защо в Обединителна мисъл наричаме Външна форма онова което с китайски йероглифи означава „форма”? Причината е в това, че Хьонг-Санг има потенциала на приема различни форми. Това може да бъде обяснено като направим аналогия с течностите. Те нямат собствена форма, а приема формата на съда, в който са поставени. Затова можем да кажем, че течността, макар и безформена, има безброй много форми. По същия начин хиле е безформен, но има потенциала да се изрази в безброй много форми. Ето защо е удачно да го наричаме Хьонг-Санг /Външна форма/. И така: Според модерната наука елементарните частици са формирани от енергия, която е в състояние на вакум, няма маса и елементарните частици се свързват с помощта на тази енергия. Енергията вибрира и съединява елементарните частици в състояние на вакум, вибрацията на енергия не е постоянна, но се появява в определени състояния на вибрация на енергията. Също както тоналностите в музиката. Това означава, че енергията има скала на различни типове вибрации и следователно определена форма. Въпреки че е невидима, енергията вече притежава някаква форма и според тази форма елементарните частици вече са се появили. В този смисъл също е удачно да се използва термина „Хьонг-Санг” /Външна форма/ за материята и това звучи правоподобно! Такава е здравата мисъл и логическото разсъждение! Бъдещето ще покаже! Нали?


                                                                                    Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар