сряда, 21 ноември 2012 г.

Ин-Ян Първопричината - Бог.


 Колкото по-висше е едно същество,
толкова по-сложна е неговата форма!
                                                   Тодор Миков
Ин-Ян Първопричината - Бог.

Теорията на изначалния образ или теоретичната област, която се занимава с произхода на Вселената се нарича “Онтология” и е основата на всяка мисловна система. За това философиите си имат своята уникална онтология, тоест - обяснение за Сътворението и Бог, като по този начин се разрешават проблемите на хората и обществото. И както винаги основният въпрос свързан с произхода на Вселената е: “кой е Бог?” Този въпрос е разглеждан в почти всички религиозни и философски течения, но за съжаление - човечеството все още няма отговор! Това е така, защото: Традиционните гледни точки за Бог и произхода на Вселената не са удовлетворителни или са лишени от цялостно разбиране, поради земното читириизмерно ограничение на човешкия разум и познание за Света! Може би и за това човечеството има нужда от ново виждане за Бог и нова гледна точка за произхода на Вселената! Нещото, което ни обединява е мисълта, че: Бог е създал Човека и Вселената по Свой образ! Тогава, не би трябвало да се съмняваме, че Бог може да установи стандарт, чрез който да се намери разрешение за конкретните проблеми на човека и обществото. Както, ако някой изобрети нещо и то се повреди - той може да го поправи и да го възстанови в първоначалният му вид! Така и Бог може да спаси грешното човечество и общество! Човешките проблеми могат да бъдат разрешени само чрез познаване стандарта на Творението, както Бог първоначално го е създал, и тогава да се търси разрешение в тази посока. След като сме създадени по образ и подобие на Бог-Твореца, за да разрешим проблемите си, първо трябва да знаем кой е Бог? И така: Обединителната мисъл нарича характеристиките на Бог “Изначален образ”, а теорията, която се отнася до тези характеристики - “Теория на Изначалния образ”. За да разберем Божественият Образ, трябва да се фокусираме първо върху съдържанието и след това върху структурата. Съдържанието се отнася до всяка от характеристиките, докато структурата е свързана с взаимовръзките между самите характеристики. Като изхождаме от факта, че: “Бог създаде човека по Свой образ”, можем да разберем, че Бог, дори да е невидим, притежава форма с двойнствени характеристики - Вътрешен характер и Външна форма, както и двойнствени характеристики Ян и Ин. Според Обединителния принцип, Бог е хармоничен “Субект", състоящ се от двойнствени характеристики - Ян и Ин”. Ян и Ин, също са двойнствени характеристики на Бог в допълнение на Вътрешния характер и Външната форма. Тогава какви са взаимодействията помежду им? Обединителния принцип обяснява, че “Божията същностна позитивност (Ян) и негативност (Ин) са атрибути на Неговия същностен характер (Първоначален Вътрешен характер) и същностна форма (Първоначална Външна форма).” Това означава, че Божиите: форма и характер притежават характеристики и на Ян и на Ин. Затова Вътрешния характер и Външната форма са първични атрибути, докато Ян и Ин са вторични". "В човешкия дух - Ян се проявява като весел, буден, вдъхновен, активен, докато - Ин се проявява като мрачен, тих, пасивен. Ян в човешкото тяло се проявяват като изпъкнал, а Ин като вдлъбнат. В Природата, Ян и Ин се проявяват като светлина и тъмнина, високо и ниско, динамично и статично, силно и слабо. Защо тогава Ян и Ин съществуват в допълнение на характеристиките Вътрешния характер и Външната форма? Ян и Ин съществуват, за да представят промяната, хармонията и красотата в природата. Колкото по-висше е едно същество, толкова по-сложна е формата му с много вдлъбнатини и издадености, а не е просто сферична. В природата се наблюдават най-различни промени, като различието в сезоните, ритъма и промяната между деня и нощта, редуването на планини и низини. Когато тези промени се хармонизират, ние преживяваме красотата в тях. Чрез промяната ние можем да преживеем хармонията в разнообразието. Това нямаше да бъде възможно, ако съществата бяха създадени само със Вътрешен характер и Външна форма!" Нали? 


                                                                                   Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар