петък, 9 ноември 2012 г.

Ин-Ян Сътворението на Човека.


Ин-Ян са
в основата на 
Сътворението!
                    Тодор Миков
Ин-Ян Сътворението на Човека.

Какво ли е мислил Бог преди да Му дойде Мисълта и Идеята да Създаде Вселената, Живота и Човека? Едно е ясно, че Той е Сътворил Нещото от Нищо, което е Уникално и Неповторимо! За нас, в рамките на земният ни разум има два свята т.е. два плана - на Бог и на Девствените Духове и Бъдещия Човек, излизайки от света на тези девствени духове представлява Монада - Чист Дух, която в последствие се превръща в Същност обгърната в тройна обвивка. Според мен, по време на инволюционния процес т.е. Слизането в Материята са се формирали по-нисшите светове, а след вече изграденото се е доразвивало във времето. Нормално е всеки нов свят да е по-плътен  и по-съвършен от предишния. Ние, хората сме също част от този инволюционнен процес. Човешките тела (обвивки, принципи и т.н.) са се създавали и оформяли паралелно с Всичко Останало по Време на Сътворението. След края на този инволюционнен процес - започва и обратния еволюционен процес или Връщането в Духовното, където се доразвиват световете, телата и връзките между тях и като основен акцент се поставя на Развитието на Душата. Така Човекът става все по-лек и по-ефирен, става все по-тясно свързан със Своята Душа, докато не се превърне в Богочовек. Може би, няма да сгреша, ако кажа, че при инволюцията се създават различните форми и духовното все повече се замъглява от материята, докато при еволюцията се подобрява качеството на формите, като материята отстъпва мястото си на духовното, което силно се развива и се стига накрая до Божественото! А може и да греша? Не знам! Каква ли е структурата и какви ли са етапите на развитие на Света по време на тези два процеса? Дали по време на Големият Период на Проявление съществува някакъв закономерен ред, подчинен на Божия закон, като например - по време на инволюцията: първо са се създали минералите, след това растителния свят, животинския свят и след това по време на еволюцията - човекът се превръща в свръхчовек - Ангел, Архангел и Богочовек? Мисля, че би трябвало да има логика! Нали? Пак искам да уточня - МОЖЕ И ДА НЕ СЪМ ПРАВ И ТОВА СИ Е МОЕ ЛИЧНО МНЕНИЕ! Можем да сме сигурни, че по време на тези етапи на развитието на Човека, съществуват понятията: Божествен /защото сме създадени от Бог и сме Негово подобие/, Монаден /това е света на девствените духове от където сме излезли/, Духовен /защото имаме душа/, Интуитивен /защото сме надарени с интуиция/, Ментален /включващ висш план на абстрактния ум и нисш - на конкретната мисъл/, Астрален /защото сме надарени с емоция/, Физически, състоящ се от химическа област (плътни, течни и газообразни форми) и етерна област, то инволюционният процес е започнал с оформянето на Духовния свят и е приключил при формирането на Физическия.  Сега Човека е в Земният си период и в себе си съхранява тялото на Божествения дух, на Духовната душа (Дух на живота), на Човешката душа (Човешки дух), Ум, на желанията, витално тяло и плътно тяло. Мисля, че има някаква логика и сега остава да се разсъждава върху самата структура и анатомия на развитието на тези два етапа, като цяло: Би трябвало - Девственият дух да оформя сърцевината на монадата, която се представя от първите три тела и отразява трите аспекта на Божеството: Воля или Могъщество, Любов-Мъдрост и Активно Познание /в допир с нейния свят ще влезнем едва тогава, когато станем съвършени/! При слизането в Материята, Монадата се отразява в Егото (нашето Висше "АЗ", Индивидуалност, Причинно или Каузално тяло), което потенциално е Духовна Воля (Божествен дух), Интуиция (Духовна душа, Любов-Мъдрост) и Висш или абстрактен ум. Всички знаем че,Егото се отразява в личността (низшия "АЗ", човекът на физическия план), която е също троична и включва ментално тяло, Емоционално (Астрално) тяло и Физическо тяло (Витално и Плътно). От областта на Висшия Чувствен Ум, Егото се опитва да влиза в контакт с Личността и да й влияе. Така се развива тройната душа в Човека: Съзнателната Душа, която е екстрактът на Плътното тяло, Интелектуалната Душа, която е екстрактът на Виталното тяло и Емоционалната Душа, която е екстрактът на Тялото на Желанията. Именно тази връзка между личността и егото е постоянна при напредналите в духовно отношение хора. По-нататък в следващ етап от еволюционния процес Личността осъществява съзнателна връзка и с Монадата си, при което Човекът придобива способността да се свързва с всички останали монади, с всички останали същности от нашия човешки и от другите планове. Може би, основна еволюционна цел е човекът да постави нисшата си природа под контрола на Висшия си "АЗ". Не съм сигурен, но има логика! Но възможно е Съзнателната душа да бъде овладяна от божествения дух,  Интелектуалната Душа да бъде овладяна от Духа на Живота и  Емоционалната Душа да бъде овладяна от Човешкия Дух  и т.н! Така се стига до двойките противоположности: Ин-Ян! Всичко е създадено по двойки противоположности - Бог има своето допълнение - Богинята. В еволюционния процес монадите се включват две по две (мъжка и женска) - това са тъй наречените духовни половинки или вечни партньори, като едновременно в еволюция встъпват много двойки, които оформят група от сродни души. Самата Монада включва Ин и Ян енергии. С формиране на Тялото на Висшия Ум се завършва изграждането на троичното тяло на монадата, състоящо се от тяло на Божествения дух, тяло на Духовната душа и тяло на Човешката душа! След това е  започнало създаването на две егоични тела (мъжко и женско) в плана на Висшия Ум и са егоичните тела на двамата пламъка-близнаци. От тук нататък нататък монада се свързва с двама човека, всеки един от които първоначално притежава едновременно Ин и Ян енергии (хемафродити), но по-късно единият тип енергия във всеки човек се използва за създаване на конкретния му ум и ларинкса, и така се разделят човеците на притежаващи преобладаващо мъжка или преобладаващо женска енергия (мъже и жени), вече напълно способни да се индивидуализират по между си. Семенните атоми се създават след създаване на егоичните тела, когато хората при смъртта си започват да губят от телата си и те са първична субстанция с Ин и Ян ориентация. След смъртта душата взима само квинтесенцията от семенните атоми. Има логика! Нали?


                                                                            Тодор Миков
Няма коментари:

Публикуване на коментар