неделя, 11 ноември 2012 г.

Ин-Ян Точната Локус Фортуна.


Неведоми са
пътищата Дао
между Ин и Ян!
         Тодор МиковИн-Ян Точната Локус Фортуна.

Тоест, точната точка на щастието между мъжа и жената! По силата на логиката: Точната Локус Фортуна би трябвало да съществува между точния мъж и точната жена! Нали? Много велики мислители, а защо не и точни, са оставили трайни следи в човешката ни история и то благодарение на факта, че до себе си са имали изключителна, а защо не и точна - жена! И обратното - всяка забележителна жена е имала до себе си подкрепата на забележителния мъж! Бог е дарил мъжът и жената със свободата да разполагат с живота си така, както намерят за най-добре, но е определил на двата пола Ин на жената и Ян на мъжа различни, но взаимно допълващи се и преливащи една в друга точни роли - ако единият изпълни отлично своята роля, то това се дължи на максималната проява на другия. По простичко казано - Мъжът е действащият причинен фактор, а Жената е терен за привличането на този фактор и способността й да отглежда и развива получения резултат. Така че, мъжът е семето, а жената е почвата и са свързани в един монолитен тандем, където нито единият, нито другият не могат да се проявят на всички нива в четириизмерният земен живот, било то в биологично, емоционално, умствено или духовно ниво! Точната Локус Фортуна е изключителна рядкост, когато един мъж има късмета да открие жената на любовта, създадена точно като за него, благодарение на която ще му оказва пряко или непряко съдействие за неговите дарби и способности, намирайки най-подходящите условия за растеж и изява. И обратното - когато жена открие мъжа на живота си, горе-споменатото, също рефлектира далече извън сферата на нейния интимен свят, като й дава цел и посока, и отпушва най-важните нейни качества и заложби. Силно обичаната и обожавана жена е главното място за проявление на мъжките усилия и всички други мъжки места за проявление. Също така, обичаният и обожаван мъж пък е стрелката на компаса, указваща всички основни посоки и цели на жената! Това е мистериозната магия на противоположностите Ин и Ян и точната Локус Фортуна между точния мъж и точната жена, в точното място и в точното време! Може би този рядък феномен между мъжът и жената да е в резултат на едно основно явление и една главна същност, който имат свойството да пораждат около себе си безброй сродни явления и същности, отекващи във всичко около тях! За това нито един мъж или една жена не могат да имат минималния шанс за траен успех в която и да е област на живота, ако до себе си нямат своята точна половинка. Може би това е главният проблем зад който всяка себереализация стои не в друго, а в намирането на точния партньор, в създаването или в търсенето на ситуация, при която “семето” да намери своята най-подходяща “почва” и обратното - подходящата почва да поеме в себе си подходящото семе. Този феномен е изключително рядък шанс за хората, който рано или късно го осъзнават това, но за голямо съжаление - късно! Изключително трудно е да откриеш родения (родената) за тебе, с който (която) можеш да продължиш живота си по линията на най-малкото съпротивление и с общ потенциал за най-значими резултати. Има случай когато ти си бил/а/ до него /до нея/, но да си пропуснал съзнателно или несъзнателно своя шанс и виновна да е била младоста или глупостта! Срещата между мъж и жена, като част от всеобщия Ред, са в единство и съответствие - с двамата поотделно и с двамата като комплект. За това намирането на най-подходящия партньор е преди всичко въпрос на откриване и създаване на необходимите обстоятелства, попадане на точното място и в точното време от което се раждат точния начин, точния човек отсреща и оптималното равитие на връзката, като за всеки човек тези обстоятелства са различни, защото хората сме много различни и несбъднатите очаквания ни носят само разочарования и траен отпечатък върху бъдещите ни отношения. Неведоми са пътищата Дао на чудните и взаймно допълващи се и преливащи една в друга противоположности в живота на Човека Ин-Ян!

                                                                                 Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар