четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Ин-Ян Индивидуалния образ.


Индивидуалния образ
определя индивида!
                               Тодор МиковИн-Ян Индивидуалния образ.

Атрибутите на Бог, които са причина за индивидуалните свойства на всяко едно битие, специфичните черти и наследени от всяко едно от тях – се наричат „индивидуален образ”. Несъмнено, всяко битие си има своите специфични особености! Например, хората имат ясно изразени черти на лицето, физическа структура и характер. От биологична гледна точка хората имат различни гени, или ДНК, които се съдържат в хромозомите им и защо всеки човек има различно ДНК? Може би, поради индивидуалния образ, който съществува в Бог и също се съдържа в хромозомите под формата на ДНК. Създавайки хората и всички неща в Природата, Бог създава Форма и Характер, които са специфични за всяко едно битие. Специфичната форма и характер се съдържат като идея във вътрешния Хъонг-Санг /Външна форма/ на Бог. Именно тази идея е точно това, което представлява Индивидуалният Образ, който се съдържа във вътрешния Хъонг-Санг /Външна форма/ на Изначалния Сонг-Санг /Вътрешния характер/. Така че, ако всяко нещо в Природата е уникално означава, че всяко битие притежава индивидуален  Сонг-Санг /Вътрешен характер/ и Хъонг-Санг /Външна форма/ и индивидуален Ян и Ин. Нормално е да се мисли, че : Индивидуалният образ не съществува, независимо от Универсалния образ. Всъщност индивидуалният образ не е нищо друго освен индивидуализиран универсален образ. Тогава, каква е целта на многообразието на характерите и формите при хората? Може би, тази разлика съществува, за да донесе Радост на Бог, защото Божието Желание е да преживее уникален вид радост чрез всеки един човек? Естествено, всички неща в Природата имат свой уникален характер, но не е така ясно изразен, както при Човека. Причината за това е, че хората са създадени по Божие подобие, докато всички останали битиета са създадени, като символичен образ на Бог. Божият Индивидуален образ е изразен в Човешката индивидуалност, която е ценна и трябва да бъде абсолютно уважавана. Също и нещата от природата имат своята индивидуалност, която произхожда от Бог и те също трябва да бъдат уважавани. Но стойността на тяхната индивидуалност не може да се сравнява със стойността на човешката индивидуалност. За това, тази причина Човек е създаден да Господства Над Всички Неща в Света. Тогава следва и логическия въпрос: Индивидуалността на всеки човек не идва ли по-скоро от неговите родители, отколкото от Бог? Всички знаем, че в определена степен родителите предават на своите деца част от своя характер, но не всички характеристики от родителите се унаследяват от децата! Нали? Защото в повечето случай хората се раждат с нови и уникални характеристики, които родителите не притежават. От това може да се направи заключение, че Бог създава хората, като използва уникалните характеристики и форми на техните родители, но също така, Той влага индивидуални характеристики, които се съдържат като уникална идея в Божия вътрешен Хъонг-Санг /Вътрешен характер/ и според Тома Аквински, хиле е „принципът на индивидуалността”. Всички неща съдържат в себе си ейдос и хиле, но ейдос е универсален, а не индивидуален.. Всички неща са индивидуални в хиле. Това е равносилно на твърдението, че индивидуалността се появява случайно. Теорията на Аквински не ни дава гаранция на абсолютността на човешката индивидуалност от философска гледна точка. В противоречие на това твърдение пък хуманистите прокарват идеята, че човешката индивидуалност трябва да бъде уважавана, но също не гарантират абсолютността на човешката индивидуалност! Комунизмът от друга страна твърди, че човек е животно, което е еволюирало и в същото време е продукт на социалната среда. Тази теория е на мнение, че с промяна на средата се промени и човека! За това, според комунистите - човешката индивидуалност не е от значение, а социалната среда и социалните институции. Проявата на геноцид по време на комунистическите революции и масовото изгребване на хора в след революционните борби на силите доказва, че при комунизма липсва теоретическа основа за уважение на човешката индивидуалност! Обединителна мисъл твърди, че човешката индивидуалност идва от Божия Индивидуален образ и за това не се определя от средата. Без съмнение, съществуват отделни аспекти в индивидуалността, които се повлияят от средата, но аспектите, които произхождат от Божия индивидуален образ са Първостепенни, а тези, които се влияят от средата, са второстепенни. Ето защо Обединителната мисъл твърди, че Човешката Индивидуалност е Абсолютна. Аз съм на същото мнение! А Вие?


                                                                                    Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар