четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Ин-Ян Проницаемостта.

Тайните на Вселената са толкова неразгадани, 
колкото неразгадана  е самата Вселена!
                                                        Тодор МиковИн-Ян Проницаемостта.

Скоро четох че, са открити особени пролуки в магнитното поле на нашата планета Земя, непознати до сега и “скрити портали” от техния откривател Джак Скъдер - /Jack Scudder, учен в областта на физика на плазмата от Университета в Айова, работейки по поръчка на НАСА, е открил своеобразни “портали”,  точки в пространството, в които земното магнитно поле се свързва с магнитното поле на слънцето, формирайки директни магнитни пътища.Тези магнитни пътища, водещи от Земята към  атмосферата на Слънцето,  преминават през Космоса, простирайки се на разстояние от почти 150 милиона километра. “Ние наричаме тези точки  Х (X-points) или области на  електрона дифузия (electron diffusion regions)” – казва Джак Scudder. – “Проучванията, извършвани с помощта на космическия апарат на НАСА THEMIS и европейските Cluster, показаха, че тези магнитни портали се появяват и изчезват  (отварят и затварят) няколко десетки пъти на ден. X-точките са обикновено на височина от няколко десетки хиляди километра от повърхността на Земята, където магнитно сферата на Земята започва да се  влияе от слънчевия поток от частици и радиация, известен като слънчев вятър. По-голямата част от възникващите  портали са с малък размер и са краткотрайни, но понякога има стабилни портали, с големи размери и съществуващи в продължение на доста дълго време. Ефектът от тези магнитни портали на Земята е огромен, тонове високо енергийни частици, минаващи през тези пукнатини, загряват горните слоеве на атмосферата на Земята, причинявайки геомагнитните смущения, бури и  ярки северни сияния"/. Естествено е човек да си зададе въпроса: Дали тези “портали” ги е имало преди или са се появили отскоро? За съжаление - никой не знае, но това откритие ни навява на други мисли че, тези "портали" биха могли да са се образували вследствие една не променяща се междупланетна конфигурация, която да съответства на такъв процес? Все пак, рано или късно, учените ще разгадаят този феномен на проницаемостта на земната атмосфера и на нейното магнитно поле спрямо проникващата радиация през последните и следващи няколко години. Дали човек може да си представи тези "портали", според земното си ограничено четириизмерно разсъждение и обосновано върху научните постижения до този момент и с помощта на съвременната Астрология? Знаем че, планетата Сатурн е последната по отдалеченост планета, видима с просто око и не случайно представя границата между света на материята / тоест на видимото/ и света на анти-материята /невидимото/. Между Земята и Сатурн, обикалят планетите, чиито енергийни съответствия отговарят за света на формите за видимите неща и имат своята невидима компонента - собственото им излъчване. Няма тяло на Света, което да не излъчва в Пространството и около себе си - своята специфична честота, предупреждавайки за своето съществувание. Също така знаем че, от Сатурн нататък, до самата периферия на Слънчевата система, кръжат трите най-отдалечени планети - Уран, Нептун и Плутон, които заедно представят и управляват света на еманациите, където няма форми и видимост, но има излъчване, въздух и пространство! Но, при определени обстоятелства, всичко невидимо може да приема и видими форми. Именно енергиите на тези три планети са главните компоненти в невидимата обвивка на Земята - земната атмосфера и земното магнитно поле. Същото разсъждение важи и за невидимата обвивка на човека, наречена аура, защото и двете обвивки - на Човекът и на Земята, са създадени по един и същи Модел! Тъй като е прието планетата Уран да притежава в себе си информационни, разузнавателни и защитни свойства, контактува и обменя информация с двете обвивки - аурата на Човека и аурата на Земята! По такъв начин Уран ни предупреждава за евентуалните опасности идващи от Космоса и представлява своеобразен филтър, който пропуска само положителните и полезни за Земята и Човека енергии и честота на излъчване, необходими за здравето и живота! Така той ни помага и зарежда с енергия! Всичко останало, което създава дисбаланс и действа разрушително върху човешкото тяло, върху психиката и личността ни го спира чрез непробиваемата си и невидима за нас преграда! По отношение на Земята, Уран, посредством земното магнитно поле и земната атмосфера, спира слънчевия вятър и опасните за живота ултравиолетови лъчи и пропуска полезните за живота лъчи! Планетата Нептун пък е най-чувствителната антена в човека, която го свързва с всичко най-фино и възвишено и благодарение на тази “антена” той усеща и най-слабите трептения, а света в който живеем - като единен и цялостен. Нептун действа отвън-навътре, подобно на входен портал, който е широко отворен и добре укрепен - през него влизат само най фините енергии - посланията и посланиците на Господ, който изпълват с вдъхновение, с радост, поезия и любов! Но, когато този “портал” е широко отворен, но не добре укрепен, през него нахлуват много низши духове и разрушителни енергии, така човек става силно податлив на алкохолизъм и наркотици, на всевъзможни внушения, илюзии и хаос. По отношение на около земното пространство, Нептун е безкрайното около земно и междузвездно пространство - Етер, в което се разпространяват вълните, чрез които небесните тела се свързват и Вселената функционира като единна. А планетата Плутон представя най-външния слой от аурата на човека, чийто обсег, в зависимост от ситуацията, може да се увеличи многократно - до десетки метри. Чрез него той оказва влияние на околния свят и на другите хора, прониквайки отвъд техните аури - чрез внушение, хипноза, уроки, омагьосване и злонамерено проникване /обсебване и липса на воля/. Освен агресор, Плутон има и защитни функции - той е невидимата армия на Човека, която влиза в сражение с всеки невидим агресор идващ от вън! Най-уязвими от такъв агресор са чувствителните и страстните хора, независимо към какво - тези, които лесно се изчервяват и лесно се разтреперват от страст. А по отношение на земята и нейната “аура”, Плутон управлява земното магнитно поле, но така също - и всички лъчи, с голяма енергия и проникваща мощ, които нахлуват от Космоса към Земята. Енергията на Плутон е като щит и в същото време може да бъде голяма заплаха за Земята и Живота върху нея! Ако по една или друга причина настъпи траен конфликт между силите на Уран и Плутон - настават драматични неща - повишена проницаемост на аурата на човека и повишена проницаемост на атмосферата и магнитно сферата на земята в резултат на което хората стават беззащитни спрямо невидимите проникващи лъчи, нахлуващи от космоса, и от другите хора! А това може да се окаже много опасно - както за физическото, така и за психическото здраве, а също така и за личността. На физическо ниво пада имунитетът, на психическо пада психическата устойчивост, а на личностно ниво границите на самоличността започват да се размиват и човек лесно попада под нечие влияние отвън. За това човек трябва навреме да взима мерки, за да укрепи пропускателния режим на аурата си със цел да се спрат и да не се допуснат симтомите на болестта - още в нейния зародиш! Това е единствения Дао за излизане от Ин и насочване към Ян! Друг  Дао /път/ няма! И все пак: Тайните на Вселената са толкова неразгадани, колкото неразгадана е самата Вселена!


                                                                                    Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар