сряда, 21 ноември 2012 г.

Ин-Ян Математика.


Бог е Математическо Същество
с математическо съдържание!
                                       Тодор Миков


Ин-Ян Математика.

До сега съм писал всичко, което ми е идвало на акъла за Бог, за различните философии, чиято Онтология е свързана с Него и със Неговото Сътворение и сега се замислям: След като Бог е Създал Този Прекрасен Свят, Чудото - Живот и най-голямото Чудо - Човека, също ли  е Автор на Всичките Науки в пълния смисъл на думата и ако е така, въпросът ми е: Бог, математическо същество ли е или не? Защо си задавам този въпрос? Ами Бог е създал този Свят, освен с ЛЮБОВ, го е Създал и с ГОЛЯМА ТОЧНОСТ, която контролира Ин-Ян и всички Космически и Природни Закони! Това не е ли Най-ТОЧНАТА МАТЕМАТИКА на този Свят? За това и логичният ми въпрос е: Какъв е Бог от гледна точка на математиката? Ето и мойте разсъждения, за който не гарантирам, че съм точен или греша: По отношение на Математиката, Бог е математическо същество, защото в Своя вътрешен Хьонг-Санг /Външна форма/, Той има математическо съдържане като цифри, математически стойности и формули! На времето Питагор (570-496г. пр. Хр.) е смятал, че Числата са Основата на Вселената и така той е успял да улови математическите принципи в Изначалния образ. Тогава учените са открили много формули през Историята и всеки от тях е усетил проявлението на отделна част на Математическата Природа на Бог! Пол Дирак (1902г.), британски физик, който допринася за формулирането на квантовата механика казва, че Бог е Математик на Високо Ниво и че никой не може да отрече, че Той е използвал Висша Математика при Формирането на Вселената! За това и аз също си позволявам да твърдя, че: Бог е Математическо Същество с математическо съдържание! Има логика! Нали?


                                                                                   Тодор Миков


Няма коментари:

Публикуване на коментар