четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Ин-Ян Чистата Материя.


Ако Чистата Материя 
е Независима, то Бог
е Чистата Мисъл!
          Тодор Миков


Ин-Ян Чистата Материя.

А сега Ви предлагам да разгледаме, гледната точка на Аристотел /на старогръцки: Ἀριστοτέλης, на гръцки: Αριστοτέλης е древногръцки философ, един от най-големите гении на Античността/ за субстанциалното и гледната точка на Декарт /Рене Декарт, на френски: René Descartes, на латински: Renatus Cartesius е известен още като Картезий, е френски философ, математик и физик./ за дуализма /от латински duo, dualis: две, двойствен) биват определяни философските и/или религиозни системи, защитаващи наличието на две основни начала (принципа, естества, същности), разглеждани като напълно независими едно от друго и антагонистични (намиращи се в постоянна борба помежду си): доброто и злото, силите на светлината (познанието, красотата и духовността) и тъмнината (мракобесието, злобата, греха и порочността), Бог и Сатаната. Дуализъм е всяко учение, което за разлика от монизма, възприема не едно, а две основополагащи начала./. И така, според Аристотел субстанциалното се отнася към формата и материята, а Формата се отнася до същността, която изгражда субстанцията и материята, която се отнася до материала, с който се изгражда субстанцията. Всички знаем, че теорията на Аристотел е основа, на която се изгражда западната философия. Също така тя се доближава до виждането за Сонг-Санг /Вътрешния характер/ и Хъонг-Санг /Външната форма/ елементите в Обединителна мисъл. Но между тях също съществуват и основни разлики. Според Аристотел, когато проследим формата и материята до техния произход, ние достигаме до „чистата форма” и „чистата материя”. Чистата форма, или Бог, няма физическа форма тя е само Мисъл. Бог се разглежда като Чиста мисъл, докато Чистата Материя Съществува Независимо от Бог. Това виждане на Аристотел се доближава до дуализма и що се отнася до Първичната Материя то се различава от виждането на християните за Бог като Творец на Всички Неща. Като свързва виждането на Аристотел с това на Християните, Тома Аквински /Свети Тома Аквински (на латински: Thomas Aquinas) е италиански теолог и схоластически философ/ разглежда чистата форма като Бог. Аквински достига до виждането, че Бог е Създал Света от Нищото. По този начин той прокарва идеята „Създаване от Нищото”. Естествено, тази доктрина е неприемлива за съвременната наука, която е на мнение, че Вселената е създадена от енергия. Рене Декарт твърди, че Бог, дух и тяло са три вида субстанция. Той е на мнение, че Божията субстанция е Абсолютно Единна, но в Света, тя се проявява като Дух и Тяло. За него духът и тялото са напълно независими един от друг, но всяка една зависи от Бог. Декарт прокарва дуализма. Но в резултат на това за него, както и за Западна философия е трудно да се обясни как духът и тялото си взаимодействат. В основата на проблема е, че Декарт разглежда Духа и Тялото напълно хетерогенни един към друг. Тези концепции ейдос (форма) и хило (материя), както и духът и материята, така както са възприети от Западната философия, показват тежки проблеми. Може да се каже, че концепцията на Обединителна мисъл за Сонг-Санг /Вътрешния характер/ и Хъонг-Санг /Външната форма/ разрешават тези проблеми! За това мисля, че: Ако Чистата Материя е Независима, то Бог е Чистата Мисъл! Логично е! Нали?


                                                                                    Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар