неделя, 25 ноември 2012 г.

Ин-Ян Бог, Логос Слово.


"В началото бе словото и
словото беше у Бога!"
        /от евангелието на Иоан/

Бог е създал Света,
независимо от нас и
от нашето мислене!
                             Тодор Миков

Ин-Ян Бог, Логос Слово.

Спомняте ли си, как започва Евангелието на Йоан в първа глава: "В начало бе Словото, и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в начало беше у Бог, всичко това чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.” (Йоан 1:1-3). Замисляли ли сте се какво е значението на тези библейски слова? Всички неща са били създадени чрез Божието слово! Обединителната философия е съгласна с това твърдение, като допуска, че Бог е създал Вселената чрез Своето Слово и то е като Логоса! Но има нещо смущаващо, защото - ако Словото се идентифицира с Бог, възниква проблем! Хегел /Георг Вилхелм Фридрих Хегел (на немски: Georg Wilhelm Friedrich Hegel е велик немски философ и един от основателите на немския идеализъм/ разглежда логоса /идеята/, като Бог и описва създаването на Вселената, като саморазвиваща се идея или логос, което изключва Индивидуалният Аспект на Бог! Логоса, от гледна точка на Обединителната философия е Мисълта на Бог, както и Неговото Слово. Така стигаме до изводът, че логоса като слово извира от Бог и е модел в основата на всяко създадено битие по времето на сътворението! Тогава няма да сгрешим /поне така си мисля/, че Логоса може да се определи, като: Мултиплицирана Същност, която Извира от Съзнанието на Бог! Всъщност: Какво представлява Логоса? От гледна точка на китайската философия: Когато вътрешният Сонг-Санг /Вътрешния характер/ и вътрешният Хъонг-Санг /Външна форма/ започнат да си взаимодействат по между си с Център Целта на Творението, вследствие което възниква концепция /модел/, би трябвало да се нарича логос! Това си е моето лично мнение, което може да подлежи на критика, но защо мисля така? Нека да си представим, че Бог със Център Сърцето, установява целта за сътворение на животинския свят, който е необходим за хората и за да стане факт тази цел, Бог използва своя Интелект! Каква би трябвало да бъде процедурата, за да се осъществи тази цел? Ако разсъждаваме по пътя на човешката логика, би трябвало първо: Бог да си представи чрез Своето въображение: В какви форми трябва да създаде този разнообразен животински свят? Нека да вземем за пример: Орела! Преди да бъде сътворен този орел, трябва да се знаят неговите характеристики - външен вид, цвят на перушината и каква да бъде структурата на този орел - крилата /за да може да лети/, краката /за да върви/, скелета и тялото? След, като Бог е оформил визуалната си представа за орела и неговия образ, като е използвал различни идеи в Неговия Хьонг-Санг /Външна форма/ е създал предварителната концепция за орел! По същия начин Бог е създал богатото разнообразие на растителния и животински свят, Природата на Земята, минералите и природните богатства, необходими за Човека и Вселената, като цяло!

                                                                                   Тодор Миков                                                                                                               Няма коментари:

Публикуване на коментар