неделя, 25 ноември 2012 г.

Ин-ЯН Кой е Бог?


Бог е във Времето и
в Прстранството със
определена структура!
                Тодор Миков
Ин-Ян Кой е Бог?

Няма човек, който да не се е замислил: Кой е Бог? Ако решим да го разберем от гледна точка на Изначалния образ, чиято структура се отнася до различните взаимодействия на множеството атрибути на Бог. Естествено е да разсъждаваме за тази структура, която се отнася само до съществуващия свят и това не може да се приеме за описание на Бог! Защото, съгласете се - Бог е извън Времето и Пространството и това е непосилно за нас, чиито разум е несъвършенен и ограничен в рамките на трите измерения: "X,Y,Z" и "Време/Пространството" и за да разберем Бог чрез нашите концепции, трябва да използваме само Аналитичния Метод. Тоест, ние можем да разберем Бог, разглеждайки индиректно Неговите атрибути и с помощта на концепцията за структурата на Изначалния образ. И така, когато говорим за Съзнанието на един човек, често го определяме като ограничено или отворено и се различава по своята структура! Така, че е възможно да разберем Невидимото Съзнание, говорейки за него като за структурно понятие! По-същия начин може да имаме определено разбиране и представа за Бог, Който е Отвъд Времето и Пространството, като Го опишем сякаш Той е Същество във Времето и Пространството с Определена Структура!


                                                                                   Тодор Миков 
Няма коментари:

Публикуване на коментар