сряда, 3 октомври 2012 г.

"ИН-ЯН" са в моето съзнание и духовно извисяване

"ИН" и "ЯН" са в 
моето съзнание и
духовно извисяване!
                        Тодор Миков


РАЗГОВОР С БОГА
/ Тринадесети разговор /

ИЗЛИЗАНЕ ОТ "ИН" И ВЛИЗАНЕ В "ЯН"

-Добре ли си? - усмихна се Той и седна до мен. - Как се чувстваш?
-Прекрасно! Днес започнах ...
-Промяна в живота си? - прочете мислите ми Той.
-Да! Вече е настъпил момента да променя живота си! До сега живях в зоната на "Ин" - тъмнината на сенките и това обезличи смисълът на живота ми. Тъмнината и безизходицата ме убиваха и задушаваха. В деветият си разговор с Теб, разбрах мощната концепция на МИСТЕРИОЗНАТА МАГИЯ НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ: "ИН - ЯН". "Вселената е мистериозна магическа копирна машина: нашите мисли общуват директно с Бога и така изграждаме нашия опит. Когато мислим тъмно, с болезнени мисли, ние изпитваме сенки "ин". Когато мислим с любов, ние изпитваме светлина "ян" /Нийл Доналд Уолш/.
-Кое те накара да вземеш такъв обрат в живота си? - попита ме Той.
-Преди всичко се замислиn за себе си: Кой съм аз? И след дълги размишления, стигнах до извода, че: Аз не съм човешко същество с човешки преживявания, а духовно същество с човешки преживявания! Тогава не ми остава нищо друго, освен да изляза от тъмните сенки на "Ин", който ми докара много неприятности с моите близки хора, който много обичам и се устремих към зоната на Светлината - "Ян", която освети пътя към тях и осмисли живота ми! Това пътуване от "Ин" към "Ян" не беше лесно решение, поради непрогледната тъмнина на "Ин" и трудното ми проумяване към светлината на "Ян". Стремежът ми към "Ян"- освен светлина, ми донесе още по-вече доверие и любов. Този прилив на чувства ми даде още по вече сили до преодолея сенките на "Ин" и да търся спасението си в светлината на "Ян". Аз осъзнах, че тази промяна, ще ми помогне да намеря пътя: "Как да подредя живота си?" ТОВА НЕ Е ЛИ НАЙ-ГОЛЯМОТО БОГАТСТВО НА ЧОВЕКА ДА ОБИЧА БЛИЖНИЯТ СИ СЪС ВСИЧКИ СРЕДСТВА НА КОЙТО ТОЙ Е СПОСОБЕН И ПРИТЕЖАВА? ТОВА Е ПЪТЯ НА ДУХОВНОТО МИ ИЗРАСТВАНЕ И ЕДИНСТВЕН ПЪТ НА ЧОВЕШКАТА ДУША КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО! Също така, аз промених мнението си и за парите, като насочих мислите се от "Ин" - тъмната част на парите, спечелени по нечестен път, към светлата част на "Ян" - парите, спечелени по честен начин и с труд. Докато бях в тъмната зона на "Ин", прозрях истината за тъмната страна на парите: Че парите,  били една “свещена енергия”, и от човека зависело, как ще я използва! Парите  не били никакъв проблем, а използването им! Погледнато от страни, това е така, но да погледнем - какво се крие отдолу? Оказва се обаче, че с този наивен аргумент, изкован от New Age /Нова епоха/ слугите  за “свещената енергия на парите и нейното използване”, на човечеството са му поставили един юлар и умело са го оседлали, като за всеки един, който не приеме “поклона пред мамона” остава товара, а на тези, които се преклонят пред образа мамонски се изсипват благословиите в парична форма ...
-Но, ти знаеш, че Свещената енергия, не зависи от хората и от материалния свят! Нали? - попита ме Той.
-Да ама не! Защото тази енергия е била вече запленена и предадена за управление на мамона. Иначе, приказките да свещената енергия и дао на парите, са приятно нещо за слуха. Само където изискват най-накрая /за по-сигурно/ да направиш вид магия във формата на поклон пред мамона. А може би, проблема е в начинът на тяхното набавяне, и то най-вече една малка приставка към паричния механизъм, свързана с лихвата! Толкова умело винаги отбягвана и винаги възприемана априори, като нещо напълно нормално! Мамонизмът бил ли е  включен тогава, когато са били измислени финикийските знаци? Книгата на немския инженер Готфрид Федер, за първи път издадена през 1919 година, разкрива механизмите с помощта на които, в продължение на столетие се е извършвало концентрация на световното богатство в ръцете на шепа милиардери - така наречения: “златен интернационал” на Планетата. В Манифеста за сломяване кабалистичната магия на лихвата са описани следните разсъждения и обосновки: Революциите нямат достижения. Мамонизмът - това е икономическо и морално заболяване. Лихвата - това е твърде безнравствено нещо. Болшевизмът е неверен път на реагиране срещу мамонизма. Развитието на промишления капитал се крие в: Сломяването на кабалистичната магия на лихвата, която се явява като възможен изход пред една мирна световна революция. Военните облигации се оказват мамонистичен хитър ход. Неприкосновената святост на лихвата е суеверен мамонизъм. Премахването на изплащане на лихва съвсем не означава завоалиран банкрут на държавата. Банкрутът на държавата било спасение на националната икономика. Превърнали сме се в бедни народи. Лихвата е все по-скъпа. Лихвата подкопава бюджета на държавата. Евтиният егоизъм не трябва да прикрива целите. Изгода извличат само крупните капиталисти. На малките - рентата не вреди. Лихвата създава задлъжнялост и обремененост върху нашите деца. Борбата с лихвата в историята на народите не е от вчера. Лихварският капитал е язвата на човечеството. Сломяване кабалистичната магия на лихвата е възможно в рамките на една нация въпреки нейната интернационалност. И ето някои заключителни бележки: Конвертиране на военните заеми в имуществото на банките. Особени пояснения към указаните в Манифеста изисквания към законодателството. Възражения и техните опровержения. Мамонизъм - това е тежко, хроническо заболяване, от което страда днешния свят с цялата си култура, и естествено цялото човечество. Това е невероятна отрова, глобална епидемия, обхванала народите по света. Под мамонизъм следва да се разбира: От една страна: това е огромната световна власт на парите, над държавна власт на финансите, въздигаща себе си над обичайните права за парично самоопределение, това е международният капитал, така наречения: “златен интернационал”. От друга страна, това е структура от нематериален порядък, обхванала широки слоеве на населението, на основа ненаситната жажда за завоюване, разположила се в мирогледа, което е довело до деградация на моралните ценности, което и продължава да расте. Това формирование е станало реалност днес и се е превърнало като външен израз в международна плутокрация. Основният източник на силата на явлението “мамонизъм” се намира в неустановения и безкраен приток на материални блага, обусловен върху действието на лихвените проценти. Мамонизмът е болестта на нашето време. Какво представлява мамонизма? Това е:
ИКОНОМИЧЕСКО И МОРАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ. Мамонизъм, това е безсрамно, невидимо тайно господство на великите финансови световни стълбове. Мамонизмът - това е духовен недъг, преклонение пред финансовите основи от страна всички тези, които са се пропили с отровата на самото явление.” И накрая: Мамонизмът е едно от най-ярките понятия на нашето време, което заслужава да бъде разбулено и изобличено, за да може да се лекува лежащата отдолу болест. Нима сегашната Световна криза не е изкуственно създадена от слугите на Мамон? Ето това е тъмната част на парите в зоната на "Ин". Сега е ред тази парична система да излезн от тъмнината и да бъде осветена от Светлината на "Ян". Това е единствения път към благоденствие и духовно извисяване на Човечеството към съвършенство - любов към ближния, към Бога и Неговото творение - ВСЕЛЕНАТА!
-Да! Прав си! Време е човечеството да проумее ИСТИНАТА! А ти как мислиш да се реализираш в личен план, навлизайки в Светлата зона на "Ян"? Имаш ли някаква идея? - попита ме Той загрижено!
-Да! Основната ми идея: Да изляза от тъмнината на "Ин", вече остана в миналото. Сега вървя уверено към Светлината на "Ян", като ще намеря верния път Дао към близките си хора, който обичам безкрайно и ще подредя живота си в синхрон и в хармония с "Ян". Възгледите ми към парите, към хората и към света са облени със светлината на Ян и това е пътя към избавлението и спасението! И още, както аз, така и всеки човек се стреми да се свърже обратно със светлината. Световната финансовата криза я свързах с Кабала - тя не е религия: Кабала (от иврит קבלה: „получаване“) е мистична традиция. Кабалата е учение, смятано за мистично, като основната идея е, че всеки човек е свързан с Бог и че трябва да работи върху различни аспекти на своята душа за да постигне хармония. Кабалата учи, че преди Големия взрив всички човешки души са били едно цяло, една светлина. След Големият взрив, единната енергия се разделя и се появява Вселената и Материалния свят. Всеки човек се стреми да се свърже обратно със светлината. Кабалата търси връзката между очевидно житейското и “предначертаното”, т.е. рамките, в които всеки човек, въпреки волята и развитите си качества е затворен. Познаването на гематрията (численото значение на думата) носи успех в бизнеса и главозамайваща кариера.
-Чудесно! Видя ли, че има изход? Най-важното е в това, че ти сам си се справил и ти пожелавам успех. АЗ ВЯРВАМ В ТЕБ!
-Аз, също! Благодаря Ти, за проявеното търпение и любов към мен.
-Няма защо! Това е Моето задължение към всички вас, който Ме обичате и търсите със чисто сърце Моята помощ! А сега? - усмихна се Той.
-Сега продължавам напред: от "Ин" към "Ян"! - вече съм уверен в себе си.
-Лека нощ, сине! - тръгна си Той, доволен от мен - Обичам те!
-Аз също Те обичам! Лека нощ! - и излизайки от медитацията си дадох обещание, че рано или късно - ще  подредя живота си, така както на мен ще ми харесва. Трябва ми само търпение, да съм със чисто сърце към себе си и към тези, който обичам - друг път Дао нямам! "Ин и Ян" са в моето съзнание и духовно извисяване! Добре е, че ги има: "Ин" и "Ян".

                                                                                 Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар