сряда, 10 октомври 2012 г.

"ИН-ЯН" ХОЛОГРАМА

Сътворението в което живеем е 
Холограмата на "Ин" и "Ян"!
                                        Тодор Миков


РАЗГОВОР С БОГА
/Двадесети разговор/


СВЕТЪТ В КОЙТО ЖИВЕЕМ Е "ИН-ЯН" ХОЛОГРАМА

... Изпадайки в медитация имах чувството, че се превърнах в лазерен лъч от който се насочиха два лъча: активния лъч - Ян, който бомбандира едновременно: фотографираната ми душа и огледалото на реалността в материалния ми живот, а отразения лъч - Ин от душата и огледалото, вълни попаднаха върху фото лентата със свръхчувствителната повърхност на целият ми протекъл във времето живот, превръщайки се в холограмен отпечатък върху божието творение! Тази холограма съдържаше в себе си: зашифрован вид триизмерно и цветно изображение на реалният ми живот. Обзе ме някакво необяснимо чувство, защото холограмата на моята същност изведнъж се освети с вълната от същото огледало на реалността и стана чудо - на светлинно разстояние от мен се появи за част от секундата, мнимото изображение на фотографираната ми душа, която трудно и почти невъзможно можеше да се различи от оригинала - подобно на някакъв призрак, който можех да го заобиколя от всички страни, дори и да премина през него. С изненада установих, че холографията на моята същност е приложима към всякакъв род вълни съществуващи в божието пространство: Човек - Вселена - Бог, Ин - Дао - Ян, който са обединени в пъстрата палитра на божествената дъга, наречена Холограма /това е триразмерно изображение - фотография, направено с помощта на лазер/. Така неусетно навлязох в пъстроцветния свят на холограмата, които приличаше на северното сияние, чиито цветове се сменяха и преливаха един във друг ..
-Добре дошъл в света на холограмата, синко - усмихна се Той, целият сияещ в светлина и преливащи цветове.
-Благодаря Ти за поканата! 
-Как се чувстваш тук?
-Божествено! Тук е божествено и възхитително! - удивлявах се аз на света в които попаднах и си мислех, че това е светът на човешката мечта, наречена Рай!
-Така е! А докъде стигна с твоя Дао от"Ин" към "Ян"? Каква е причината и в какво се състой успеха ти? - попита ме Той.
-Може би моето лутане в тъмнината на "Ин", Дао по който вървях и осъзнаването за по-добър живот,  ми помогнаха да налучкам посоката към светлината на "Ян" да са причината за моето избавление. Имах чувството, че бях в необятното пространството на Вселената и в същото време бях затворен в необятността на вътрешното пространство в собственото си тяло. Може би - лутането, налучкването и осъзнаването бяха причината от "Ин" към "Ян".
-Защо мислиш така? - попита ме загрижена Той.
-Защото лутането в тъмнината на "Ин", ми даде възможност да проумея липсата на смисъл и съдържание на моя живот. Налучкването ми помогна да изпробвам всички възможни начини за успех към целта ми, а осъзнаването ми помогна да взема крайното и категорично решение, че искам да живея в светлината на "Ян", чиято светлина изпълни живота ми със смисъл и съдържание! Като споменавам за светлината на "Ян" /не знам защо/ я свързах с живо променящата се светлина на Холограмата, защото от който и ъгъл да погледнеш обекта - в случая моя живот, винаги ще го виждаш в реалният му вид, независимо от това, как го гледаш през призмата на холограмата - цял, на половинки и парченца. Сега си мисля - реалността, която виждам, дали е реалност или някаква холограма, дали света в които живея не е някаква мъглявина от интерферентни структури, записани  от мозъка ми? Кой от аспектите в живота ми е реален и кой е илюзия? Възможно ли е илюзията да е реалност или реалността да е илюзия /за мен е трудно да проумея, защото затруднението в случая е, че аз не гледам холограмата, а може би, защото съм част от нея/? Ясно осъзнавам, че триразмерността на моето земно виждане  е благодарение на едно от хилядите свойства на холограмата и че цялата информация за Сътворението се съдържа във всяка нейна част - подобно на моя мозък, чиито мисли и спомени не се съдържат в едно определено място, а са във всяка негова част. Това също беше едно от многобройните ми лутания в живота за да предприема най-доброто и правилно решение.
-Добре, но защо свързваш твоя Дао от "Ин" към "Ян" с Холограмата?
-Защото Вселената, Човека, "Ин-Ян" и Холограмата ОЛИЦЕТВОРЯВАТ ЦЕЛОСТТА на ТВОЕТО ТВОРЕНИЕ! Защото, както всяка част на една Холограма съдържа образа на цялото, така и всяка част на Вселената, Човека, и "Ин-Ян"- обгръщат цялото! Тоест между тях съществува единство и точно определен ред! Всичко е сътворено от едно цяло и то не може да се дели на отделни фрагменти или на живо и не живо - това е точно определена закономерност за хармонията и баланса на Света в който човечеството живее.
-Добре! - съгласи се Той с мен - И като заключение, какво мислиш?
-Мисля, че между "Ин-Ян" съществува плавен и постоянен обмен и всяко подобие на местоположение изчезва, тоест аз не съм постоянно на едно и също място. Във Вселената съществува строг и закономерен ред. Всичко във Вселената е Едно: "Ин-Ян"!

                                                                                  Тодор Миков  


                                                                                                                 

Няма коментари:

Публикуване на коментар