петък, 24 август 2012 г.

Философията и възрастните хора

Истината ще ви 
направи свободни!
                        Исус Христос

Философията и възрастните хора

Думата "философия" е измислена от Питагор и означава - филос т.е.  (от гръцки: φιλοσοφια, от φιλεῖν) - обичам и софия (от гръцки σοφία) - мъдрост или смисъла на думата е обич и мъдрост. В основната си част философията се занимава с изследване на общите и фундаментални въпроси, засягащи човека и света. Основните теми с който философията се занимава са - съществуването, познанието, справедливостта, мисленето, истината, красивото, любовта и т.н. Според Питагор философията е привилегия на боговете и не е по силите на смъртния човек. Може би мъдростта е убежището на истината, а свободата да е посоката или пътят към него."Философията дава идеите, а опитът - данните!"/Хегел/ и точно в тази ниша искам да вмъкна идеята на тази статия за философията на възрастните хора. По принцип съм против мнението на Питагор, че "философията е била привилегия само на боговете", защото боговете са измислени от хората и философията е привилегия на хората! Възрастните хора са истинските философи който с течение на годините са натрупали своят жизнен опит в съзнанието си благодарение на тяхното собствено духовно извисяване и са в хармония със Вселената! И нещото което ги извисява преди всичко е вечният им стремеж към по-възвишени познания и любовта им към младото поколение - предавайки му своя опит, познания и философия за живота! Това е прекрасно! Нали? Възрастните хора и философията са в непрекъсната хармония с етиката или така наречената "философия на морала" и непрекъснато се интересуват от въпросите свързани с - Как трябва да постъпва човек?, Кое е правилното поведение? и Какво представлява "добрия живот“? Възрастните хора живо се интересуват от природата на етичната мисъл, от същността на различните етични системи и тяхното сравнение, от това дали съществуват абсолютни етични истини и най-важното е как могат да бъдат разпознати и приложени в живота /това е предмет на философското понятие - мета-етика/? Възрастните хора много добре знаят, че етиката е асоциирана с идеята за морала и с течение на времето изграждат своите виждания и разсъждения за своите човешки добродетели. Така че философията на възрастните хора е толкова много сложна плетеница от сложният им житейски опит - натрупан през вековете, колкото е сложна структурата и съдържанието на Вселената още от самото й създаване! 


                                                                                Тодор МиковНяма коментари:

Публикуване на коментар